CRKVA ISUSA KRISTA SVEGA SVEMIRA

 

ICONAcasaOBRUB

Kuća-svetište Gospina Lica

FONDACIJA  UTVRDAIHSlogoSIVIBEZGREŠNE  MEĐUGORJE

Fondacija „Utvrda Bezgrešne“

Fondacija “Utvrda Bezgrešne” je osnovana 22. veljače 2005. godine. Rodila se iz želje nekoliko vjernika da stave dio svojih materijalnih dobara na raspolaganje jednom projektu, od njih samih prepoznatom kao Božjem djelu. Ovaj projekt je cilj Fondacije, kako se čita u članku 2. iz Statuta:

“Fondacija ima za cilj promicanje ljudske osobe i kršćanskih vrijednosti u duhu poruke Kraljice Mira iz Međugorja te misli i djela Tomislava Vlašića”.

Fondacija provodi svoj cilj kroz promocije, organizaciju i vođenje različitih inicijativa duhovne, kulturne i izdavačke prirode. Nema za cilj dobit i utemeljena je na dobrovoljnom radu. Fondacija ima vlastiti statut koji uređuje organizaciju i upravljanje po zakonima države u kojoj je prisutna.

Od njezinog osnutka pa sve do danas, Fondacija je okupila oko sebe mnoge pristaše, koji su se s vremenom osjetili sve više zahvaćeni životom i programima same Fondacije. Shvatili su da cilj Fondacije nije samo vršenje određenih aktivnosti, nego je prije svega formiranje jednog naroda koji se osjeća sastavnim i živim dijelom Božjeg djelovanja u ovom vremenu. Možemo naime, potvrditi da se oko Fondacije stvorio jedan narod. Na ovaj se narod odnosimo kada govorimo o novom narodu, koji je sastavljen od muškaraca i žena otvorenih Božjoj novosti i stoga spremnih i raspoloživih da ih On obnavlja i preobražava.

Stoga, Fondacija nije samo jedno pravno sredstvo, nego je orijentir za one koji žele upoznati, produbiti i provesti u djelo kršćanske vrijednosti za kojima Fondacija teži. Ove vrijednosti promiču ljudsku osobu te je uključuju u hod bratskog zajedništva, preko kojeg se formira jedan narod.