Temeljne točke u hodu Novog naroda:

svećeništvo arkanđela, duhovno majčinstvo i očinstvo, novo svećeništvo, 

bezgrešnost, prikazanje života po Bezgrešnom Srcu Marijinu, univerzalno zajedništvo

2012.Odlučujući izbor čovječanstva, 35.

 

Isusova poruka od 12. studenoga, 2010.

„Draga moja djeco, već sam vam rekao da ste živi hramovi Božji. Idemo sada jedan korak dalje. Želim vam pomoći da shvatite da svatko od vas, ako me ljubi i ako me slijedi postaje jedan dio Božjeg naroda. Tko čini taj narod? Svi oni koji se klanjaju mome Ocu, koji prepoznaju mene kao Sina Božjega i Otkupitelja i primaju Duha Svetoga.

Narod Božji je narod neizmjeran. On sadrži puno stvarnosti i nije ograničen samo na Zemlju. Njemu pripada prije svega moja i vaša Majka, Presveta Djevica Marija, koja je radost moga srca i ukras moga naroda. Uključuje također anđele i vašu braću koja su u raju i čistilištu. Uključuje isto tako i vašu braću, ljude poput vas stvorene na sliku i priliku Božju, koji žive na drugim planetima u svemiru i vjerno služe svome Stvoritelju; vi ih još ne poznajete ali jednog ćete ih dana vidjeti. I za njih sam isto tako dao svoj život, utjelovio se, umro i uskrsnuo na Zemlji jednom zauvijek otkupivši čovječanstvo cijelog svemira. Nemojte se skandalizirati ovim mojim riječima! Znajte da moj Otac nema granica u stvaranju i njegov život ispunjava cijeli svemir. Govorit ću vam o ovoj stvarnosti drugi put, jer ona je jako važna za vaš život.

Za sada znajte da ovaj brojni narod tvori univerzalnu Crkvu, koja je moja zaručnica i moje Mistično Tijelo. Vi ste dio ove neizmjerne stvarnosti po krštenju, koje vas je uronilo u moj život, dopuštajući vam da potpuno sudjelujete u milosti otkupljenja. Ova milost, međutim treba postati plodna tijekom vašeg života i treba vas preobraziti u nova stvorenja, u žive udove moga Tijela.

U trenutku krštenja bili ste pomazani da budete svećenici, proroci i kraljevi. Radi toga moj narod je svećenički narod, proročki i kraljevski.

Svećenički je narod jer sudjeluje u mome svećeništvu. Ja sam doista Veliki Svećenik, onaj koji je prikazao Ocu žrtvu vlastitog života za spasenje svakog čovjeka. Poradi toga, tko god se prikaže meni, svećenik je zajedno sa mnom. Razmislite dobro o tome: svatko od vas, čovjek i žena, ako me iskreno ljubi i želi mi se darovati, sudjeluje u punini u mome svećeništvu.

Po kraljevskom svećenstvu moga naroda, svatko od vas postaje svećenik čije je poslanje da prikaže Ocu po meni, sve ono što susreće u svome životu. Što to znači? To znači da sve ono što je u vama i oko vas, vaše radosti i boli, poteškoće, osobe koje ljubite, čak i vaši neprijatelji, stvorenja, život i smrt, sve može postati dar koji se po vašim rukama uzdiže k Ocu u jedinstvu s mojom Žrtvom. Na ovo vaše darivanje, spušta se vatra Duha Svetoga koja sagorijeva svaku vašu žrtvu čiji se miris uzdiže do Božjeg prijestolja.

Oni među vama koji su ministerijalni svećenici kao što su biskupi, župnici, itd. oni vrše službu posluživanja zajednici vjernika predvodeći euharistijsko slavlje. Njihov prvi zadatak je da se prikažu meni za narod. Ja sam Pastir koji je dao život za svoje ovce; svaki pastir treba darovati svoj život meni, za ovce. Ministerijalni svećenici bi trebali duhovno pratiti narod, vodeći ga prema spoznaji svoga svećeničkog poslanja; pomažući mu da dođe do punine zrelosti i svijesti obavljanja kraljevskog svećenstva. Ministerijalno svećeništvo ne razlikuje se od svećeništva naroda, naprotiv kraljevsko svećenstvo naroda, temelj je službe ministerijalnog svećenštva.

Želim da postanete svjesni da narod slavi Svetu Misu, u jedinstvu sa svećenikom koji predvodi slavlje. Poradi toga u trenutku prikazanja, svatko se od vas, preko ruku ministerijalnog svećenika i u zajedništvu s njim, uzdiže Bogu sa svim onim što nosi u srcu. Razmišljajte o ovome: imate mogućnost da budete svećenici, tj. oni koji uglavljuju u Kristu radosti, boli, dobra djela, sam život u ime cijelog čovječanstva, koje svatko od vas u tom trenutku predstavlja pred Bogom. Koliko osoba, koliko situacija možete prinijeti u svetoj Misi, moleći Boga da spusti svoje milosti na one koji su ih potrebni! Da li ste svjesni toga, jesu li vas o tome poučili? Meni se ne čini, sudeći po vašim hladnim, rastresenim, brzim, euharistijskim slavljima, koja doživljavate kao neki dosadni obred u kojemu pasivno sudjelujete, zato što morate ili iz navike. Za mnoge od vas, crkve su postale mjesta za površne susrete i priče koje uznemiruju druge, a ne sveta mjesta šutnje i molitve. Ne dječice, ne činite to!Naprotiv shvatite vašu svećeničku ulogu, započnite drugačije živjeti svetu Misu; uđite u crkvu svjesni veličine vašeg svećeničkog poslanja.

