NADACE  PEVNOSTIHSlogoSIVINEPOSKVRNĚNÉ  MEĐUGORJE

DUCHOVNÍ RODINY

ICONAcasaOBRUB

"Královno Míru, úplně tvoji-

 skrze Marii k Ježíší"

Ubytování v domě modlitby

Ubytování v Medjugorje
 
V domě se nabízí možnost ubytování jak pro skupiny tak pro jednotlivce, kteří chtějí prožít pouť v Medjugorje zcela novým způsobem, daleko od vřavy a hluku, zahaleni v Mariinu plášti, který ovíjí dům a všechny ty, kteří v něm přebývají. Každé skupině a jedincům bude dána možnost prohloubit základní obsah víry, skrze poselství Panny Marie, jež ona od začátku dávala a bude vám nabídnut pohled na plán přivedení celého vesmíru ke Kristu. 
 
Dům kromě ubytování nabízí také možnost plné penze, která zahrnuje snídani, oběd a večeři. Kromě toho má dům k dispozici 6 pokojů, jež jsou přizpůsobeny pro lidi se zvláštní potřebou. V domě je i výtah.
 
Pro další informace se na nás můžete obrátit e-mailem nebo nám zavolejte přímo na telefonní číslo: +387 63 708 829
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ikona

Ikona avion

Kolem domu modlitby je vytvořena ZAHRADA tak, aby vznikla ikona. Panna Maria drží VE SVÉM NÁRUČÍ malého Ježíše, dívá se na něj a rozjímá o něm. Zatímco v pravé ruce drží Ježíše a s ním dům, levou rukou je objímá.

Stejnou RUKOU pak přijímá přicházející věřící, usměrňuje je a přivádí je ke svému Synu, Spasiteli celého světa.

"Nikdo z lidí nezná Krista lépe než Ona, nikdo nás nemůže uvést do tak hlubokého poznání Jeho tajemství jako Jeho Matka...

Číst dál...

Dům modlitby

P10106401
Dům je znamením vděčnosti Královně Míru za milosti, které dala světu. Nejedná se o nějaký monument, nýbrž o dům, ve kterém se bude shromažďovat Boží lid, ti, kteří si přejí odevzdat se úplně Ježíši skrze Marii. 
 
Centrálním tajemstvím křesťanské víry je VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ. V milostiplných událostech, které nastaly prostřednictvím Panny Marie v Medžugorské farnosti, je už od začátku kladen důraz na slavení velikonočního tridua v každém týdnu. Z tohoto důvodu je budova vystavěna ve tvaru kříže, na němž je ukřižován Ježíš Kristus. Takové řešení vychází z úmyslu přivést Boží lid k pochopení tajemství Kristova Kříže, Ježíšovy oběti a sjednocením se s ní, k vyzdvižení se k Otci v Duchu Svatém.

Dveře světla

 Vrata svjetlostiSkrze Beránka je náš pohled zaměřen směrem ke „DVEŘÍM SVĚTLA",  jež vedou k Otci světla. Jsou obloženy stejným  kamenem jako Beránek a jejich šířka odpovídá šířce Beránka: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu"   ( Jan 10,9 ).

Projít dveřmi může naráz pouze jeden, každý sám. Osobní rozhodnutí musí být svobodné, odpovědné a radostné. Důležité je odevzdat život do rukou Pastýře a umřít sobě. Tehdy se skrze Něj vstoupí do nového života s Otcem.
"Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci. A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný" (1.Jan 2,23-25).

Číst dál...

Amfiteátr


P1000821
Místo oběti
 
Při vstupu do amfiteátru se otevře pohled na to, co se nachází v hlavě Matky.Vnější linie její tváře opisuje DUHU SMLOUVY. Pod tváří je tajemství života a spasení - velikonoční tajemství.
Na dně amfiteátru, to je v místě MARIINY MYSLI, je umístěn veliký kamenný kvádr s vytesanou figurou OBĚTOVANÉHO BERÁNKA (viz.Zj.5,6). BERÁNEK JE KNĚZEM, OBĚTÍ A OLTÁŘEM. Z Něj se řine krev a voda a stává se pramenem života, z něhož pijí lidé a všechna stvoření. Okolo pramene života je NOVÝ SVĚT, který se šíří přes kruhy tribun jako vlny, objímající univerzální církev, celé Kristovo Mystické Tělo a všechna stvoření.