Mesaje prin Stefania Caterina © www.versolanuovacreazione.it
Mesajul lui Isus din 29 august 2011
„Vă binecuvântez, fiii Mei dragi! Astăzi doresc să vă vorbesc despre opera lui Dumnezeu în acest timp, şi despre cadrul general în care se inserează viaţa şi misiunea voastră.
Înainte de toate, încercaţi să înţelegeţi că nu vă aflaţi din întâmplare în realitatea în care trăiţi, ci datorită unui plan divin. Orice aţi crede voi înşivă sau alţii despre voi, să ştiţi că viaţa voastră e preţioasă şi de neînlocuit în timpul şi-n spaţiul în care vă aflaţi, după planul lui Dumnezeu. Aţi fost prevăzuţi pentru această realitate, şi de aceea Dumnezeu v-a dat un potenţial original şi irepetabil.  Nimeni nu e identic cu voi în univers, pentru că creativitatea lui Dumnezeu e nelimitată şi inepuizabilă, şi pentru că fiecare din voi e absolut original în ceea ce este şi face.
 
Din păcate, mulţi oameni de pe Pământ trăiesc sub potenţialul lor, pentru că nu Mi se dăruiesc. Doar Eu cunosc cu desăvârşire planul Tatălui pentru fiecare din voi, pentru că de la El am primit misiunea de a duce la împlinire opera Sa în fiecare om. Eu acţionez în voi prin puterea Spiritului Sfânt, care vă luminează neîncetat, vă cuprinde, vă inspiră pentru a vă indica drumul către Mine, pentru ca Eu să vă revelez care este voinţa Tatălui pentru voi. Fără de Mine nu veţi reuşi să vă cunoaşteţi cu adevărat pe voi înşivă, nici să înţelegeţi ceea ce vi se cere să faceţi în această viaţă.
Spiritul Sfânt şi cu Mine operăm fără încetare pentru a realiza planul Tatălui în fiecare din voi, însă putem face acest lucru numai cu ajutorul libertăţii opţiunii voastre, adică atunci când alegeţi de bunăvoie şi în libertate să-L iubiţi, să-L serviţi pe Dumnezeu, şi să vă dăruiţi Lui. Aceasta este condiţia indispensabilă pentru ca potenţialul vostru să se activeze şi să devină operant. De fapt, atunci când vă hotărâţi să trăiţi pentru Dumnezeu şi să vă abandonaţi total voinţei Sale, porneşte în voi acţiunea Preasfintei Treimi care, încet, încet, transformă viaţa şi gândurile voastre. Astfel, începeţi să deveniţi conştienţi de ceea ce sunteţi în Dumnezeu, şi să  influenţaţi realitatea într-un mod creativ, pentru că creativitatea divină e cea care operează în voi. Doresc să fiţi conştienţi de ceea ce vă spun, deoarece conştiinţa faptului că Dumnezeu e activ în voi, independent de fragilitatea voastră omenească, e fundamentală pentru misiunea voastră în timpul în care trăiţi.
 
Timpul în care trăiţi e un timp grandios şi dificil pentru întreg universul. Măreţ, prin puterea evenimentelor pe care mâna lui Dumnezeu le pregăteşte, şi dificil, pentru că e timpul de luptă cu forţele răului, o luptă tot mai deschisă. Toate astea, nu privesc în mod exclusiv Pământul, ci întreaga creaţie şi toţi oamenii care populează multe alte planete [1]. V-am spus deja că sunt fii ai lui Dumnezeu ca şi voi, şi că Eu Mi-am dat viaţa şi pentru ei. Sunt fraţii voştri, în care trebuie să se împlinească  în mod desăvârşit planul Tatălui Meu, întocmai ca şi în voi.
 
Care e planul Tatălui? De a reconduce întreaga creaţie la starea de integritate şi de perfecţiune pe care o avea înainte de păcatul originar; de a reconduce fiecare om la demnitatea şi la gloria de fiu al lui Dumnezeu. Toţi oamenii şi fiecare creatură care există în Univers trebuie să fie eliberaţi de stricăciune şi de moarte, care s-au infiltrat în opera lui Dumnezeu din cauza păcatului strămoşilor voştri. Omul trebuie să revină la o relaţie adevărată cu Dumnezeu, recunoscându-I autoritatea şi supunându-se călăuzirii Sale. Cum va realiza Tatăl acest proiect? Reunind întreaga creaţie în Mine, pentru că El Mi-a dat toată puterea în întreg Universul.
 