Svećeničko poslanje naroda ne završava krajem euharistijskog slavlja, nego se nastavlja u životu svakoga pojedinca, prikazanjem vlastitog života Bogu po Bezgrešnom Srcu Marijinu. U svakom trenutku, u hramu vaše osobe, na oltaru vašeg duha, prikažite Bogu vaše tijelo i vašu krv, kao kruh i vino za slavljenje produžene Mise, Mise vašeg života, žive liturgije koja se događa u svakome od vas ako ste darovani Bogu.

Moj narod je proročki narod. Što to znači? To znači da je u vama prisutan Duh Sveti koji vas čini sposobnima da razumijete i prenosite drugima misao, želje i Božja upozorenja; čini vas sposobnima da čitate znakove vremena. Ima samo jedan način da to postignete: prikazanje vlastitog života Bogu po Mariji. Ona je zaručnica Duha Svetoga koji vas sjedinjuje sa mnom; i ja vam objavljujem sve ono što vam je potrebno da biste mogli vrednovati svaku situaciju i čitati je u svjetlu moje misli. Tako vi prepoznajete moju volju i možete pomoći drugima da je razumiju. Prorok je onaj koji je sjedinjen sa mnom i, poradi toga zna prepoznati Božje želje i prenositi ih drugima usmjeravajući ih prema meni. Prorok je onaj, koji je potpuno meni darovan i identificira se s mojim Duhom. Stoji pred Bogom bez zloće, bez iskorištavanja milosti i Božjih darova zadovoljavajući vlastiti egoizam. Živi u zajedništvu sa svojom braćom i vrši proročku službu u svrhu izgradnje Božjeg naroda.

Koliko vas je svjesno proročke službe? Malo vas. Ipak vi ste proročki narod, ali nitko vas tome nije podučio. U počecima Crkve na Zemlji, Duh Sveti se spuštao na prve zajednice i vodio je Božji narod preko njegovih pripadnika; svatko je imao dar proroštva i Crkva je hodila u istini, vođena mojim Duhom. A sada? Proroštvo se ugasilo u mojoj Crkvi, zamijenjeno je ljudskim nagovorima koji ne donose ploda, stavljeno je po strani kao beskorisno sredstvo, promatrano poput neprijatelja. Ipak ja vam kažem da ste proročki narod. Otvorite se dakle djelovanju Duha Svetoga u poniznosti bez imalo fanatizma i prisile. Prikažite se Bogu i svucite se od vašeg egoizma, lukavosti, vaših ambicija i narcizma; to se ne sviđa Duhu Svetom. On dobro zna, što može i što treba činiti u svakom pojedinačno i u Božjem narodu, da bi izraslo sjeme svetosti. Molite ga da upravlja vašim životom i Božjim narodom. On će to činiti i usmjerit će vas prema meni, govorit će vam o meni i vi ćete moći govoriti o Bogu onima koji vas slušaju. Tako će rasti moj narod i postajat će sve više sveti narod. Tada će ponovno na skupovima ustajati proroci i prenositi Božje želje. Želim govoriti mome narodu i poučavati svakoga od vas u vašoj intimi, jer ja sam jedini Učitelj, ja sam Gospodin; imam sva prava da se direktno obraćam svome narodu, i to ću i činiti. Poradi toga probudite se i uđite u spoznaju vašeg poslanja i vašeg dostojanstva.

Moj narod je kraljevski narod. Shvaćate li vi to? Vi u punini sudjelujete u mome kraljevstvu, jer ja sam Kralj svemira. Svi vi, ne isključujući nikoga, pozvani ste da sa mnom kraljujete. Tako je trebalo biti od samog početka:čovjek stvoren od Boga, trebao je upravljati svim stvorenim u Božje ime. Kakav neizmjerni privilegij i kakva darežljivost! Ali istočni grijeh vam to nije dopustio, i čovjek sa Zemlje od kralja se pretvorio u tiranina, malog i žestokog, koji želi dominirati ne više u Božje ime, nego protiv Boga.

Poslije moje smrti i uskrsnuća, uzašao sam na nebo i kraljujem u slavi zajedno s mojim Ocem i Duhom Svetim. U moju slavu uzdigao sam i vašu ljudsku narav koju sam uzeo na sebe. Tako sam vas rehabilitirao pred mojim i vašim Ocem, dopuštajući vam da ponovno kraljujete sa mnom i preko mene. Sada vi trebate izabrati: ako se meni potpuno darujete, sa mnom ćete i kraljevati. Ako me odbacite, bit ćete i dalje mali tirani koji uništavaju Zemlju, uvijek u borbi protiv onih koji se smatraju jačima od vas.

Dakle što još čekate da mi predate vaš život? Ne čini li vam se slavna sudbina koja vam je namijenjena? Ja vas nikada ne prisiljavam, jer poštujem vašu slobodu. Poradi toga čekam na vaš odgovor. Ovo što vam govorim, govorim za vaše dobro i za vašu sreću, jer Bog ne želi ništa drugo i nikada vas ne iskorištava.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

Izvor: premanovomstvaranju.org

Crkva Isusa Krista Svega Svemira

Kontakt

Izdavač: MARKRAS d.o.o.
Dr.Ante Starčevića 37,
88266 Međugorje, BiH
tel. +387 63 426 902
email: 
utvrda.bezgresne@gmail.com