NASLOVNICA ISPISATI POVIJEST ZAVRŠNO
Dragi čitatelji, iznosimo vam novu knjigu, odavno obećanu i koju su mnogi od vas čekali. Konačno je došlo vrijeme da vam je predstavimo. 
Ova knjiga nije ljudsko djelo: to je djelo Presvetog Trojstva, koje u posljednjih nekoliko godina, utiskuje odlučujući zaokret u čitavom svemiru. Rađa se iz Božje inicijative pune ljubavi, zato što želi pružiti pomoć čovječanstvu, koje opasno nazaduje, umjesto da se uzdiže. 
 
U knjizi koju ćete pročitati, Trojstveni Duh pripovijeda glavne događaje u povijesti Zemlje i svemira. Pripovijeda ih polazeći od svog pogleda. Objašnjava dinamiku ljudske slobode u njenom odnosu s Bogom i sa Zlom. Podučava i pomaže ljudima da se probudi njihov duh i da naprave kvalitativni skok, s Božjom pomoći, sve dok ne stignu do novog stvaranja, kako bi zajedno s Bogom upravljali svemirom.
 
 
 
Knjiga također daje novo svjetlo na događaje koji su se desili u vrijeme kada je nastajao svemir. Naći ćete opširna objašnjenja o životu u svemiru i odnosima koji su postojali između stanovnika drugih planeta i našeg čovječanstva. Bit će vam također objašnjeno ono što se događa danas, kada je život kompliciran, ugrožen, i u isto vrijeme, zaštićen od Boga. Bog nas, naime, otvara velikoj nadi: kvalitativnom skoku, pravom pravcatom izlasku svekolikog stvorenja iz ropstva smrti ka novom stvaranju. 
 
U knjizi, Bog govori ljubavlju Oca: bez osuđivanja, ne prijeti i ne okrivljuje nikoga, nego nudi svima svoje spasenje i otvara k istini. Naprema istini, svaki je čovjek propitkivan i mora dati svoj odgovor. Bog ga ostavlja slobodnim i odgovornim za svoju sudbinu. Međutim, upravo stoga što je Otac, Bog se ne može prilagoditi sporom ritmu, neodlučnostima i pobunama čovječanstva sa Zemlje, podvrgnutom snagom zla, već je odlučio privući k sebi ljude dobre volje. Preko svojih redovnih i izvanrednih sredstava, vodit će one koji žele živjeti kao djeca Božja, podložni zakonima Duha; oslobodit će ih moći đavla koja ugnjetava i uvesti ih u novo stvaranje. 
 
To je ono što pripovijeda knjiga. Možete je čitati kao privlačan roman, koji vam pruža puno vijesti. Ili, se možete ogledavati u istini koju sadrži, učiniti pozitivan izbor i, posljedično, skok u kvaliteti. U svakom slučaju, naći ćete dragocjenu hranu za svoje duše, koja dolazi od Boga. 
 
Mi smo dvoje skromnih svjedoka onoga što nam je Trojstveni Duh pokazao i objasnio, i što je utisnuo u naš duh. Sve ovo svjedočimo, prikazujući svoj život Isusu, po Bezgrešnoj Majci, kako bi se svim ljudima očitovala Istina. 
Ne želimo dodavati ljudske argumente, jer smo sigurni da će Bog govoriti činjenicama, i sve potvrditi s događajima koji nas očekuju. 
Ostavljamo vas da čitate, moleći sa Svetim Pavlom i s cijelim Mističnim Tijelom Kristovim:
 
„Zato prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje. Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti – Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.“
(Ef 3,14-21)
 
Od srca zahvaljujemo onima koji su molili za ovu knjigu, te onima koji će se založiti širiti istu. Neka se na sve vas spusti Božji i naš blagoslov.
 
Stefania Caterina i Tomislav Vlašić
 

01.Uvod
  II dio

Kontakt

Izdavač: MARKRAS d.o.o.
Dr.Ante Starčevića 37,
88266 Međugorje, BiH
tel. +387 63 426 902
email: 
utvrda.bezgresne@gmail.com