De aceea, acţionez în acest timp, pentru ca toţi cei care vor veni la Mine, să intre cu Mine  într-o relaţie nouă şi filială cu Tatăl. Aceştia vor fi instruiţi lăuntric de Mine, pentru a fi pregătiţi să înţeleagă şi să trăiască evenimentele care aşteaptă omenirea. Atunci când opera Mea va fi împlinită în fiecare şi în întreg universul, Mă voi întoarce în slava Mea şi-i voi conduce pe toţi cei care-Mi aparţin în creaţia nouă, necoruptă şi incoruptibilă.Aceasta va fi dimensiunea nouă şi pură a spiritului, în care va trăi omenirea mântuită, va fi Împărăţia Cerurilor, pe care i-o voi încredinţa Tatălui Meu la sfârşitul timpurilor, dar care le aparţine încă de pe acum celor care trăiesc pentru Mine şi în Mine.[2]
Cei care vor rămâne în afara Mea, pentru că nu Mă vor fi nici primit nici recunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu şi ca Salvator, nu vor intra în noua creaţie.
 
Eu am venit pe Pământ pentru a iniţia un timp nou, definitiv şi decisiv pentru omenirea din întreg universul. După Moartea şi Învierea Mea, a început un drum progresiv înspre noua creaţie. Cu patima Mea, am împlinit înaintea Tatălui toată dreptatea, spălând cu sângele Meu vina strămoşilor, şi anulând greaua voastră datorie. Astfel am deschis calea fiecărui om de bunăvoinţă care vrea să Mă primească şi să Mă urmeze.
Dacă vă dăruiţi Mie, vă voi conduce după planul lui Dumnezeu, pentru a intra într-o zi în Împărăţia Cerurilor. Însă voi trebuie să faceţi paşii. Să nu credeţi că Eu fac şi partea voastră! Eu vă stau alături şi vă susţin, dar nu merg în locul vostru. Adesea, creştinii lasă totul pe seama Mea, crezând că Eu trebuie să fac totul, şi că ei nu mai trebuie să facă nimic.Se mulţumesc să participe la câte-un ritual religios, şi cred că sunt în ordine. Nu, fiii Mei, această atitudine este greşită!
 
Eu v-am mântuit, e adevărat, dar, dacă rămâneţi inerţi şi pasivi, fără să vă asumaţi responsabilitatea care vă revine, ca oameni maturi spiritual, cum va putea da roade Mântuirea? Prin ce vă veţi distinge de cei care nu cred? Viaţa Mea şi opera Mea trebuie să se întrupeze în fiecare din voi, pentru ca Sacrificiul Meu să devină eficace, viu şi vizibil în voi, spre folosul vostru şi al aproapelui. Nu ajunge să credeţi în Mântuire, trebuie să intraţi pe deplin în ea, luându-vă propria cruce şi urmându-Mă.
 
Acest lucru este valabil pentru fiecare în parte şi pentru întreaga omenire. Toată omenirea va trebui să Mă cunoască, să Mă primească şi să Mă urmeze, dacă va vrea să fie recondusă la Tatăl şi să intre în Împărăţia Cerurilor. Doar Eu pot să reconduc întreaga creaţie la Tatăl, şi, de aceea trebuie ca totul să treacă prin Mine.
Care e atunci misiunea voastră în aceste timpuri? E aceea de a crede cu tărie în Mine şi de a vă oferi Mie, pentru ca Eu să vă unesc cu Mine şi să vă conduc la Tatăl. Asta înseamnă a fi reuniţi în Tatăl. Asta înseamnă să fiţi reuniţi în Mine. În acest fel veţi fi parte a Trupului Meu Mistic, care e forţa cea mai mare ce operează în Univers. Din Trupul Meu Mistic fac parte Mama Mea, îngerii, sfinţii, şi toţi aceia, vii sau decedaţi, care au crezut şi cred în opera Mea, Îl iubesc pe Tatăl şi Mă recunosc pe Mine ca Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitor al întregii omeniri. Astfel veţi participa la acţiunea Tatălui şi a Mea, veţi deveni parte a oştirilor lui Dumnezeu, care acţionează cu putere în acest timp. Iată de ce e absolut necesar să vă decideţi să trăiţi pentru Dumnezeu, să vă reînnoiţi lăuntric, separându-vă de egoismul vostru. Aştept de la fiecare din voi o decizie serioasă şi irevocabilă. Această decizie nu mai poate fi întârziată; asta e valabil pentru fiecare în parte şi pentru întreaga omenire.
 
