Mesajul lui Isus din 8 septembrie 2011
 
„Dragii Mei fii, vă voi vorbi în continuare despre timpul în care trăiţi, şi despre evenimentele care vă aşteaptă. După ce v-am vorbit despre acţiunea Mea şi despre instrumentele de care Mă servesc în aceste timpuri, [2] doresc să abordez subiectul privind viitorul poporului Meu. Doresc să vă clarific de la bun început că nu este vorba de o profeţie nouă şi necunoscută, de ceva ce nu a fost deja anunţat. De fapt, când vă rugaţi Crezul, spuneţi că aşteptaţi viaţa veacului ce va să vină, şi Biserica mărturiseşte dintotdeauna că crede în cea de-a doua Mea venire, în învierea morţilor, în Împărăţia lui Dumnezeu pe care o voi instaura la sfârşitul timpurilor, şi pe care o voi încredinţa Tatălui Meu şi al vostru. Ceea ce doresc să vă prezint astăzi este un drum de pregătire, care să vă ajute să fiţi conştienţi de ceea ce se va întâmpla, pentru ca să fiţi pregătiţi să răspundeţi şi să participaţi, cu viaţa voastră, la acţiunea lui Dumnezeu.
 
Poporul Meu, după cum v-am spus deja, este un instrument puternic şi de neînlocuit al acţiunii Mele; de aceea am fondat Biserica Mea. Am instituit-o pe Pământ, unde M-am întrupat, am murit şi am înviat. Biserica este poporul Meu, pe care l-am răscumpărat cu preţul Sângelui Meu, prin care se încarnează Cuvântul Meu şi se reînnoieşte Sacrificiul Meu. Tocmai prin Biserică se prelungeşte Puterea Morţii şi a Învierii Mele până la sfârşitul timpurilor, extinzându-şi beneficiile asupra celor vii şi asupra defuncţilor din toate timpurile.
 
N-am venit pe Pământ pentru a institui o nouă religie, ci pentru a chema întreaga omenire la credinţa în Dumnezeul cel Viu, CEL CARE ESTE. Nu un Dumnezeu-rod al speculaţiilor omeneşti, creat de mintea vreunui filozof, ci Adevăratul Dumnezeu, care s-a făcut Om în Mine. Arătându-Mă vouă, vi L-am arătat pe Tatăl, pentru că Tatăl şi cu Mine suntem Una. Eu sunt în Tatăl şi Tatăl e în Mine. [3]
 
M-am făcut carne pentru a vă sfinţi pe fiecare din voi, şi pentru a-i sfinţi pe toţi cei care cred în Dumnezeu. După Moartea şi Învierea Mea, nu mai sunteţi doar oameni, făcuţi din carne şi sânge, ci fii ai lui Dumnezeu, treji în spirit, demni să stea faţă în faţă cu Dumnezeul cel Viu.
 
Biserica nu este o instituţie omenească ci dumnezeiască. Cu toate acestea, ea a fost încredinţată oamenilor de pe Pământ, cu toate că există şi alţi oameni în univers, chiar mai buni decât voi. Tatăl Meu a vrut să vin pe Pământ şi aici să fondez Biserica. De ce? Pentru că a văzut marea mizerie a omenirii voastre, şi apăsarea forţelor infernale asupra voastră, fără egal în Univers, deoarece strămoşii voştri au păcătuit mult, mai mult decât alţii, încheind o alianţă teribilă cu Lucifer. Tatăl v-a venit în ajutor şi v-a dat o mare posibilitate de a fi răscumpăraţi.
 
Biserica nu a fost creată de om ci de Dumnezeu; creată pentru a ocroti, a manifesta şi pentru a promova viaţa Preasfintei Treimi, care este comunicată neîncetat de acţiunea Spiritului Sfânt, „Domnul  şi de viaţă dătătorul, car purcede de la Tatăl şi de la Fiul”. Biserica, poporul Meu sfânt, nu poate conţine altceva decât viaţa divină, şi nu poate face altceva decât să transmită această viaţă omului şi creaţiei. Tot ceea ce în Biserică se opune vieţii lui Dumnezeu, corupe Biserica, făcând-o impură.
 
