Bilo mi je rečeno da je trijumf Bezgrešnoga Srca Marijina nužan uvod u ostvarenje velikih događaja koji nas očekuju, a koji će preobraziti čovječanstvo. Ono što su najavila ukazanja u Fatimi mora se ispuniti, a Međugorje se, bilo mi  je kazano, prirodno nastavlja na Fatimu.
 
“Bog je predvidio da trijumf mojega Bezgrešnog Srca započne od Međugorja. Tu se Bog najviše založio da bi se to i ostvarilo.”
(Blažena Djevica Marija, 31/8/2006)
 
Gospa mi je objasnila kako mnogi očekuju da se trijumf njezina Srca odigra bljeskovito, poput kakve čarolije. No nije tako! Njezino Srce mora pobijediti prije svega u njezinoj djeci, a to se može dogoditi samo ako se ona sjedine s križem njezina Sina, da bi se preobrazili i uskrsli s Njime.
 
“Moje Srce je potpuno trijumfiralo pod križem mojega Sina, kad sam se posvema sjedinila s njegovom otkupiteljskom žrtvom. Moje Bezgrešno Srce podjednako pobjeđuje u svakome čovjeku koji se savršeno sjedini Isusovom žrtvom. Moje Srce pobjeđuje pod križem svakoga čovjeka koji se dade Bogu. To će spasiti svijet, ne mudrost ni nauke, nego žrtva mojega Sina koja se savršeno ispuni u svakome čovjeku!”
(Blažena Djevica Marija, 30/8/2002)
 
Bezgrešno će Srce dakle pobijediti unutarnjom i tihom preobrazbom sve većega broja sinova koji se posve posvete Mariji, a koji budu ponizni i jednostavni kao Ona. Ta će moćna i nezaustavljiva preobrazba Isusu Kristu konačno otvoriti vrata te mu omogućiti da uđe u svaku dušu i u čovječanstvo. Time će trijumfirati Bezgrešno Srce Djevice Marije, koja uvijek pobjeđuje jedino onda kad pobjeđuje Bog, jer za Boga živi.
Mnogo mi je puta bilo ponovljeno da je zadaća Majke Božje povesti Kristu sve one koji su se odlučili ozbiljno prikazati Bogu po njezinu Bezgrešnome Srcu. Oni će tvoriti jezgru novoga čovječanstva, oprana u krvi Jaganjčevoj i s Njime mistično sjedinjena u smrti i u uskrsnuću.
Svojom ljubavlju Blažena Djevica Marija obilno obasipa ne samo žive, nego i duše u čistilištu, za koje posreduje i prikazuje se Bogu te koje osobito ljubi. Pokojnici u Nju gledaju kao u milosrdnu Majku, Onu koja krijepi i tješi. Duše koje ispaštaju od nje dobivaju presudnu pomoć na putu pročišćenja.
Iskusila sam i bilo mi je pokazano da sotona nadasve mrzi Blaženu Djevicu Mariju, jer je se neizmjerno boji. Mrzi je i boji je se zato što je ona stvoreno biće, a svladala ga je jer svoj život prikazuje Bogu i jer je puna kreposti te poglavito zato što je ponizna. Zbog toga sotona osobito mrzi one koji sebe daruju Bogu po Blaženoj Djevici Mariji. Mrzi ih i boji ih se jer su ga porazili, zato što se uzdaju u majčinsku zaštitu Blažene Djevice Marije, koja je moćan štit od zlih duhova.