Drumul întregului Univers a ajuns la o bifurcaţie, şi acest lucru vă priveşte într-un mod special pe voi, oameni şi femei de pe Pământ, o planetă crucială în planul lui Dumnezeu. Aici M-am întrupat, aici am instituit Biserica Mea, prima celulă a Împărăţiei lui Dumnezeu. De la Terra ar fi trebuit să pornească o misiune puternică de evenghelizare a întregului Univers. De fapt la aceasta este chemată Biserica de pe Pământ: să fie martoră a Morţii şi Învierii Mele şi purtătoare a veştii Mântuirii fiecărei fiinţe umane vii din univers, la timpul şi în modul prevăzute de Dumnezeu. Fiecare om din univers e destinat să facă parte din Biserică, adică din poporul lui Dumnezeu, nu doar omenirea voastră. Nu uitaţi că Eu am murit şi am înviat pentru toţi oamenii din Univers.
 
Tatăl Meu a lăsat omenirii voastre o largă libertate de decizie de-a lungul mileniilor, şi nu v-a lipsit de semne şi de profeţi, pentru a fi putut  înţelege planurile Sale şi pentru a adera la opera Sa şi a Mea, pentru a reuni în Mine tot Universul. V-a trimis-o pe Mama Mea  care, de nenumărate ori v-a reamintit, cu forţă şi delicateţe, de necesitatea de a vă întoarce la Dumnezeu.
Poporul Meu de pe Pământ a făcut multe, însă mai are multe de făcut.Astăzi, pe Pământ, numai o parte din omenire crede în Dumnezeu, în ciuda lucrării de evanghelizare făcută de creştini. Evenghelizarea universului rămâne însă un subiect necunoscut şi respins de mulţi, ridiculizat şi niciodată tratat cu seriozitate. De ce? Există două motive fundamentale:
 