Vă întreb atunci: e curată Biserica Mea? Poporul Meu este un vas preţios care conţine viaţa lui Dumnezeu, sau e altceva? Răspundeţi cu sinceritate, pentru că Biserica a fost încredinţată fiecăruia din voi, nu doar celor care o guvernează. Toţi cei care vă numiţi Creştini, sunteţi chemaţi să deveniţi mărturisitorii Mei. Mă adresez vouă, catolici, ortodocşi, protestanţi, anglicani, etc, etc. Cine sunteţi? Ce sunteţi? Sunteţi mărturisitorii Mei sau ai voştri înşivă, ai ideilor voatre, ai ideologiilor voastre, ai intereselor omeneşti? Sunteţi reprezentanţi ai bisericilor născute din diviziunile voastre, amestecate cu reguli omeneşti, sau din Biserica născută din coasta Mea, străpunsă pe Cruce? Vă las pe voi să răspundeţi, după conştiinţa voastră.
 
Eu vreau să vă spun ceea ce doresc de la poporul Meu, şi ceea ce voi realiza cu puterea Mea. Biserica are încă nevoie să o vizitez cu puterea Mea, care vine de sus, şi nu de canoanele voastre. Eu voi umple toate lipsurile poporului Meu, voi realiza ceea ce încă nu a fost posibil de realizat, datorită slăbiciunilor şi păcatelor omenirii voastre. Printr-un popor nou, voi realiza făgăduinţa Împărăţiei lui Dumnezeu.
 
• Poporul Meu va fi Neprihănit, aşa cum  este Neprihănită Mama Mea şi a voastră, Mama Bisericii. Neprihănirea nu însemnă perfecţiune; nu pretind să fiţi perfecţi, pentru că numai Dumnezeu este perfect. Neprihănirea nu este nici măcar simpla curăţie sexuală. Adevărata neprihănire este despuierea de interesele voastre şi de ambiţiile personale; este sinceritatea totală faţă de Mine şi faţă de aproapele vostru. Este capacitatea de a vă recunoaşte cu umilinţă limitele, cerând ajutor lui Dumnezeu şi fraţilor, fără a vă ascunde după justificări inutile şi dăunătoare, ci stând înaintea Învăţătorului vostru. Neprihănirea este sinonim pentru integritate.
 
Vă asigur că nu veţi reuşi să fiţi integri fără ajutorul Mamei Mele, Fecioara curată şi sfântă pe care v-am dăruit-o ca Mamă. De pe Cruce, i-am încredinţat-o lui Ioan, şi el a primit-o în numele vostru, al tuturor. Nu i-am încredinţat o biată femeie suferindă, ci o Mamă puternică, Femeia care a primit de la Tatăl misiunea de a zdrobi capul şarpelui. A făcut acest lucru    născându-Mă pe Mine, Fiul lui Dumnezeu, şi generând fiii lui Dumnezeu, ca o adevărată Mamă. Lupta împotriva forţelor răului se va face tot mai intensă. Va veni ziua când Inima Mamei Mele va fi pentru voi singurul refugiu sigur, pentru că neprihănirea ei vă va adăposti de viclenia subtilă a diavolului.
 
V-am trimis-o pe Mama Mea de multe ori, pentru ca iubirea ei să vă conducă la Mine şi pentru ca prezenţa ei să vă ajute să depăşiţi greutăţile existenţei pământeşti. Mama Mea a apărut de nenumărate ori pe Pământ. Nu a venit la voi pentru a isca discuţii şi mese rotunde privind fenomenele supranaturale, nici pentru a genera fanatisme sau sentimentalisme, ci pentru a vă rechema la adevărata credinţă. Sfânta Fecioară a apărut în momentele cele mai delicate din viaţa Bisericii şi de pe Pământ, pentru a vă ajuta să treceţi peste toate dificultăţile; a ridicat mereu un pod către Dumnezeu, acoperând cu milostivirea sa multele voastre păcate. Nu uitaţi asta, şi căiţi-vă pentru toate dăţile când nu aţi primit-o, sau când aţi luat-o în râs şi aţi respins-o. V-o spun şi vouă, păstorilor: căiţi-vă! Ştiţi bine de ce.
 
Viitorul poporului Meu nu va putea exista fără Maria. Biserica Mea va fi mariană sau nu va fi Biserica Mea. Fiul omului a fost generat prin ea; tot prin ea se va naşte un popor nou, care va avea puterea şi strălucirea Mamei lui Dumnezeu.
 
