Mesaje prin Stefania Caterina © www.versolanuovacreazione.it
Mesajul lui Isus din 5 septembrie 2011
„Dragi fii, iată-Mă din nou alături de voi. Doresc să continui să vă vorbesc despre timpul în care trăiţi, aprofundând aspectul acţiunii Mele.
V-am spus deja că tot ceea ce există va trebui să fie reunit în Mine,pentru a fi eliberat de corupţie, transformat şi introdus definitiv în noua creaţie, la sfârşitul timpurilor. E vorba de un proces gradual care însă a început deja şi se desfăşoară cu repeziciune, pentru că situaţia în care se află diversele umanităţi din Univers, în special cea de pe Pământ, e gravă, şi Tatăl doreşte să intervină, prin Mine, pentru a-i salva pe fiii Săi, oriunde s-ar afla. De aceea, acţiunea Preasfintei Treimi se intensifică în Univers, şi e destinată să se dezvăluie tot mai mult ochilor celor care au credinţă şi doresc să coopereze la această acţiune.
 
Dumnezeu nu acţionează niciodată singur, cu toate că e Atotputernic. A ales să apeleze la colaborarea făpturilor Sale pentru a acţiona, şi acesta este semnul încrederii Sale faţă de ele. Dumnezeu a considerat că făpturile Sale sunt capabile să acţioneze la unison cu El, şi acest lucru ar trebui să vă facă să înţelegeţi demnitatea pe care o are fiecare din voi, în ciuda limitelor şi slăbiciunilor  fiecărei creaturi.
 
Dumnezeu depăşeşte limita structurală a făpturilor Sale, făcând ca puterea şi harul Său să umple toate lipsurile, cu condiţia, însă, ca fiecare creatură să-şi recunoscă limitele sale, şi să se supună cu iubire călăuzirii divine. Fidelitatea absolută faţă de Dumnezeu şi disponibilitatea de a colabora cu El, fac ca fiecare om să poată depăşi, la rândul său, limitele pe care le întâlneşte în sine însuşi şi în jurul său.
 
Dumnezeu se foloseşte, deci, de fiecare din voi, dacă sunteţi dispuşi să vă dăruiţi cu totul Lui. O face ţinând cont de capacităţile voastre, care nu sunt toate la fel, pentru că Dumnezeu nu pretinde niciodată mai mult decât poate face fiecare. Fiecare din voi e ca un vas preţios, făcut să conţină puterea şi harul Creatorului Său. În poporul lui Dumnezeu există vase mai mari şi mai mici, după înţelepciunea celui care le-a creat. Toate, însă, indiferent de mărime, sunt destinate să fie complet umplute de iubirea şi de măreţia lui Dumnezeu, şi să ajungă astfel la plinătate.Acest lucru se poate întâmpla doar dacă fiecare din voi e dispus să se lase umplut. De aceea, atingerea plinătăţii, atât în ceea ce sunteţi cât şi în ceea ce faceţi, este proporţională cu libertatea voastră, cu răspunsul dat în credinţă, cu fidelitatea şi disponibilitatea faţă de Dumnezeu, care nu vă forţează niciodată, nici nu vă constrânge să-i acceptaţi darurile, dacă nu le doriţi.
 
Fiecare creatură e importantă şi preţioasă pentru Dumnezeu, însă există creaturi de care Dumnezeu se foloseşte mai mult, spre folosul întregului Său popor, pentru că structura şi răspunsul lor fac ca ele să fie potrivite să îndeplinească misiuni mai dificile. Acestea sunt marile instrumente ale lui Dumnezeu, de care El se foloseşte pentru binele vostru. Pe unele le foloseşte dintotdeauna, pe altele în faze speciale din istoria Universului, aşa cum este cea în care ne aflăm acum. Tocmai despre aceste instrumente doresc să vă vorbesc.
 
Mai întâi, doresc să înţelegeţi un lucru important: există o acţiune a fiecăruia din voi care se desfăşoară în corpul fizic, cum sunt gesturile de fiecare zi, şi care produce efectele sale mai ales în lumea materială. Există şi o acţiune care se desfăşoară la nivelul spiritului, ale cărei efecte se manifestă mai ales la nivel spiritual. De exemplu, atunci când vă rugaţi pentru cineva, acţiunea voastră este la nivelul spiritului şi atinge spiritul celor pentru care vă rugaţi.
 