• Primul e acela că poporul lui Dumnezeu, pe Pământ, s-a orientat asupra lui însuşi şi asupra propriilor dificultăţi. Credinţa a fost şi e trăită de mulţi creştini ca un remediu pentru necazurile vieţii. Viaţa pe Pământ, cu toate greutăţile sale, a fost în centrul atenţiei, al predicării şi al misiunii. Biserica însăşi, adică poporul Meu, riscă să acţioneze mai mult ca o instituţie de binefacere, decât ca deţinătoarea unei misiuni universale. Nu intenţionez să spun că operele de caritate nu sunt necesare, din contră! Însă ele nu pot constitui singurul câmp de acţiune pentru creştini, aşa cum pare să fie pentru mulţi.
Creştinii s-au gândit mult la Pământ şi puţin la Cer. Acest lucru a creat un cerc vicios: cu cât creştinii se gândesc mai mult la lucrurile pământeşti, cu atât mai mult rămân sclavi. Văd o mare aplatizare a poporului Meu, şi chiar a multor păstori, care se învârt în jurul treburilor pământeşti. E evident că voi toţi aveţi datorii şi responsabilităţi, şi că, obiectiv, viaţa pământească e dificilă; însă inima voastră trebuie să rămână liberă de greutăţile cotidiene, pentru a se înălţa la Dumnezeu  şi la lucrurile din cer. Numai aşa veţi putea ajunge să cunoaşteţi lucrurile lui Dumnezeu.După  două mii de ani de la venirea Mea, în ciuda credinţei în Mine pe care o mărturisiţi, şi a învăţăturilor Evangheliei, nu aţi reuşit încă să le daţi de cap problemelor pământeşti. Asta înseamnă că credinţa voastră e slabă. Atunci, aşa cum i-am spus lui Nicodim, [3] dacă nu credeţi în Mine când vă vorbesc de lucruri pământeşti, cum aş putea să vă vorbesc de cele cereşti? Cum veţi putea crede, şi ce atitudine aţi lua faţă de ele?
De aceea nu s-a dezvoltat pe deplin dimensiunea universală a creştinismului; universală, pentru că e capabilă să îmbrăţişeze întreg universul. De multă vreme aş fi dorit  să vă vorbesc de lucrurile cereşti, însă nu eraţi niciodată pregătiţi. Cu toate astea, nu au lipsit semne ale existenţei vieţii pe alte planete! Vă spun că nu i-au lipsit nici bisericii! Însă cine le-a vrut şi   le-a ştiut citi în lumina credinţei? Puţini, şi aceia au fost greu persecutaţi.
Acum, a venit timpul să vă vorbesc despre lucrurile cereşti. Nu mai pot aştepta să se deştepte cei care nu vor să înţeleagă, pentru că mulţi oameni de pe alte planete aşteaptă să fie treziţi la credinţă. Nu e drept să aştepte la nesfârşit!
Vă asigur că omenirea de pe Pământ nu va putea fără comuniunea cu ceilalţi oameni din univers, şi cu atât mai mult creştinii, pentru că tocmai această comuniune exprimă, în toată dinamica sa, universalitatea credinţei creştine. Comuniunea de care vorbesc exista în momentul creaţiei, dar a fost ruptă de păcatul originar; va trebui să fie refăcută prin Mine. Dumnezeu este Tatăl tuturor. Şi, dacă Biserica e Mamă, va trebui să fie Mamă pentru toţi. Cine are urechi de auzit, să audă.
De aceea, treziţi-vă, creştini de pe Pământ, şi începeţi să vă ridicaţi privirea! Numai aşa veţi putea înţelege ceea ce Spiritul Meu neîncetat vă învaţă!
 