Maria va aduna sub mantia ei oamenii de pe orice planetă din univers, şi îi va oferi Mie, ca o Mamă adevărată. Maria este Regina universului, aşa cum Eu sunt Regele universului. Ca atare, va fi primită şi venerată de toţi fiii lui Dumnezeu, oriunde s-ar afla. Va fi Mamă a întregii omeniri. Când un om îşi respinge propria Mamă, respinge viaţa. De aceea, cine o respinge Maria, nu va avea parte de viaţa Mea.
 
• Poporul Meu va fi liber şi autonom.
 
Liber pentru că e format din persoane libere la nivel în interior; autonom pentru că nu va fi supus tiraniei sistemelor şi structurilor. Va fi capabil să aibă o relaţie faţă în faţă cu Dumnezeu, şi nu va avea nevoie să-i întrebe pe alţii pentru a şti cine este Dumnezeu. Va şti să discearnă ceea ce e bine şi ceea ce e rău, şi nu va avea alţi învăţători şi intermediari în afară de Mine. Nu va fi dominat de nicio ierarhie; nimeni nu-şi va putea spune nu se va putea numi mai mare sau mai mic.
 
Spiritul Sfânt va acţiona liber în poporul Meu şi-l va învăţa. Dumnezeu va fi totul în toţi.
 
Nu se poate ajunge la adevărata libertate fără neprihănire, şi nici nu există o autonomie adevărată în afara spiritului Meu. Umanitatea de pe Pământ a fost supusă mereu legilor şi autorităţilor omeneşti, care adesea s-au dovedit nedrepte şi crude, dar fără de care nu se putea. De ce? Pentru că aveţi o inimă împietrită, şi marea majoritate este departe de Dumnezeu. Nu sunteţi nici integri, nici liberi în interior. L-aţi respins pe Dumnezeu, crezând că sunteţi mai liberi, însă aţi devenit sclavii fricilor voastre. Şi astfel, în mod paradoxal, vă temeţi mai mult de libertate decât de sclavie, pentru că nu vreţi să vă asumaţi responsabilitatea de a trăi integri înaintea lui Dumnezeu. Mai degrabă preferaţi să ascultaţi de sisteme corupte, decât să trăiţi liberi şi responsabili, după dorinţele lui Dumnezeu.
 
Această  situaţie nu va putea să dureze le infinit pe Pământ, pentru că veţi fi puşi în faţa unei alegeri: oameni liberi în Dumnezeu, sau sclavi ai lui Satana. În La mijloc nu va mai rămâne nimic. Evenimentele care vor avea loc vă vor constrânge să alegeţi, şi nu veţi putea evita acest lucru. Nu vă vor fi de nici un folos distracţiile pe care le căutaţi, petrecerile zgomotoase cu care încercaţi să vă umpleţi golurile interioare. Nicio autoritate umană, şi niciun sistem nu vă vor putea scuti de necesitatea de a vă decide. Într-un fel sau altul, va trebui să alegeţi.
 
Vă întreb atunci: ce fel de oameni şi de femei vreţi să fiţi? Ce viitor doriţi pentru voi şi pentru copiii voştri? Vreţi să fiţi sclavii celor care se gândesc la propriile interese, vă domină şi vă exploatează, umplându-vă de cuvinte înşelătoare? Nu v-ar plăcea să fiţi liberi, capabili să discerneţi singuri care este calea cea mai bună, şi să o parcurgeţi siguri, sub călăuzirea Mea? Încă nu aţi înţeles că Dumnezeu  vă iubeşte şi că doreşte adevărata voastră fericire? Creatorul doreşte pacea pentru fiii Săi, adevărata dreptate, libertatea. Vă poate da toate aceste lucruri doar dacă acceptaţi cu adevărat să trăiţi după legile Spiritului Său care sunt infailibile, necorupte, şi produc doar bine. Astfel trăiesc omenirile fiinţele credincioase lui Dumnezeu din univers: se lasă călăuzite din interior de Dumnezeu, recunoscându-I Înţelepciunea Atotputernică, respectând legile Sale şi supunându-li-se cu iubire. De aceea nu cunosc răul, pentru că în ei nu sunt decât dorinţe de bine. La aceasta este chemată întreaga omenire populaţie a universului, pe Pământ, şi pe multe alte planete, unde domneşte sclavia stricăciunii. Eu am murit şi am înviat pentru a extirpa din creaţie sămânţa rea semănată de duşman. Lucifer este adevăratul vostru duşman, să nu uitaţi.
 
