CRKVA ISUSA KRISTA SVEGA SVEMIRA

 

ICONAcasaOBRUB

Kuća-svetište Gospina Lica

FONDACIJA  UTVRDAIHSlogoSIVIBEZGREŠNE  MEĐUGORJE

Naši ideali
Rođeni smo u Katoličkoj Crkvi, tj. sveopćoj, i njezin smo dio. Otvoreni Božjoj novosti, nastojimo nadilaziti svaku podjelu između kršćana i među svim sinovima Božjim, prisjećajući se riječi sv. Pavla: „Zar je Krist razdijeljen!“ (1 Kor 1, 13).
Mi smo narod u Božjem narodu. Ovaj se narod sabire oko Fondacije „Utvrda Bezgrešne“, koja djeluje u više zemalja te je uređena po zakonima Države u kojoj je prisutna. Okuplja kršćane s različitim pozivima i zvanjima te ide za ciljem promicanja kršćanskih vrijednosti u ljudskoj osobi, stavljajući u središte Krista Spasitelja, po kojemu imamo pristup Bogu Ocu, u Duhu Svetomu.
Polazeći od Gospinih ukazanja u Međugorju i kroz ozbiljni duhovni hod, sve više smo shvaćali univerzalne i eshatološke vidove naše vjere, koji često izmiču pažnji vjernika, ali koji su od velike važnosti za Crkvu i cjelokupno čovječanstvo. Univerzalni aspekti o kojima govorimo, predstavljaju u isto vrijeme ideale koje želimo živjeti. To su:
 
1) uglavljenje u Kristu svega stvorenog i cijelog svemira, što je nit vodilja svih objava koje smo primili. Ono pronalazi svoj biblijski temelj u velikom kristološkom hvalospjevu u poslanici sv. Pavla Efežanima (Ef 1, 8-12);
 
2) novo stvaranje (Otk 21, 1-7). U nj ne dolazimo po čaroliji koju pasivno očekujemo, već kroz našu preobrazbu na sliku Kristovu;
 
3) naša potpuna i odgovorna pripadnost Isusu Kristu u Duhu Svetom, po kojoj smo pokoreni volji Očevoj (1Kor 15,24). Ovo nam jamči da ćemo biti novi, a ne stari i pokvareni ljudi (Ef 4, 17-19);
 
4) kršćanski identitet koji smo primili po Krštenju, odnosno svećenički identitet, proročki i kraljevski; ako ga živimo, on nas čini zrelim i aktivnim kršćanima;
 
5) izvanredne milosti i objave koje smo primili preko Tomislava Vlašića i Stefanije Caterine. One nam pomažu u hodu prema novom stvaranju. Među njima, posebno mjesto pripada Krštenju u Duhu Svetom i ognju, kojim krsna milost biva proširena svima onima koji žele pripadati Mističnom Tijelu Kristovu, s obzirom na uglavljenje u Kristu cjelokupnog svemira;  
 
6) Božja sredstva. Prije svega Božji narod, koji je Crkva prisutna u cijelom svemiru; on je redovno sredstvo kojeg Bog koristi za svoje planove. Zatim izvanredna sredstva: Anđeli, Centralna Jezgra i braća iz svemira vjerna Bogu. Na kraju, uzvišena sredstva: Presveta Djevica Marija i Sveti Josip.  Sjedinjeni s ovim sredstvima i surađujući s njima, također imamo udjela i u milostima koje nam Bog daruje preko njih.