Trojstveni vir KramerBilo mi je rečeno i pokazano da je život Presvetoga Trojstva osovina cijeloga svemira. Svemirom upravljaju točno određeni zakoni, koji ishode iz Presvetoga Trojstva.

Bilo mi je pokazano da, osim čovječanstva na Zemlji, u svemiru postoje druga čovječanstva, koja žive na različitim planetima, te da se stvoreni svijet sastoji od raznolikih oblika životinjskoga i biljnoga života.

O tome ću govoriti nešto dalje, u poglavlju posvećenome čovječanstvima u svemiru. Svemir je dinamičan, kao što je dinamičan Božji život. Ta se dinamičnost savršeno iskazuje u trojstvenome viru, o kojemu mi je govorio Duh Sveti:

“Kad je Bog stvorio svemir, u njega je usadio vječito gibanje nalik na vir. Upravo je to trojstveni vir. Iz njega nastaje život.
Trojstveni vir stvara putanja što je prelazim: ishodim od Oca i od Sina te se k njima vraćam. Na taj način prelazim svemir i dodirujem sve što je stvoreno, prenoseći u nj dah života. Zatim ga ponovno privodim k Ocu, prolazeći kroz Srce Sina, da bih uvijek i opet iznova otpočinjao, u neprestanome viru ljubavi.

U trojstvenome se viru stvara veliko titranje života, koje ishodi izravno iz neizmjernoga titranja ljubavi između triju Osoba Presvetoga Trojstva. Putem vira, titranje života se neprekidno prenosi na cijeli svemir. Ja donosim dah života svakome stvorenju i u njega usađujem moćno titranje Božje ljubavi. Tako svako stvorenje stane titrati prema frekvenciji koja mu je svojstvena i otuda počinje život.

Kad bi se trojstveni vir zaustavio, prestao bi postojati svemir. No trojstveni vir ništa ne može zaustaviti, jer je život Presvetoga Trojstva vječan i nenarušiv. U trojstvenome viru ne postoji raspadljivost; u njega ne ulazi smrt niti ikakvo zlo, pa čak ni grijeh, jer on ima moć da grijeh otkloni.

Zajedno sa smrću i s raspadljivošću, zlo je u svijet ušlo zbog istočnoga grijeha. Ništa od toga nije postojalo prije, jer Bog nije stvorio smrt ni raspadljivost. Bog je stvorio samo život. Lucifer i njegovi anđeli, u suradnji s grešnim i buntovnim čovjekom, svojim su postupcima stvorili vir koji je posve suprotan trojstvenome, sotonin vir. U njemu nema mjesta ni za dobro ni za život, nego po njemu naprotiv djeluju pokvarenost i raspadljivost.

I iz toga vira ishodi veliko titranje, titranje smrti. Ono se suprotstavlja Božjem titranju života i začinje mržnju, grijeh, bolest. S pomoću toga vira, svemirom hara i sotona: izlazi iz samoga sebe i sam se u sebe vraća, zadahnjujući sve što je stvoreno svojim dahom smrti.

Shvatite razliku: ja izlazim iz Oca i iz Sina i k njima se vraćam. Tu nema egoizma, nego jedino ljubavi koja se podaruje svemu što je stvoreno. Nijedna od triju trojstvenih Osoba ne polazi iz same sebe niti se vraća k samoj sebi, nego su sve u zajedništvu. U sotonskome viru zbiva se obratno: sotona izlazi iz samoga sebe, dotiče smrću ono što je stvoreno i vraća se u samoga sebe. Tako se troši u egoizmu, a iz toga egoizma niču i uspijevaju sva zla.

Trojstveni vir i sotonski vir bez prestanka se sukobljuju. Ja ne djelujem samo da bih podario život, nego i da bih ga zaštitio od sotonina učinka. Ja sam Branitelj. Sotonskome je viru suđeno da sve više slabi, sve dok mu više ne bude mjesta u svemiru. Zato Bog moćno djeluje u današnje vrijeme.” (Duh Sveti, 27/8/2003)

Kroz suprotstavljenost tih dvaju virova odvija se velika borba između svjetla i tame koja zahvaća čovjeka i sva stvorenja. Pred tim zbivanjem nitko ne može ostati ravnodušnim.

“U današnje vrijeme, više ste nego ikada pozvani da uđete u vir Presvetoga Trojstva, to jest, da se u svakome trenutku prepuštate mojemu dodiru, kako bih vas ja ponovno poveo k Ocu i k Sinu. U svakome od vas struji trojstveni vir i u vama je život. Ja u svakome obnavljam to isto vječito gibanje što stalno porađa život, a od vas otklanjam sotonski vir. Sotona vas pokušava na sve moguće načine privući u svoj vir, a ja ga u taj vir guram natrag, kako bi poništio sam sebe. Na taj način, putem onih koji se daruju Bogu, u mnogim dušama mogu uništiti smrt.” (Duh Sveti, 27/8/2003)

Onaj tko se krotko prepusti djelovanju Duha Svetoga može živjeti u skladu sa zakonima života. Oni upravljaju svime što je stvoreno, a osobito čovjekom, stvorenim na sliku i priliku Božju.

“Želim da shvatite kako se sve što se događa u svemiru u punoj mjeri reproducira u vama. Svatko je od vas mikrokozam, gdje se u malome reproduciraju zakoni i sklad cijeloga svemira. Što mi više omogućite da vašim životom vladam putem svojega zakona koji je upisan u vas, vaš mikrokozam postaje skladnijim, zdravijim, čistijim.” (Duh Sveti, 30/6/2003)

Iz knjige „Preko Velike Barijere“, Stefania Caterina