Dovolte mi, abych vám představil naši duchovní rodinu a místo, ve kterém se scházíme a žijeme. Právě toto místo nejlépe představuje nás a náš život.
Papež Jan Pavel II. ve svém apoštolském listě Vita consecrata nazývá zasvěcený život Confessio Trinitatis , tedy: projev Nejsvětější Trojice. Zdůrazňuje, že takovýto život je „ikonou proměněného Krista" a že „Panna je vzorem posvěcení a následování."
 
Zmíněné místo se nachází v Bijakoviči, ( Medžugorská farnost v Bosně a Hercegovině ) a vytváří právě takovou ikonu. Ukazuje očím věřících duchovní skutečnosti, odvíjející se v duších věřících, život, jenž se v nich rodí a touží se projevit.
Zasvěcení členové této duchovní rodiny tvoří komunitu s názvem „KRÁLOVNO MÍRU, ÚPLNĚ TVOJI - skrze Marii k Ježíši", která sídlí v Bijakoviči a v jiných zemích. Žijí jednoduše jako věřící katolické církve podle vzoru prvních křesťanských komunit. To, o čem vám píšu, dosvědčují svým životem podle povolání, kterého se nám dostalo.
Komunita si přeje, aby skrze toto svědectví promlouval Duch Svatý na přímluvu Nebeské Matky. On hovoří v tichu. Uslyšíte jej ve svých duších.
Přicházíte-li na místo, které vám popisujeme, je nutné abyste se ztišili k naslouchání Duchu Božímu. Zapomeňte na fotoaparáty a touhu po hmotných věcech. Odložte stranou jakoukoliv zvědavost, dokonce i tu nábožensko-duchovní. Celá zdejší duchovní rodina si přeje být v tomto ztišení.
Vejděte do Mariina Neposkvrněného srdce, jež je úplně otevřené Bohu. Dopusťte, aby k vám promlouval Duch Svatý a aby Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, vám dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho hlouběji poznali ( Ef 1,17 ).
 
Vše ke slávě Trojjediného Boha!

Jaganjac sepia 2

Sveti Josip2

Sv. Mihovil

Anđeli Lama

ICONA obrub svjetlije manja