• Al doilea motiv e că forţele răului, în frunte cu Lucifer, au acţionat cu putere pe Pământ. Au încadrat omenirea în sisteme închise, care au apăsat conştiinţa individului, luându-i libertatea şi identitatea. Pe Pământ domnesc sisteme politice, economice, sociale, ştiinţifice şi chiar religioase, ce au scopul de a crea idei, convingeri şi modele pe care le impun popoarelor, care, treptat, sunt private de libertate. Aceasta asigură şi garantează doar câtorva puterea. Pământul, de fapt, e guvernat de un grup restrâns de persoane puternice, consacrate lui Lucifer, care operează deasupra oricărui sistem, şi controlează întreaga omenire.
Aceştia ştiu de secole despre existenţa vieţii în univers, însă au mare grijă să nu vă vorbească despre asta. Au încheiat alianţe cu omenirile de pe planete care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, din dorinţa de a  domina nu numai Pământul, ci întregul Univers, şi se tem enorm de omenirile de pe planetele fidele lui Dumnezeu. Până azi, au împiedicat popoarelor să cunoască realitatea lucrurilor, pentru că se tem că-şi vor pierde puterea, se tem că pământenii vor fi vizitaţi şi ajutaţi de omenirile fidele lui Dumnezeu, pentru că pentru ei ar fi sfârşitul. Sunteţi prizonierii unui joc subtil care vă depăşeşte gândirea, şi vă scoate în afara adevărului. Deschideţi-vă ochii, semnele nu vă vor lipsi!
Sistemele create de Lucifer, cu complicitatea oamenilor avizi şi corupţi, generează structurile, organizaţii cu mii de sigle diverse, ale căror reguli servesc la a proteja sistemele care le-au dat naştere. Sunt nenumărate şi acţionează în toate domeniile. Omul de pe Pământ nu mai reuşeşte să trăiască în afara sistemelor şi structurilor, pentru că timp de secole şi secole a fost încadrat în ele. Sisteme şi structuri au modelat  generaţii întregi de indivizi, care gândesc şi acţionează după legile sistemelor, şi nu după legile divine imprimate în spiritul fiecărui om. Astfel, omul s-a îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu, pierzând certitudinile şi speranţa, şi a trebuit să-şi creeze  şi să se bazeze pe o falsa siguranţă, în sistemele pe care le consideră infailibile, pentru că aşa i-a fost indus să gândească.
Religiile înseşi, în multe aspecte, s-au transformat în sisteme care generează structuri. Pentru mulţi creştini, sistemul religios, făcut din reguli, canoane, porunci şi interdicţii, a devenit idolul care a luat locul lui Dumnezeu.
Omul de pe Pământ nu se mai simte parte din omenire, ci dintr-un ansamblu de sisteme care îl ţin supus, şi-l fac incapabil să gândească se unul singur. Cine iese din regulile impuse de sisteme, e scos afară din joc, nu mai contează, e condamnat la moarte, aşa cum s-a întâmplat cu Mine. De aceea, puţini au curaj să i se opună.
Acest lucru e exact contrariul a ceea ce doreşte Tatăl ceresc! El v-a creat liberi, şi v-a dăruit gândul Său, desigur, nu pentru a vă încadra, ci pentru a permite potenţialului  vostru să acţioneze în folosul întregului neam omenesc.
Sunteţi fiii lui Dumnezeu şi aveţi puterea de a acţiona ca fii ai lui Dumnezeu; din păcate, aţi devenit fiii sistemelor voastre, mici roboţi care acţionează la comandă. Căiţi-vă şi      întoarceţi-vă la adevăratul Dumnezeu, încetaţi să mai adoraţi falşi dumnezei!
Acum, Tatăl a stabilit să imprime o turnură  definitivă drumului întregii omeniri, pornind tocmai de la Pământ. Evenimentele care vor avea loc aici vor fi decisive pentru tot Universul. Tatăl Mi-a dat toată puterea pentru a elibera Pământul şi Universul de sub apăsarea forţelor răului, şi eu voi acţiona.
Voi începe să pun în criză toate sistemele care domină Pământul. Ele se vor clătina şi se vor înfrunta între ele până se vor fărâmiţa reciproc. Veţi vedea prăbuşindu-se autoritatea celor care se cred puternici şi domină conştiinţele oamenilor. În faţa acestei confuzii, mulţi se vor întoarce la Dumnezeu, în timp ce alţii vor continua să se agaţe de vechile sisteme, de la care nu vor mai primi niciun ajutor. Toţi vor fi puşi în faţa unei alegeri: fie cu Dumnezeu, fie împotriva Lui. Va rămâne o singură autoritate credibilă: cea a lui Dumnezeu. Această operă a Mea se desfăşoară deja şi, dacă observaţi cu atenţie, îi puteţi vedea deja primele efecte.
 
Concomitent, voi trezi şi voi întări poporul Meu de pe Pământ. Voi acţiona cu putere în spiritul tuturor celor care vor arăta bunăvoinţă, pentru a-i conduce la libertatea interioară, la capacitatea de a discerne şi de a decide după legile lui Dumnezeu, şi nu după regulile sistemelor.Şi această operă a Mea a început deja, şi se desfăşoară silenţios în mulţi oameni. Dumnezeu nu face zgomot atunci când acţionează, dar acţionează!
Un popor nou se naşte, puternic în spirit, independent de falsele autorităţi, şi desprins de orice compromis cu adevărul; e alcătuit din bărbaţi şi femei credincioşi lui Dumnezeu, care trăiesc între ei adevărata comuniune fraternă, deschişi noutăţii Spiritului. Acest popor e ca un foc ce mocneşte sub cenuşă; când voi sufla peste cenuşă, acel foc va izbucni şi nu va putea fi stins.
Voi acţiona cu putere şi în Univers. Aici pot să contez pe umanităţile rămase credincioase lui Dumnezeu, care nu au comis păcatul originar. Sunt gata să colaboreze cu acţiunea Mea, punându-Mi la dispoziţie viaţa şi capacităţile lor. Aceşti fraţi ai voştri acţionează la unison cu îngerii, şi cooperează pe deplin cu planul lui Dumnezeu. Îi voi trimite în ajutorul poporului Meu, pe Pământ şi pe alte planete. Ei trăiesc deja o comuniune spirituală cu mulţi dintre voi, pentru că Spiritul are putere de a-i uni între ei pe adevăraţii fii ai lui Dumnezeu, dincolo de orice graniţă şi distanţă. Apoi, la momentul potrivit, aceşti fraţi se vor manifesta vizibil  în faţa întregii omeniri de pe Pământ. Faceţi în aşa fel încât acel moment să vă găsească pregătiţi, pentru că după aceea ar putea să fie deja prea târziu! Dacă vă încredinţaţi Mie, vă voi ajuta să fiţi pregătiţi pentru întâlnirea cu aceşti fraţi ai voştri.
Această întâlnire va însemna pentru Pământ un salt epocal de civilizaţie, şi va constrânge omenirea să revizuiască multe dintre certitudinile sale, în toate domeniile. De aceea mulţi se tem atât de mult. Vă repet: nu vă temeţi! Eu vă voi pregăti dacă Îmi veţi permite, dacă veţi lăsa în sfârşit la o parte analizele voastre, experimentarea  ştiinţifică, dacă vă veţi lăsa călăuziţi de credinţă.
 
