Amfiteatar avion     Jaganjac1600


P1000821Mjesto prikazanja - Na ulazu u amfiteatar otvara se pogled na ono što se nalazi u glavi Majke. Vanjska linija njenog lica  izražava DUGU SAVEZA. Ispod lica su tajne života i spasenja – Vazmeno  otajstvo. U dubini amfiteatra tj. u središtu MARIJINOG UMA smješten je veliki kamen iz kojeg je isklesan ZAKLANI JAGANJAC (usp. Otk 5).

Jaganjac je svećenik, oltar i žrtva. Iz njega teku krv i voda u zdenac života, iz kojega se napajaju ljudi i sva stvorenja.

Oko zdenca života je NOVI SVIJET, koji se širi preko krugova tribina poput valova, da bi obuhvatio univerzalnu Crkvu, cijelo Mistično Tijelo Kristovo i sva stvorenja.

TRIBINE su predviđene za vjernike koji će se po Mariji potpuno sjediniti sa žrtvom Jaganjčevom. Oni tvore Marijinu krunu i u njima Bezgrešna trijumfira, jer sjedinjena u njima i s Jaganjcem postaje, na poseban način, Majka (usp. Salvifici Doloris br.26). U vodi i krvi se sve preporađa i uzdiže Bogu.

Glavno STUBIŠTE amfiteatra tvori KRIŽ. Na njemu je žrtvovan Jaganjac. Na njemu je izvor života i novi svijet. A tamo se može sići i uzići samo po križu.

Uz Jaganjca, s desne strane, je AMBON. Na njemu je Knjiga života otpečaćena njegovom krvlju (Otk 5,5).

Nalazi se na predjelu Gospinog uha, znak Njenog osluškivanja. Marija je začela BOŽJU RIJEČ, s njom se sjedinila u Duhu Svetom i tako ušla u slavu. To je poziv svakomu: tko se sjedini sa žrtvovanim Jaganjcem kao Marija, on će razumjeti tajne života i Božja Riječ će ga preobraziti.

Isus je prikazan Ocu u Duhu Svetomu. Kršten je ognjem u svom žrtvovanju. Njegova žrtva je savršena. I svatko tko se potpuno preda Isusu Kristu po Mariji bit će zapaljen ognjem Duha Svetoga da postane ''žrtva živa, sveta i Bogu ugodna''(Rim 12,1).

I to je izraženo u PLAMENIKU s ognjem, lijevo od Jaganjca. Plamenik i ambon su isklesani od istog hercegovačkog kamena kao i Jaganjac. Oni tvore jedinstvo.

Jaganjcu se pristupa u Marijinoj bezgrešnosti, sa željom biti sjedinjen s Njegovom žrtvom, prikazujući svoj život kao ŽRTVU LJUBAVI BOŽJE. To je pravi smisao sudjelovanja u misi.

Pred žrtvovanim Jaganjcem, koji daje puninu života, ne traži se ništa, jer on je sve dao čovjeku. Ovdje se daruje i prikazuje život Njemu, da bi se taj život preporodio u Njegovoj krvi. Tu ne pomaže nikakva filozofija. Treba jednostavno ući u zajedništvo s Njim koji je ''Put, Istina i Život'' (Iv 14,6). Život po Njemu postaje uskrsli, nov, zdrav, pun plodova Duha Svetoga.

''U glavni dan blagdana, Isus je stajao i vikao: 'Ako je tko žedan, neka dođe k meni; i neka pije tko vjeruje u me''. Kako veli Pismo: 'Iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode'. To reče za Duha kojeg su imali primiti oni koji vjeruju u njega'' (Iv 7,37-39)

''Potom mi anđeo pokaza rijeku života, bistru kao kristal, koja istječe iz Božjeg i Janjetova prijestolja'' (Otk 22,1).

Ali također rijeka života teče iz apostola i svih onih koji su prikazali svoj život: ''Mir vama! Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas'' (Iv 20,21).


 

Riječ amfiteatar ima u sebi bogatu simbologiju, ali za vjernike svakako je najvažniji simbol živog svjedočanstva prvih kršćana za Isusa Krista, koje se velikim dijelom događalo bašu antičkim amfiteatrima. Stoga ovo zdanje priziva onu''mučeničku krv koja je postala sjeme novih kršćana'', isto tako poziva i nas na prikazanje i svjedočanstvo živoga Boga.

Amfiteatar panorama2