Ikona avion   15181

P10106401
Această casă e un semn de recunoştinţă faţă de Regina Păcii, pentru harurile pe care Ea le-a dăruit lumii. Nu e un monument, ci o casă în care se va aduna poporul lui Dumnezeu, acele persoane care doresc să se dăruiască în întregime lui Dumnezeu prin Maria.
Misterul central al credinţei creştine e MISTERUL PASCAL. În evenimentele da har petrecute la Medjugorje prin Fecioara Maria, încă de la început s-a pus accentul pe celebrarea Triduumului Pascal. De aceea, edificiul a fost construit în formă de cruce.
 
Această alegere s-a născut din intenţia de a ajuta poporul lui Dumnezeu să înţeleagă misterul Crucii lui Cristos şi Sacrificiul Lui, pentru a se uni cu această ofertă şi a se înălţa la Tatăl prin Spiritul Sfânt.
 
În 1995, cu ocazia aniversării Fecioarei de la Fatima, unii membri ai familiei spirituale, porniţi deja pe drumul ofertei, s-au adunat la locul pe care urma să se înalţe noul edificiu, pentru a asista la punerea PIETREI DE TEMELIE.
 
La Fatima, Regina Sfântului Rozariu invitase lumea să se ofere şi anunţase Triumful Inimii Ei Neprihănite. Cu această ocazie, mai mult de două sute de persoane şi-au dat semnătura pentru a sigila astfel oferirea propriei vieţi lui Isus prin Maria. Semnăturile au fost îngropate alături de piatra de temelie împreună cu diverse relicve ale sfinţilor (relicve ale Maicii Domnului provenind de la Efes, puţin pământ din Betleem şi Ghenezaret, relicve din grota Sf. Arhanghel Mihail de la muntele Gargano, unele relicve ale sf. Francisc şi ale sf. Clara, ale sf. Apostol Toma, ale sf. Anton de Padova, ale sf. Pio din Pietrelcina, ale sf. Gema Galgani, ale sf. Tereza a Pruncului Isus şi, în fine, unele medalii ale sf. Benedict).
În acele momente, cei prezenţi şi-au exprimat dorinţa ca unica proprietară a casei să fie Regina Păcii, ca ea să o conducă şi să o facă să crească în viaţa trinitară.
 
S-a evidenţiat şi dorinţa ca în această casă să domnească curăţia, sărăcia şi ascultarea Mariei, şi să nu fie folosită în interese personale, ci doar pentru gloria lui Dumnezeu, excluzând orice formă de profit.