Temeljne točke u hodu Novog naroda:

svećeništvo arkanđela, duhovno majčinstvo i očinstvo, novo svećeništvo, 

bezgrešnost, prikazanje života po Bezgrešnom Srcu Marijinu, univerzalno zajedništvo

2012.Odlučujući izbor čovječanstva, 35.

 

Hod novog narodaU ovoj knjizi želimo vam predstaviti kratki sažetak vrijednosti našeg hoda. One izviru iz Evanđelja, iz nauka katoličke Crkve, iz iskustava Svetog Franje i Svete Klare Asiške. Svemu ovom se nadodaje ono što nam je Gospodin objavio na puno načina, a što ne možemo zanemariti, jer je dio naše povijesti i jer zahvaća cijeli svemir. Radi se naime o Božjem djelovanju, objavljenom u ovom vremenu, kojim On želi uglaviti u Kristu cjelokupni svemir da bi ga uveo u novo stvaranje.
 
Ne želimo vršiti propagandu, niti prozelitizam; još se manje želimo s nekim prepirati. Ne smatramo se višim od drugih i nikoga ne osuđujemo. Jednostavno se osjećamo odgovorni pred Bogom i našom savjesti za ono što nam je povjereno, kao što je pisano: "Tvoju pravdu neću kriti u srcu, kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas. Tajit neću dobrote tvoje, ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.“ (Ps 40, 11)  Ono što smo primili, želimo vam prenijeti, kako biste mogli vrednovati i razlikovati u slobodi djece Božje, prepoznati put nade koji se otvara pred cjelokupnim čovječanstvom te odlučiti sudjelovati u Božjem djelu.
 

 

Kontakt

Izdavač: MARKRAS d.o.o.
Dr.Ante Starčevića 37,
88266 Međugorje, BiH
tel. +387 63 426 902
email: 
utvrda.bezgresne@gmail.com