U svjetlu mojega osobnog iskustva i mnoštva objašnjenja koja sam primila, mogu zaključiti da posvećenje Bezgrešnome Srcu Marijinu nadilazi puku pobožnost. Ona je nezaobilazan put do ostvarenja potpunoga mističnog sjedinjenja između Isusa Krista i čovječanstva, bez kojega ne može doći Kraljevstvo Božje. Gospa je uzor i zbilja toga mističnog sjedinjenja. U Njoj su se ispunila sva Božja obećanja; po Njoj će se ispuniti i za cijeli Božji narod, kako objašnjava Duh Sveti:
 
“To što će se ispuniti na kraju vremena, kad se uskrisi svako tijelo te kad svoje slavom oživljeno tijelo ponovno dobije svatko tko je živio za Boga, već se zbilo u Mariji. Marija je bila spašena unaprijed. Marija je za vas uzor, primjer, ne samo zbog svojih kreposti, nego i zbog svoje sudbine, jer i vi morate dosegnuti ono što je Ona dosegnula: mistično sjedinjenje sa Stvoriteljem i savršeni sklad između tijela i duše.”
(Duh Sveti, 8/4/2001)
 
Svi sugovornici koji su mi se obratili u ime Božje kao sredstvo njegove poruke svjedoče da su Marijino majčinstvo i kraljevsko dostojanstvo sveopća i neosporiva zbilja. Potvrđuju da je Marija jedino stvorenje koji je savršeno stupilo u život Presvetoga Trojstva, jer je bezgrešna i jer se savršeno prikazala Bogu. Iz trojstvene dimenzije, u kojoj živi punim životom, Djevica Marija je kadra doći ususret svojoj djeci. Ona je Majka koja ispred svoje djece stupa prema Sinu, učenica i učiteljica na putu svetosti.
Sama mi je Majka u više navrata objasnila da se njezino kraljevsko dostojanstvo ne može shvatiti ako se prethodno ne shvati njezino majčinstvo. Marija je Kraljica utoliko što je Majka, i samo onaj tko je prihvati kao Majku može je prihvatiti i kao Kraljicu, prepuštajući joj se da ga vodi, jer u Njoj moć ishodi iz Božanskoga majčinstva, što ga je ona prva morala prihvatiti, iskazavši svoj pristanak utjelovljenju.
U mojim doživljajima, nebeska mi se Majka uvijek predstavljala skromno, nazivajući se “službenicom Svevišnjega Boga”, koja posreduje i prinosi samu sebe za svu svoju djecu, a čovječanstvu je poslana upravo zato što je Majka koja u sebi okuplja Božji život, čuva ga i iznosi na vidjelo, u prilog cijelome Božjem narodu. Bilo mi je objašnjeno da je kršćanski put bez Marije trnovit, težak, uvijek izložen sotoninim napadima.
Za vrijeme devetnice prigodom svetkovine Isusa Krista Kralja Svemira godine 2006, Isus je izrazio želju da Crkva svečano obilježi uspomenu na Majku i Kraljicu svemira na dan koji slijedi poslije blagdana Kralja Krista. Isus želi da cijela Crkva prizna neraskidivu sponu između kraljevskoga dostojanstva Isusa Krista i kraljevskoga dostojanstva Blažene Djevice Marije. Taj bi blagdan morao biti i zaključni dio liturgijskoga slavlja Blažene Djevice Marije, započeto svetkovanjem blagdana Bezgrešnoga Začeća.