• Poporul Meu va fi preoţesc, profetic şi regal. [4] Va înălţa la tronul lui Dumnezeu o jfertfă curată: fiecare se va oferi pe sine, şi va mijloci pentru întreaga creaţie. Va fi unit cu Mine, va fi preot al universului. Va vesti lucrările lucrarea lui Dumnezeu şi va vorbi în numele Său, şi toţi se vor învăţa unii pe alţii despre lucrurile lui Dumnezeu.
 
Preoţia, profeţia şi regalitatea sunt prerogative inviolabile ale poporului Meu, pentru că exprimă demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a dăruit Spiritul Său şi a imprimat în voi chipul şi asemănarea Sa. V-a chemat să-L slujiţi, şi, în numele Său, să slujiţi cu iubire întreaga creaţie. Nu v-a chemat să dominaţi, ci să slujiţi. Preotul e cel care slujeşte, ministrul.
 
Fiecare credincios e chemat la aceasta, de aceea fiecare din voi e preot. Până acum, acest lucru nu a fost valorizat în Biserica Mea, pentru că credincioşii au pus în centru figura preotului pe care îl văd de obicei: parohul, episcopul, etc., care desfăşoară o slujire particulară în folosul poporului, şi-l asistă spiritual. De fapt, fiecare credincios este un preot care se oferă pe sine însuşi Tatălui, unindu-se cu oferta Mea. Astfel făcând, reuneşte în Mine tot ceea ce el trăieşte şi-l înconjoară; e cel care reuneşte întreaga creaţie. Poporul Meu va fi preoţesc, pentrui că fiecare membru va trebui să-şi trăiască pe deplin preoţia. O va face într-un nou mod, deschis Spiritului Sfânt, cum nu s-a mai văzut până acum, pentru că fac noi toate lucrurile.
 
Şi preoţia se va exprima pe deplin şi-n modul potrivit. Toţi veţi fi profeţi, adevăraţi profeţi care vorbesc în numele lui Dumnezeu, şi vă veţi accepta unii pe alţii ca atare. Nimeni nu-i va mai persecuta pe profeţi, nici nu-i va mai lua drept şarlatani sau vizionari, pentru că fiecare membru al poporului Meu va trăi dimensiunea profetică şi o va respecta în ceilalţi.
 
Fiecare va fi rege, pentru că va fi îmbrăcat de demnitatea de fiu al lui Dumnezeu, a aceluia care este unicul Rege al Universului. Nu vor mai fi tirani în poporul Meu, ci adevăraţi regi. Vor sluji poporului şi nu-l vor oprima, nu-i vor impune erudiţia lor, nici doctrine sau filozofii, ci vor şti să exprime puterea Spiritului Sfânt, pentru că doar aceasta vă face regi.
 
• Poporul Meu va trăi în comuniune cu îngerii şi va colabora cu ei. Preoţia fiecăruia va fi unită într-un mod special cu cea a celor şapte arhangheli, împreună cu care va participa la Liturghia cerească, care va rămâne unica şi adevărata Liturghie a Universului.
 
• Va fi un popor de taţi şi de mame. Fiecare bărbat şi femeie din poporul Meu îşi va exercita paternitatea şi maternitatea spirituală în folosul tuturor, şi al fiecărei fiinţe. Vor fi taţi şi mame unii pentru alţii. Prin ei, viaţa lui Dumnezeu va curge în Univers şi se va comunica întregii creaţii.
 
• Va fi un popor format din mici nuclee autonome dar legate între ele prin adevărata comuniune, uniţi între ei prin legătura iubirii. Vor fi mici familii ale lui Dumnezeu, care vor alcătui întreaga omenire. Fiecare nucleu va trăi cu intensitate viaţa Spiritului şi o va exprima. Va trăi dimensiunea preoţească, profetică şi regală. Va fi condus de legile lui Dumnezeu. Nu se vor mai vedea masele care umplu pieţele şi celebrările voastre, după care dispar în griul cotidianităţii cotidian; nucleele despre care vă vorbesc vor fi celule vii, pulsante şi dinamice care vor da o nouă viaţă Trupului Meu Mistic.
 
