Ikona avion   15181

 Vrata svjetlostiPreko Jaganjca pogled je usmjeren prema ''VRATIMA SVJETLOSTI'' koja vode k Ocu svjetlosti. Obložena su od istog kamena kao i Jaganjac a i njihova širina se poklapa s Janjetovom: ''Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se; on će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti'' (Iv 10,9).

Kroz vrata može proći samo jedna osoba. Osoba se tako treba odlučiti slobodno, odgovorno i radosno. Potrebno je predati život u ruke Pastira, a umirati sebi. Tad se kroz njega ulazi u novi život s Ocem.

"Tko god niječe Sina, nema ni Oca; tko priznaje Sina ima i Oca, on ima život vječni'' (Iv 2,23.25).

Isus kaže za svoje ovce: ''Ja ih poznajem, i one idu za mnom. Ja im dajem vječni život. One neće sigurno nigda propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih, i nitko ih ne može oteti iz ruke Oca mojega. Ja i Otac jedno smo'' (Iv 10,26b – 30).

Tko potpuno predaje život Isusu kao žrtvu ljubavi, on predaje svoju slobodu Spasitelju da ga oslobađa od vlasti sotone i svih djela njegovih. Sotona ga ne može kušati više nego što Bog dopusti. Jer Istiniti ga brani.

On u njemu kraljuje, budi ga, uskrisuje na novi život, u njemu živi i djeluje za oslobođenje drugih. Tako u njemu i po njemu Božji život trijumfira, ''da uništi đavolska djela'' (1Iv 3,8b). Čim se duša iskreno preda Spasitelju, odmah može osjetiti milosti koje joj dolaze.

S Jaganjcem treba proći kroz TUNEL da se uđe u kuću Očevu. Treba umrijeti sebi. Tko umire sebi, kao Marija, kao apostoli, on hodi u svjetlosti vjere, nade i ljubavi i onda kad prolazi kroz dolinu smrti (usp.Ps 23). On je vođen Duhom Svetim. Pred njim ide Pastir i vodi ga k Ocu. ''Kad god izvede sve ovce, krene pred njima, i ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas'' ( Iv 10,4).244

Marija je savršena učenica Gospodnja. Ona je slušala njegov glas i s njim ušla u slavu Očevu. Razumjela je put jer je sve prikazala Bogu: svoga Sina, svoj život i svu djecu svoju. Tako je Duh Sveti mogao voditi njen život.

U Mariji i s Marijom i mi idemo pjevajući novu pjesmu: ''Velika su i divna tvoja djela, Gospodine, Bože, Svemogući. Pravedni su i istiniti tvoji putovi Kralju naroda! Tko da te, Gospodine, ne poštuje i tvoje ime ne slavi? Ti si jedini svet; i zato svi će narodi doći i klanjati se pred tobom jer se očitovahu pravedna djela tvoja!'' (Otk 15,3-4).