Ikona avion   15181

Maria e neprihănită în virtutea unirii ei cu sacrificiul Mielului. Întreaga sa fiinţă e în slujba lui Dumnezeu; Ea primeşte impulsurile Duhului Sfânt şi le trăieşte. Într-un mod misterios pentru logica umană, sufletul ei, chiar din momentul concepţiei, primeşte, acceptă toate harurile divine.
Concepe în sânul Ei pe Dumnezeul – om, prin lucrarea Spiritului Sfânt (cf. Lc 1, 26-38). Călăuzită de El, participă în mod perfect la misiunea Mântuitorului Isus Cristos, unindu-se cu sacrificiul Său pe cruce.
 
În acest fel, ea intră în noua maternitate (cf. Salvifici Doloris nr. 26). În virtutea acestora, Maria este Mamă a Bisericii, Mamă a Trupului Mistic al lui Cristos, şi deci a fiecărui fiu al lui Dumnezeu. Maria – Mamă e noua Evă şi noua umanitate.
Sânul său preacurat, Inima Neprihănită, sufletul, întreaga ei fiinţă îmbrăţişează viaţa divină. În Ea, maternitatea divină se exprimă desăvârşit. În Ea suntem regeneraţi de Dumnezeu.
                                            
Ea este grădina vieţii divine. Ea e figura ideală a credinciosului. Ea e chipul desăvârşit al Bisericii lui Cristos.
În icoană vedem, aşa cum am menţionat deja, mâna Ei. Maria, Mireasa Spiritului Sfânt, ne conduce urmând impulsurile Duhului, cu delicateţea unei Mame neprihănite.
Trecem prin faţa chipului Său care-L contemplă pe micul Isus.
Îl contemplă nu doar în mod exterior, ci şi spiritual. În Spiritul Sfânt, sufletul Ei contemplă sufletul lui Isus, pătrunde misterele vieţii şi ale mântuirii, se cufundă în viaţa Preasfintei Treimi.
Şi noi dorim să pătrundem în aceste mistere.
S-o urmăm pe Maria...