Viitorul poporului Meu

Mesajul lui Isus din 8 septembrie 2011
 
„Dragii Mei fii, vă voi vorbi în continuare despre timpul în care trăiţi, şi despre evenimentele care vă aşteaptă. După ce v-am vorbit despre acţiunea Mea şi despre instrumentele de care Mă servesc în aceste timpuri, [2] doresc să abordez subiectul privind viitorul poporului Meu. Doresc să vă clarific de la bun început că nu este vorba de o profeţie nouă şi necunoscută, de ceva ce nu a fost deja anunţat. De fapt, când vă rugaţi Crezul, spuneţi că aşteptaţi viaţa veacului ce va să vină, şi Biserica mărturiseşte dintotdeauna că crede în cea de-a doua Mea venire, în învierea morţilor, în Împărăţia lui Dumnezeu pe care o voi instaura la sfârşitul timpurilor, şi pe care o voi încredinţa Tatălui Meu şi al vostru. Ceea ce doresc să vă prezint astăzi este un drum de pregătire, care să vă ajute să fiţi conştienţi de ceea ce se va întâmpla, pentru ca să fiţi pregătiţi să răspundeţi şi să participaţi, cu viaţa voastră, la acţiunea lui Dumnezeu.

Citește mai departe...

Instrumentele lui Dumnezeu în aceste timpuri

Mesaje prin Stefania Caterina © www.versolanuovacreazione.it
Mesajul lui Isus din 5 septembrie 2011
„Dragi fii, iată-Mă din nou alături de voi. Doresc să continui să vă vorbesc despre timpul în care trăiţi, aprofundând aspectul acţiunii Mele.
V-am spus deja că tot ceea ce există va trebui să fie reunit în Mine,pentru a fi eliberat de corupţie, transformat şi introdus definitiv în noua creaţie, la sfârşitul timpurilor. E vorba de un proces gradual care însă a început deja şi se desfăşoară cu repeziciune, pentru că situaţia în care se află diversele umanităţi din Univers, în special cea de pe Pământ, e gravă, şi Tatăl doreşte să intervină, prin Mine, pentru a-i salva pe fiii Săi, oriunde s-ar afla. De aceea, acţiunea Preasfintei Treimi se intensifică în Univers, şi e destinată să se dezvăluie tot mai mult ochilor celor care au credinţă şi doresc să coopereze la această acţiune.

Tatăl Meu lucrează mereu, şi Eu încă lucrez (In 5, 17)

Mesaje prin Stefania Caterina © www.versolanuovacreazione.it
Mesajul lui Isus din 29 august 2011
„Vă binecuvântez, fiii Mei dragi! Astăzi doresc să vă vorbesc despre opera lui Dumnezeu în acest timp, şi despre cadrul general în care se inserează viaţa şi misiunea voastră.
Înainte de toate, încercaţi să înţelegeţi că nu vă aflaţi din întâmplare în realitatea în care trăiţi, ci datorită unui plan divin. Orice aţi crede voi înşivă sau alţii despre voi, să ştiţi că viaţa voastră e preţioasă şi de neînlocuit în timpul şi-n spaţiul în care vă aflaţi, după planul lui Dumnezeu. Aţi fost prevăzuţi pentru această realitate, şi de aceea Dumnezeu v-a dat un potenţial original şi irepetabil.  Nimeni nu e identic cu voi în univers, pentru că creativitatea lui Dumnezeu e nelimitată şi inepuizabilă, şi pentru că fiecare din voi e absolut original în ceea ce este şi face.