Acelaşi lucru se întâmplă când iertaţi pe cineva: acţiunea voastră la nivelul spiritului, produce efecte benefice în spiritul celui iertat. Este o acţiune care nu se vede dar care există şi e extrem de puternică, pentru că răscoleşte profunzimile a tot ceea ce atinge. Dumnezeu  utilizează mereu instrumentele sale atât la nivel spiritual cât şi fizic, în funcţie de natura lor, de necesitate şi de dorinţa Sa.
 
Instrumentul de care se foloseşte de obicei, este poporul Său, adică Biserica. Când vă vorbesc de Biserică, nu mă refer la o organizaţie omenească, bazată pe legi şi ierarhii. Vorbesc despre poporul sfânt al lui Dumnezeu, regal şi preoţesc, care primeşte şi încarnează Cuvântul Meu, şi se face martorul Morţii şi al Învierii Mele, împlinind astfel o slujbă profetică în folosul întregii omeniri. [4] Biserica Mea e alcătuită de toţi cei care se dăruiesc sincer lui Dumnezeu, şi care Mă primesc ca Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitor.
Pe lângă poporul Său, există alte instrumente pe care Dumnezeu le foloseşte, ţinând cont de necesitate şi de timpul istoric pe care omenirea îl traversează.
În timpul de faţă, Dumnezeu se foloseşte într-un mod deosebit de trei instrumente. Ele sunt extrem de puternice, şi operează la unison cu Mine, în diverse dimensiuni ale Universului. Îmi sunt alături în lucrarea Mea, pentru ca întreaga creaţie să fie reunită în Mine. Doresc să ştiţi despre acţiunea acestor instrumente, pentru a vă simţi în comuniune cu ele, pentru a le susţine cu rugăciunea voastră.
 
• Primul mare instrument în acest timp, îl constituie oştile îngereşti, în frunte cu Sfântul Arhanghel Mihail. Alături de el stau alţi şase arhangheli extrem de puternici: Sfântul Gabriel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Sealtiel şi Barachiel. Aceştia sunt cei şapte mari arhangheli. Toţi ceilalţi îngeri, de la cel mai mic la cel mai mare, aparţin de şapte oşti, în fruntea cărora stau cei şapte arhangheli. [5] Aceştia din urmă sunt preoţi, care oficiază Liturghia cerească, la care este legată şi Liturghia de pe Pământ, şi Îi oferă încontinuu lui Dumnezeu  întreaga creaţie, rugăciunile şi jertfele poporului lui Dumnezeu.
Cei şapte arhangheli stau înaintea tronului ceresc. Contemplă încontinuu chipul lui Dumnezeu şi sunt umpluţi de lumina Sa; reflectă această lumină peste întreg poporul lui Dumnezeu. Mijlocesc pentru voi toţi, deschid calea celor care doresc să-I slujească Preasfintei Treimi, şi ocrotesc creaţia. De la tronul lui Dumnezeu pornesc pentru a împlini misiunile pe care Dumnezeu li le încredinţează; nu există dimensiune în univers la care să nu aibă acces.
 
În aceste timpuri, Sfântul Mihail a primit de la Mine sarcina de a întări poporul Meu  în orice parte a universului, şi într-un mod deosebit pe Pământ. Îi va ajuta pe fiii Mei să treacă prin purificarea care aşteaptă omenirea şi îi va ocroti de atacurile  celui rău.
 