Voi acţiona în purgatoriu [4], pentru ca să intre în fericirea paradisului un număr cât mai mare de suflete, şi să participe cu rugăciunea lor la opera Mea. Purgatoriul se va scutura, şi sufletele vor porni cu hotărâre pe drumul către Paradis. Generaţii şi generaţii se află în Purgatoriu: se vor deştepta şi-i vor trage după ei şi pe cei vii, cu puterea credinţei lor.
A început un timp extrem de puternic, în care semnele cerului vor fi tot mai evidente, dacă le veţi şti citi. Va creşte furia lui Lucifer, şi se va năpusti împotriva a toţi şi toate, dar nu le va putea face nici un rău celor care-Mi aparţin.
Veţi vedea şi natura neliniştită, pentru că şi ea reacţionează la acţiunea binelui sau a răului, cu o sensibilitate adesea mai mare decât a voastră. Ea va fi greu lovită de forţele răului, care vor încerca în acest fel să lovească omul, însă nu va fi distrusă. Natura este lucrarea lui Dumnezeu şi nimeni nu o va distruge. Şi ea va fi recapitulată în Mine, pentru a fi reînnoită şi transformată. Ţineţi-vă strâns de Mine şi nu veţi avea de ce să vă temeţi!
Mă opresc aici deocamdată, dar vă voi vorbi despre alte lucruri, ca să fiţi pregătiţi pentru ceea ce va veni. Tatăl nu-i cere niciodată omului să adere la ceea ce nu înţelege; mai întâi îl luminează, şi după aceea îi cere să hotărască, pentru că Dumnezeu este corect cu voi. Tatăl M-a trimis la voi, pentru a ilumina drumul către Dumnezeu, şi pentru a vă face capabili să-l parcurgeţi. Însă voi trebuie să hotărâţi!
Vă cer să vă rugaţi mult şi să vă decideţi  cu seriozitate pentru Dumnezeu. Vă cer din nou     să-Mi daţi Mie viaţa voastră, pentru ca să vă ocrotesc şi să vă pregătesc pentru evenimentele care vor avea loc. Nu este vorba de catastrofe, aşa cum se aşteaptă cei mai temători, ci de încercări necesare pentru purificarea omenirii, în vederea creaţiei noi care vă aşteaptă, minunată şi necoruptă. Tatăl a pregătit-o pentru cei care Îl iubesc, şi Eu vă chem să faceţi parte din ea. Tatăl lucrează şi Eu sunt la lucru fără încetare; de aceea, ochii voştri vor vedea lucruri mari. Dacă veţi avea credinţă, le veţi şti citi în lumina corectă. Le veţi vedea aşa cum sunt: minunăţiile iubirii lui Dumnezeu  pentru poporul Său.
Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.”
 
[1] În cartea „Dincolo de Marea Barieră” la cap. 6, am vorbit despre omenirile de pe alte planete, şi despre alegerile făcute de fiecare omenire. Nu toţi oamenii au comis păcatul originar. Există omeniri civilizaţii care au rămas fidele lui Dumnezeu, păstrând calităţi spirituale şi fizice cu mult superioare nouă.
[2] Cf. 1Cor, 15
[3] Cf. In 3,12
[4] Am vorbit pe larg despre Purgatoriu în cartea „Dincolo de Marea Barieră”, la cap. 7.