Imena sedmorice arkanđela:

sv. Mihael, sv. Gabriel, sv. Rafael,

sv. Uriel, sv. Jehudiel, sv. Sealtiel, sv. Barakiel

Preko Velike Barijere, 52.

Anđeli LamaGodine 1998. Stefaniji Caterini su se u jednom viđenju predstavila sedmorica Arkanđela na čelu sa Sv. Mihaelom, kako on sama potvrđuje u svojoj prvoj knjizi . 
 
“Počevši od devetnice u čast sv. Mihaelu arkanđelu godine 1998, postupno mi se predstavilo sedam arkanđela na čelu sa sv. Mihaelom. To je za mene neposredno prethodilo razdoblju najsnažnijih objava. Sedam mi se arkanđela predstavilo kao “sedam Duhova Božjih što ih je Bog poslao po svojoj zemlji” te su mi počeli objašnjavati razna pitanja.
 
Na početku stvaranja, kad se Lucifer pobunio protiv Boga, sedam se arkanđela istaknulo među svim drugim anđelima po svojoj posvemašnjoj vjernosti. Ulili su hrabrost ostalim anđelima, postavivši im se kao predvodnici u velikoj bitci protiv Lucifera. Svojom su poniznošću i vjernošću stekli povlasticu da stoje ispred Božjega prijestolja te da Bogu služe na posve poseban način. Zauzeli su položaje na čelu anđeoskih vojski i u izravnu službu svetoga Trojstva. Svi anđeli, koji su dionicima anđeoskih zborova, dijele se na sedam velikih vojski, na čelu kojih stoji po jedan od sedmorice arkanđela. Svakoj vojsci pripadaju anđeli različitih zborova.
 
Sv. Mihael je vođa sedmorice arkanđela i svih anđeoskih vojski. Hijerarhijski raspored među sedmoricom arkanđela služi kao uzor svim hijerarhijama, a značajka mu je savršeno zajedništvo u Duhu Svetome. 
Bila su mi objavljena imena sedmorice arkanđela: sv. Mihael, sv. Gabriel, sv. Rafael, sv. Uriel, sv. Jehudiel, sv. Sealtiel, sv. Barakiel.
 
Prva je zadaća sedmorice arkanđela da prikažu same sebe za sve anđele, od najmanjega do najvećega, i da im budu primjer posvemašnje vjernosti Bogu. Nadalje, svaki od njih ima posebno poslanje. Sv. Mihael osobito služi Ocu, sv. Gabriel Sinu, sv. Rafael Duhu Svetome, sv. Uriel Blaženoj Djevici Mariji. Ostala trojica arkanđela u izravnijoj su službi čovječanstva. Sedmorica arkanđela ponajviše se bore protiv sedam smrtnih grijeha i čuvaju u dušama sedam darova Duha Svetoga. Motre Boga i provode njegove naloge. On ih šalje da obave određene zadatke na bilo kojemu mjestu u svemiru, pa i u čistilištu i u paklu. Čula sam kako duše u čistilištu sedmoricu arkanđela spominju nazivajući ih “sedmoricom velikih arkanđela”, da bi ih razlikovale od ostalih.
 
Sedmorica arkanđela su ujedno i vođe Božjega naroda, kao što je sv. Mihael priskočio u pomoć židovskome narodu, a djeluju nevidljivo; “Šaljem, evo, svog anđela pred tobom...”  . Njihova pomoć, kao u počecima Crkve, veoma je važna za Božji narod, koji je u to doba lutao. Njihovo djelovanje ne zamjenjuje odgovorno djelovanje čovjekovo. Pruža pomoć kako bi svećeništvo Crkve što ga je ustanovio Isus Krist doseglo puninu i sveopće zajedništvo. Njihova molitva i njihovo djelovanje pomažu Božjem narodu da se uzvisi, kako bi i on postao kraljevstvom svećenika .
 
Sedmorica arkanđela uvijek su mi se predstavljali kao “Svećenici Svevišnjega”. Vidjela sam ih kako nose bijelu haljinu sa zlatnim pasom oko struka i crvenom svećeničkom štolom. Bilo mi je rečeno da oni potpuno sudjeluju u jednome jedinom svećeništvu, svećeništvu Isusa Krista. Predvode nebesku liturgiju, koja je prisno povezana s liturgijom na zemlji. 
 