I-am dat putere Sfântului Mihail să separe lumina de întuneric în mijlocul poporului Meu: nicio ipocrizie nu va mai putea rămâne între cei care îşi spun credincioşi şi care invocă numele Meu. Mai ales pe Pământ, poporul Meu trebuie să fie purificat de multele ambiguităţi şi de compromisurile cu spiritul lumii. Va trebui să alegeţi: fie cu Mine până la capăt, fie împotriva Mea! Nu mă refer la slăbiciunile voastre ca creaturi, pe care le înţeleg şi le iert. Vorbesc despre trădări, minciuni, interese şi dorinţe contrare Spiritului Meu, care şerpuiesc printre creştini, şi care au murdărit şi murdăresc numele Meu. Sfântul Mihail nu-i va cruţa pe cei care mint înaintea lui Dumnezeu, care binecuvântează cu buzele şi blestemă cu inima, şi-i vând pe cei drepţi pe mai nimic.
Sfântul Mihail a primit şi sarcina de pregăti întoarcerea Mea, El este premergătorul Meu în acest timp, şi ştie bine cum să-i instruiască pe cei care îi sunt încredinţaţi.
Cei şapte mari arhangheli, cu oştirile lor, parcurg fără încetare universul. Dintotdeauna, şi azi mai mult ca oricând, le revine îngerilor misiunea de a deschide calea oamenilor de bunăvoinţă, de a le anunţa evenimentele care vor urma, de a-i ajuta să înţeleagă ceea ce Dumnezeu pregăteşte. Între oameni şi îngeri, trebuie să se reînnoiască acea comuniune profundă, prevăzută de Dumnezeu încă de la început. În planul lui Dumnezeu, oamenii şi îngerii sunt chemaţi să guverneze împreună întreaga creaţie în numele lui Dumnezeu, fiecare în propria sa originalitate şi misiune.
Îngerii, respinşi de mulţi creştini de pe Pământ, se vor face din nou văzuţi şi auziţi cu putere de cei care Îi aparţin lui Dumnezeu  şi Îi sunt cu adevărat credincioşi. Se vor manifesta în vise, în viziuni ca niciodată până acum, pentru a pregăti spiritul celor drepţi şi pentru a-i face să colaboreze la opera Mea.
 
De aceea, rugaţi-vă îngerilor şi fiţi uniţi cu ei, consideraţi-i fraţi de lumină, care au grijă de voi şi care doresc să vă stea aproape. Vă asigur că veţi culege mari roade din comuniunea cu ei.
 
• Cel de-al doilea instrument este constituit dintr-un grup de persoane, pe care le-am chemat la o misiune particulară, alegându-le din diverse umanităţi ale universului, inclusiv de pe Pământ.
 
Aceşti fraţi şi surori ai voştri, sunt uniţi între ei în Spiritul Meu, şi acţionează mai ales în spirit. Aceştia formează un nucleu compact, care acţionează împreună cu cei şapte arhangheli; Sfântul Mihail este în fruntea acestui nucleu, de care răspunde înaintea lui Dumnezeu.
 
Ştiţi că fiecare corp este format din nenumărate celule, şi fiecare trebuie să funcţioneze pentru a menţine în viaţă întreg organismul. Tot astfel este şi-n poporul lui Dumnezeu: fiecare credincios, fiecare grup care se uneşte pentru a trăi în comuniune cu Mine, formează o celulă deosebit de activă şi capabilă să activeze multe altele. Îl numesc Nucleul Central, pentru că e o componentă fundamentală a acţiunii Mele în acest timp, şi-şi dezvoltă puterea sa în centru, adică în inima poporului Meu.
 
Nu este vorba de un număr mare de persoane; nu are mai mult de cincizeci de membri, şi nici nu e vorba  de persoane mai merituoase sau mai dotate decât altele. Este vorba despre oameni care s-au dovedit a fi gata să răspundă invitaţiei Mele, şi să meargă până la capăt, în ciuda multelor încercări pe care au trebuit să le înfrunte.Dumnezeu nu se uită la meritele unei persoane, atunci când o alege, ci scrutează profunzimile spiritului. El caută sinceritate, docilitate, ascultare faţă de Spiritul Sfânt, care este cea dintâi ascultare; caută iubirea şi fidelitatea absolută faţă de El, care le fac să-L aleagă pe Dumnezeu mai presus de orice interes uman. Nucleul Central este format tocmai din astfel de persoane, cărora le-am putut încredinţa o misiune specială în acest timp.
Care este misiunea membrilor Nucleului Central? Înainte de toate, aceea de a-şi oferi viaţa lui Dumnezeu, unii pentru alţii, formând astfel primul nucleu din univers, în care bărbaţi şi femei, aparţinând diverselor planete, lucrează umăr la umăr pentru împărăţia lui Dumnezeu, şi trăiesc comuniunea universală.
 