Aceste nuclee se formează deja peste tot în Univers. Multe persoane de cubinevoitoare bunăvoinţă se unesc între ele pentru a-şi trăi credinţa mai intens; nu trăiesc neapărat sub acelaşi acoperiş, dar sunt unite profund în Spiritul Meu. Trăiesc cu simplitate, fără zgomot şi fără stindarde; trăiesc ca adevăraţi Creştini. Puteţi să faceţi şi voi acest lucru, dacă vă simţiţi pregătiţi. Spiritul Sfânt vă va călăuzi.
 
La sfârşitul timpurilor, când Îi voi încredinţa împărăţia Tatălui, orice nucleu va dispare, pentru a da viaţă, în sfârşit, unui popor unic, imens, care va fi o inimă şi un suflet. Va fi noua creaţie.
 
• Poporul Meu va trăi comuniunea universală, Nu vor mai fi diviziunile dintre popoare, rase, planete. Omenirea din întreg Universul va forma o unică familie: familia lui Dumnezeu. Va trăi un raport profund şi viu cu Dumnezeu, cu Preasfânta Fecioară Maria, cu spiritele pure care trăiesc în dimensiuni mai înalte. Fiecare nucleu de pe Pământ va trăi o comuniune intensă cu toate nucleele, şi de pe alte planete, pentru că Spiritul Meu le va uni, dincolo de orice distanţă.
 
• În fine, poporul Meu Îmi va fi oferit. Fiecare se va oferi pe sine lui Dumnezeu, prin Inima Neprihănită a Mariei, şi va forma Trupul Meu, Biserica Mea. Atunci se va înălţa la Tatăl un sacrificiu curat, prin Fiul, în puterea Spiritului Sfânt. Va fi sacrificiul întregului Meu popor, al celor vii şi defuncţi, unit cu al Meu. Va fi prezentat încontinuu înaintea tronului lui Dumnezeu de către arhangheli. La el se vor uni spiritele pure ale tuturor îngerilor şi sfinţilor. Va fi forţa cea mai mare din Univers, după cea a lui Dumnezeu, şi se va opune forţelor infernale.
 
Vă invit să reflectaţi asupra acestor puncte, pentru a înţelege ceea ce doriţi să trăiţi, dacă vreţi sau nu să faceţi parte dintr-un popor nou. Amintiţi-vă că acest popor va pregăti calea Venirii Mele Glorioase. Eu voi veni şi voi aduna toţi copiii Mei; îi vor introduce în creaţia nouă, unde vor trăi veşnic întro dimensiune spirituală şi definitivă. Nu vor mai fi distincţii între rase şi popoare. Va exista un singur Dumnezeu şi un singur popor. [5]
 
Când se vor întâmpla toate acestea? Depinde mult de alegerile omenirii, pentru că alegerile voastre pot grăbi sau încetini planurile lui Dumnezeu, dat fiind că El vă respectă libertatea. Însă El lucrează deja pentru a vă deschide drumul. Va fi un proces gradual, însă Tatăl nu va aştepta la nesfârşit ca oamenii să se decidă. Mai mult, vă spun că timpul presează; trebuie să vă decideţi cât mai repede şi să trăiţi credinţa cu seriozitate, punându-L pe Dumnezeu pe primul loc şi refuzând orice formă de egoism.
 
Întreaga omenire este pe punctul de a intra într-o fază decisivă a istoriei sale, în care puterea Mea, unită cu credinţa poporului Meu, vor pune bazele lumii care va veni, ale noii creaţii. Faceţi în aşa fel încât să fiţi găsiţi pregătiţi, pentru ca Eu să Mă pot folosi de voi şi să vă atrag la Mine. Oferiţi-Mi viaţa voastră, şi lăsaţi ca Spiritul Meu să vă transforme în fiinţe noi. Doar fiinţele noi vor intra în noua creaţie.
 
Dumnezeu este gata. Şi instrumentele pe care le-a ales pentru a vă ajuta sunt pregătite [6]; acum depinde de fiecare din voi. Rugaţi-vă şi vegheaţi!
 
Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.
 
 
 
[1] Cf. Mesajul lui Isus din 5 septembrie 2011 publicat pe acest site.
 
[2] Cf. Vezi mesajele lui Isus din 29 august 2011 şi din 5 septembrie 2011, publicate pe acest site.
 
[3] Cf. In 14,8-11
 
[4] Isus a vorbit pe larg despre poporul Său în mesajul de Crăciun din 2010, publicat pe acest site.
 
[5] Cf. Ap. 21
 
[6] Cf. Vezi mesajul lui Isus din 5 septembrie 2011 publicat pe acest site.