Pošlu vám Obhájce, Ducha pravdy

Zpráv přes Stefania Caterina © www.versolanuovacreazione.it
Ježíšovo poselství z 23. září 2011
„Drahé děti, přiblížili jsme se konci roku, který jsme prošli spolu. Vedl jsem vás po tuto dobu za ruku jako děti, abych vás naučil, že Bůh je láska a pravda a stará se o každého z vás. Mnohokrát jsem vás žádal, abyste mi dali svůj život skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, abych vás mohl přetvořit v nová stvoření a tak uvést do Božího království, nového stvoření, které vás očekává. Vysvětlil jsem vám, že je lepší žít podle Božích zákonů, které jsou plodem jeho lásky, než následovat svoje sobectví. Vysvětlil jsem vám mnohé věci a vyzývám vás, aby jste o nich přemýšleli. Mnohé další vám bude ještě řečeno.

Budoucnost mého lidu

Zpráv přes Stefania Caterina © www.versolanuovacreazione.it
Ježíšovo poselství z 8.září 2011
„Mé drahé děti, budeme pokračovat v rozhovoru o čase v němž žijete a o událostech, které vás čekají. Po tom co jsem řekl o svém působení a o působení nástrojů, které používám v této době, se dnes chci zabývat budoucností mého lidu. Chci vám hned objasnit, že se nejedná o novém neznámém proroctví, o něčem co ještě nebylo zvěstováno.Vždyť v modlitbě vyznání víry říkáte, že čekáte „život budoucího věku“ a církev vždy vyznávala, že věří v můj návrat ve vzkříšení z mrtvých, v Boží království, které stanovím na konci času a odevzdám ho svému a vašemu Otci. Dnes vám chci ukázat cestu přípravy, která by vám měla pomoci, abyste si byli vědomí toho co se stane a byli připraveni odpovědět a podílet se svým životem na Božím působení.

Boží nástroje v této době

Zpráv přes Stefania Caterina © www.versolanuovacreazione.it
Ježíšovo poselství z 5. září 2011
Drahé děti, znovu jsem s vámi. Přeji si pokračovat v tom co jsem vám říkal o době ve které žijete a zaměřit se na mé jednání.
Už jsem vám řekl, že všechno co existuje bude muset být přivedeno ke mě, aby bylo vše osvobozeno od porušenosti, přeměněno a definitivně uvedeno do nového stvoření na konci časů. Jde o postupný proces, který už ale začal a rychle postupuje, neboť situace ve které se nacházejí rozličné civilizace ve vesmíru a zvláště to na Zemi, je těžká a Otec si přeje zasáhnout mým prostřednictvím mne, ke spáse svých dětí, ať už se nachází kdekoli. Proto se působení Nejsvětější Trojice ve vesmíru stává stále mocnějším a čím dál víc se bude odhalovat těm, kteří mají víru a přejí si s tímto působením spolupracovat.