Puterea lui Dumnezeu este cea care face posibilă această comuniune, dincolo de distanţele fizice, făcând-o intens operantă în folosul întregului popor al lui Dumnezeu. Într-o bună zi va fi aşa pentru toţi, pentru că omenirea, răsfirată pe multe planete, va trebui să se unească şi să formeze un singur popor, poporul lui Dumnezeu; o singură turmă şi un singur Păstor. [6] Este vorba de un proces gradual, în care Nucleul Central deschide poporului lui Dumnezeu calea către comuniunea universală.
Membrii Nucleului Central sunt uniţi în mod special cu preoţia celor şapte arhangheli, lucru care va trebui să se întâmple cu întreg poporul Meu: preoţia regală a credincioşilor Mei, de fapt, va trebui să pornească de la comuniunea cu preoţia celor şapte arhangheli, care garantează comuniunea deplină cu Liturghia cerească.
 
Nucleul Central parcurge Universul, şi poartă pretutindeni vestea mântuirii, pentru ca fiecare om să aibă posibilitatea să Mă cunoască şi să creadă în Mine, să fie botezat în numele Meu şi să devină conştient de acţiunea Mea în aceste timpuri, de necesitatea de a fi reunit în Mine.
 
Membrii Nucleului Central acţionează în univers nu numai în spirit, dar şi fizic, pentru că mulţi dintre ei aparţin umanităţilor foarte evoluate, care dintotdeauna au fost capabile să acopere distanţe pentru voi imposibile; în acest mod, acolo unde nu ajunge unul, ajunge celălalt. Este dorinţa Mea ca aceşti fraţi ai voştri să acţioneze cu putere oriunde este nevoie.
 
Nucleul Central atinge în spirit toate dimensiunile Universului, pe cei vii şi pe cei decedaţi, şi înfruntă deschis forţele răului, pentru a ocroti poporul lui Dumnezeu şi pentru a deschide calea oricărui om de bunăvoinţă. Misiunea Nucleului Central este delicată şi foarte solicitantă, de aceea beneficiază de o protecţie cu totul specială.
Toţi membrii Nucleului central sunt chemaţi să-şi ofere propria viaţă lui Dumnezeu, prin Inima Neprihănită a Mariei, fără condiţii şi fără compromisuri, spre folosul întregului popor. Sunt chemaţi să ia asupra lor crucile omenirii, însă nu pentru a fi copleşiţi de ele, ci pentru a le oferi lui Dumnezeu şi a le transforma în victoria Învierii; de aceea trebuie să reparcurgă fără încetare drumul Meu, uniţi cu Mine, pentru  a trece încontinuu de la moarte la înviere. Astfel ei mijlocesc pentru toţi cei vii şi pentru cei decedaţi.
În membrii Nucleului Central trăiesc şi acţionează la maxim paternitatea şi maternitatea spirituală. Sunt taţi şi mame ale omenirii, pentru că prin ei viaţa lui Dumnezeu curge cu putere şi se comunică multor suflete. De aceea, trăiesc o comuniune specială cu Preasfânta Fecioară Maria şi cu Sfântul Iosif; sunt chemaţi să iubească fiecare om, fără nicio distincţie de rasă sau popor. Fiecare fiu al lui Dumnezeu este încredinţat paternităţii şi maternităţii lor, fără nicio preferinţă.
 
Nucleul Central nu se pune deasupra nimănui, nici nu se substituie Bisericii, adică poporului lui Dumnezeu, ci e chemat pur şi simplu să se ofere lui Dumnezeu şi să acţioneze după ordinele Sale, pentru a da vigoare şi impuls vieţii întregii Biserici, deschizând spaţii mereu noi pentru misiunea poporului Meu.
 
Nucleul Central este alături de poporul lui Dumnezeu şi-l protejează, dar nu este o instituţie ierarhică, pentru că trăieşte după legile pure ale Spiritului, care nu e bazată pe ierarhii, ci pe slujiri. Împlineşte o slujire, dar nu dă ordine nimănui, decât forţelor răului care trebuie să se plece în faţa puterii pe care o emană. Nici nu primeşte ordine de la nicio ierarhie omenească, pentru că e sub directa Mea autoritate, şi Eu dispun de el după voinţa Mea. Oare nu pot să fac acest lucru? Nu-Mi spuneţi oare Domn? Permiteţi-Mi atunci să fac ceea ce trebuie să fac.
 