Bilo mi je objašnjeno da su anđeli čisti duhovi, svjetlosna bića. U anđelu se Božja slika izražava upravo svjetlošću. Svjetlost koja zrači iz svakoga anđela izravan je izraz njegova identiteta i poslanja koje mu je svojstveno. Ona je i njegov znak prepoznavanja: svaki anđeo, naime, svijetli svojom osobitom, po snazi emanacije izvornom, jedinstvenom svjetlošću“ .
 
„Oni (anđeli) djeluju na duhovnom području, odnosno obavljaju one zadaće koje ne zahtijevaju direktnu intervenciju nad materijom i u kojima ne sudjeluje tijelo.
 
Prisutnost anđela je vrlo važna od početka stvaranja i Bog ih je puno puta angažirao u izvanrednim misijama, kao na primjer u događajima vezanim za izlazak izraelskog naroda iz Egipta ili kod Marijinog Naviještenja. Anđeli obavljaju nebrojene misije, osobito sedam velikih Arkanđela koji motre lice Božje, primaju njegove naredbe i poput svjetlosnih strijela kreću u njihovo izvršavanje. Oni imaju pristup svim dimenzijama svemira, uključujući Pakao, u koji, kao što smo vidjeli, često silaze priopćiti i Luciferu Božje naredbe.
 
U ovom su vremenu sedam velikih Arkanđela i njihove anđeoske čete primili od Boga izvanredno poslanje da prate Božji narod prema novom stvaranju. Sedam velikih Arkanđela su posebno angažirani u Centralnoj Jezgri: pomno prate hod sedam skupina koje je tvore. Svaka skupina je povjerena jednom velikom Arkanđelu koji je njezin čuvar i svećenik.
 
U ovom vremenu, posebna uloga među sedam velikih Arkanđela pripada sv. Mihaelu. On je primio od Boga zadatak pripremiti slavni dolazak Gospodina Isusa; on je slavni Preteča Kristovog povratka. Zato je odgovoran pred Bogom za izvršenje plana uglavljivanja svega u Kristu. Njegovo djelovanje ima ogromne razmjere: okuplja Božji narod čitavog svemira kako bi ga predao Kristu na dan njegovog povratka.
 
Dužnost sv. Mihaela je upućivati, u ime Božje, sva tri izvanredna sredstva, priopćujući im ono što Bog želi. On ih osobito štiti od zla i pred Bogom jamči vjernost svakog sredstva.
 
Sveti Mihael ne prikazuje samoga sebe Bogu samo za izvanredna sredstva nego za čitav Božji narod diljem svemira. Pomaže dušama pokojnika te šalje anđele i u čistilište da im pomognu i utješe ih. Svi anđeli, od najmanjeg do najvećeg, primaju naredbe od sv. Mihaela koji je na čelu svih anđeoskih četa. Oko njega su ostalih šest velikih Arkanđela: Gabrijel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Sealtiel, Barakiel. I oni slušaju sv. Mihaela. Među njima ipak ne postoji prava hijerarhija: u duhovnoj dimenziji u kojoj žive anđeli ne postoje hijerarhije nego vlada sklad uzvišenih zakona Duha. Poslušnost čistih duhova je ponajprije potpuno pristajanje na zakone Duha koji djeluju u svakome od njih. Anđeli poznaju glas Duha; zato je njihova poslušnost sv. Mihaelu poslušnost Duhu Božjem koji djeluje u njemu. To čini nemogućim postojanje bilo kojeg oblika ljubomore i pobune.
 
U ovom vremenu su svi anđeli pozvani biti potpora na putu Božjeg naroda. Posebno jača prisutnost anđela čuvara i njihovo djelovanje prema svima onima koji žele iskreno služiti Bogu, koji su spremni mijenjati njihov život da bi bio u skladu s Božjim zakonima. Anđeli stoje uz prave vjernike, mole za njih, štite ih od zla; njihovo djelovanje čini prodornijim djelovanje Duha Svetoga u pojedincima kao i u Božjem narodu.
Anđeli su također uz tri izvanredna sredstva da im pomognu u njihovom poslanju.” 
 
Tijekom godina, prisutnost i djelovanje anđela su bili neprekidni u našem hodu. Na poseban način nas je pratilo sedam velikih Arkanđela svojim pojašnjenjima i blagoslovom; doista smo ih osjetili kao svećenike i vođe, uvijek spremne pokazati nam korake koji su pred nama, i poradi toga zahvaljujemo Bogu.