Nucleul Central este un dar al Inimii Mele pentru omenire, dacă vreţi să-l primiţi. Nu sunteţi obligaţi să credeţi ceea ce vă spun. De altfel, vă cunosc bine: cântăriţi fiecare cuvânt al Meu pe cântarul intereselor voastre, al înţelepciunii voastre, al doctrinei, al convenienţelor omeneşti, religioase şi sociale.
De aceea, faceţi cum credeţi. Să ştiţi însă că, dacă refuzaţi acest dar, vă veţi afla mai târziu în dificultate, pentru că timpul se scurge cu repeziciune iar acţiunea Mea este de asemenea rapidă. Dacă nu vă uniţi cu instrumentele prevăzute pentru aceste timpuri, riscaţi să fiţi prinşi nepregătiţi în faţa schimbărilor care vă aşteaptă. A fi uniţi cu aceste instrumente este foarte important pentru voi. De aceea, vă sfătuiesc să vă simţiţi în comuniune cu Nucleul Central. Nu vi se cere să faceţi lucruri mari, ci doar să vă uniţi spiritual cu aceste instrumente, prin rugăciune şi prin dăruirea voastră lui Dumnezeu. Veţi avea cu siguranţă de câştigat.
 
Nu contează cât reuşiţi să vedeţi sau să înţelegeţi din acţiunea Mea; deocamdată sunt importante docilitatea voastră şi promptitudinea în credinţă. Într-o bună zi, totul vă va fi descoperit în întregime, pentru că Dumnezeu este Lumină şi nu are secrete; totuşi, El îşi protejează darurile Sale, până când poporul este suficient de matur pentru a le primi în totalitate. De aceea, acţiunea acestor instrumente este pentru moment silenţioasă, însă treptat, se va manifesta. În Dumnezeu, totul se desfăşoară gradual şi în ordine, fără traume şi fără scandaluri.
 
• Cel de-al treilea instrument este constituit de omenirile credincioase lui Dumnezeu care trăiesc pe diverse planete. Este vorba de acele umanităţi ale căror strămoşi au ales încă de la început să-L slujească pe Dumnezeu, şi nu au comis păcat originar. [7] De aceea, trăiesc în condiţii de viaţă cu totul diferite de ale voastre, pentru că răul nu a intrat în ei, şi au păstrat multe din atributele originare, atât la nivel fizic cât şi spiritual. Civilizaţia lor a evoluat rapid, şi posedă o cunoaştere mult superioară vouă în toate domeniile. Sunt oameni ca şi voi, şi aşteaptă şi ei să se unească cu toţi fraţii răspândiţi în Univers, pentru a intra împreună cu ei în Noua Creaţie. [8]
Aceşti fraţi vă iubesc mult şi se pun la dispoziţia lui Dumnezeu pentru a vă ajuta. De multe ori au fost trimişi de Dumnezeu să vă salveze, mai ales la începutul istoriei voastre, atunci când strămoşii voştri abia reuşeau să supravieţuiască. Şi astăzi vă ajută, şi repară multe daune pe care voi le cauzaţi planetei voastre. Veghează asupra voastră din porunca lui Dumnezeu, şi intervin, chiar şi fără ca voi să ştiţi, atunci când asupra voastră planează un mare pericol; pot să acţioneze fără să fie văzuţi de voi şi de instrumentele pe care le deţineţi; au făcut şi fac mult pentru voi. Nu acţionează niciodată din proprie iniţiativă, ci întotdeauna la ordinul lui Dumnezeu şi în strânsă colaborare cu cetele îngereşti, prin care primesc toate indicaţiile pentru a acţiona conform dorinţelor Lui.
 
A venit timpul ca acţiunea acestor umanităţi credincioase lui Dumnezeu  să se intensifice, în folosul celor care, ca şi voi, se află într-o situaţie dezavantajoasă. Capacităţile lor spirituale şi fizice, precum şi bagajul lor de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice vor fi de mare ajutor în acest timp. Aceşti fraţi ai voştri vor fi trimişi să viziteze multe planete, inclusiv pe a voastră. Mai întâi se vor manifesta celor dintre voi care vor fi pregătiţi să-i primească. Vă vor ajuta să vă dezvoltaţi facultăţile sufletului, necesare pentru misiunea voastră, care sunt latente în fiecare din voi, şi care trebuie trezite prin procese spirituale şi fizice foarte profunde şi delicate. Dacă veţi fi deschişi Spiritului Meu, veţi primi un mare ajutor de la aceşti fraţi. Nu-i voi trimite celor care doresc să-i întâlnească din curiozitate, cu atât mai puţin celor care doresc să-şi dezvolte propriile capacităţi pentru a-i domina pe ceilalţi.
 
Să ştiţi că s-a încheiat timpul în care oamenii profită de darurile lui Dumnezeu; de acum înainte, harurile le vor fi date celor care doresc să-Mi aparţină şi să fie reuniţi în Mine, celor care vor fi dispuşi să-Mi dăruiască viaţa cu sinceritate absolută şi fidelitate. Cine nu e dispus să facă aceasta şi nu are dorinţa de Dumnezeu, va pierde şi harurile primite în mod gratuit. Astfel se vor adeveri cuvintele Mele: „Celui care are i se va mai da, şi-i va prisosi; dar celui care nu are, i se va lua şi ceea ce are”. [9]
 
După ce vor fi terminat să-i viziteze şi să-i pregătească pe toţi cei pe care îi voi fi socotit pregătiţi, aceşti fraţi din Univers se vor manifesta deschis întregii omeniri de pe Pământ şi de pe alte planete. Va fi o manifestare absolut paşnică, menită doar să trezească acea parte a omenirii indecisă şi sceptică. Mulţi se vor trezi; vor fi instruiţi şi ajutaţi în toate.
 
Pentru duşmanii lui Dumnezeu, însă, va fi o zi teribilă. Nici măcar împotriva acestor fraţi ai voştri nu vor face uz de arme sau de violenţă, dar manifestarea lor va pune definitiv în criză planurile lui Lucifer şi a adoratorilor Săi de a cuceri Universul. Pentru a realiza acest plan, discipolii diavolului au muncit secole întregi, însă vor trebui să se plece în faţa superiorităţii civilizaţiilor credincioase lui Dumnezeu şi devotamentului lor absolut faţă de Dumnezeu. Pentru Lucifer va fi începutul sfârşitului, pentru că nu-şi va mai putea ţine promisiunile deşarte de a deveni Stăpânul Universului, de a-şi supune întreaga omenire şi de a acorda putere şi privilegii servitorilor Săi.
Fiii lui Dumnezeu, în schimb, se vor bucura de comuniunea cu fraţii de pe celelalte planete care au aceeaşi iubire pentru Dumnezeu, aceeaşi dorinţă de a-I oferi viaţa şi de a-L sluji cu credincioşie. Vă veţi bucura, şi Inima Mea se va bucura; va fi începutul eliberării voastre.
 
Mă opresc aici, dar nu vă temeţi! Vă voi conduce pas după pas spre evenimentele despre care vă vorbesc; dacă veţi avea credinţă în Mine, nu veţi fi nepregătiţi. Nu vă cer mari opere, ci disponibilitatea de a vă dărui Mie, lăsând orice interes şi orice calcul omenesc. Viitorul vostru este în mâinile lui Dumnezeu. Îl puteţi înfrunta doar dacă vă încredinţaţi Lui.
 
Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt”.
[1] Mi-a fost explicat că vestea Mântuirii va fi dusă şi dincolo de Pământ, în întreg universul, printr-o acţiune puternică a Spiritului Sfânt. Vor fi Rusaliile cosmice. Am vorbit despre acţiunea lui Dumnezeu  şi despre Rusaliile cosmice în cartea mea „Rescrierea istoriei”- Vol I- În gândul lui Dumnezeu la cap. 6
[2] Cf. Mt 13
[3] Cf Ap 21.22
[4] Isus  a vorbit pe larg despre poporul regal şi preoţesc în mesajul de Crăciun 2010, publicat pe acest site
[5] Am aprofundat subiectul celor şapte mari arhangheli şi al îngerilor, în general, în cartea „Dincolo de Marea Barieră” la cap. 3
[6] Cf. In 10,16
[7] Cf. „Dincolo de Marea Barieră” cap. 6
[8] Am vorbit pe larg despre noua creaţie şi despre drumul umanităţii înspre aceasta, în cărţile „Dincolo de Marea Barieră” la cap. 15 şi „Rescrierea Istoriei”- vol. I În gândul Lui Dumnezeu” la cap. 7
[9] Cf. Mt 25,29