CRKVA ISUSA KRISTA SVEGA SVEMIRA

 

ICONAcasaOBRUB

Kuća-svetište Gospina Lica

MEĐUGORJE

Naša povijest je započela u Međugorju, razvijala se tijekom godina kroz jedan precizan hod, zacrtan od Boga kroz život i djelo Tomislava Vlašića i Stefanije Caterine. Bog ih je sjedinio u pogledu zajedničkog poslanja, da objave plan i Božje djelovanje za ova vremena, kako bi pripremili Božji narod, njegovu Crkvu, na slavni Kristov dolazak koji će označiti početak novog stvaranja.
 
O Tomislavu Vlašiću se govorilo i govori se puno, u dobru i u zlu, često bez ikakvog stvarnog poznavanja osobe i činjenica koje se na nj odnose. Mi smo ga upoznali kao čovjeka i kao svećenika; svjedoci smo njegovog ponašanja i njegova učenja. Nemamo ovdje namjeru pripovijedati njegovu povijest, ali nam se čini da smo dužni dati jednu naznaku njegova života, budući da smo procijenili da su njegova misao i njegovo djelo temeljni za postizanje cilja našega hoda.
 
Tomislav Vlašić rodio se u Sovićima, jednom malom mjestu u Hercegovini 16. siječnja 1942., u skromnoj obitelji, jako ukorijenjenoj u kršćanske vrijednosti. Godine 1962. postaje član Reda Manje Braće, te je zaređen za svećenika 26. srpnja 1969.
Njegov ljudski i duhovni hod vezan je nedjeljivo uz Međugorska ukazanja, od njihovog samog početka. Na dan prvog ukazanja, 24. lipnja 1981. godine, Otac Tomislav je mladi franjevački svećenik koji vrši svoju službu u mjestu blizu Međugorja. 29. lipnja 1981., odnosno četiri dana kasnije, upućuje se na mjesto ukazanja i biva duboko dotaknut. Kasnije, 18. kolovoza 1981., biva pozvan zamijeniti Međugorskog župnika, Oca Jozu, koga je tadašnji komunistički režim zatvorio upravo poradi ukazanja u Međugorju. Tako postaje najbliža osoba vidiocima, njihov duhovni pratilac i izravni svjedok svega što se događalo u prvim mjesecima i godinama ukazanja.
 
Tijekom godina, kroz jaka iskustva proživljena u Međugorju i kroz njegov svećenički trud i molitve, sazrijeva u njemu odluka da prikaže život Bogu kao žrtvu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, kako bi se istina ukazanja Kraljice Mira očitovala čovječanstvu. Njegov primjer i njegova riječ privlače različite ljude, koji isto tako žele prikazati sebe Bogu. Oko Oca Tomislava se tako formira duhovna Obitelj "Kraljice Mira, potpuno tvoji-po Mariji k Isusu". Ona je sastavljena od Zajednice, tj. braće i sestara koji žive u samostanima, i od Bratstava, tj. laika koji žive u svijetu; svi su povezani istom željom da prikažu svoje živote Bogu, po Presvetoj Djevici Mariji, za spasenje svijeta.
 
1994. godine u Zajednicu Oca Tomislava ulazi također i Stefanija Caterina. U njoj su se od djetinjstva očitovale izvanredne milosti, poput viđenja i unutarnjeg govora; Isus je vodi i poučava od malih nogu. Kroz rast i prolazeći različite faze života, Stefanija je došla do odluke da se potpuno daruje Bogu. Susret između Oca Tomislava i Stefanije dogodio se 1992., te označava početak njihovog zajedničkog poslanja, koje se tijekom godina oblikuje i sve jasnije ocrtava u punom opsegu.
 
Preko njih dvoje dolaze sve šire i detaljnije objave i pojašnjenja o velikom Božjem planu, predviđenom od početka stvaranja, a koji se treba ostvariti: plan uglavljenja u Kristu svega svemira. U 2004. godini, Isus poziva Oca Tomislava i Stefaniju da postanu članovi Centralne Jezgre, o kojoj ćemo govoriti, koja je jedno od tri izvanredna sredstva predviđena za ovo vrijeme. Traži od njih potpunu raspoloživost za programe i žrtve s kojima će se trebati suočiti u korist cjelokupnog čovječanstva. Oboje velikodušno odgovaraju. Njihovo poslanje tako postaje širokog dometa, zahvaćajući u duhu cijeli svemir.
 
Pripadnost Centralnoj Jezgri dovodi Oca Tomislava i Stefaniju također i pred zadatak da navijeste čovječanstvu Zemlje, i na poseban način Crkvi plan uglavljenja u Kristu svega stvorenog, objavljujući isto tako Božje djelovanje u ovom vremenu.
 
Zbog ovog poslanja i primljenih objava, Otac Tomislav je bio predmetom restriktivnih mjera od strane Crkvenog Autoriteta, koji ga je udaljio iz Zajednice, a koju je on utemeljio. Na kraju jednog bolnog perioda kušnji, onemogućen vršiti službu koju mu je Isus povjerio, Otac Tomislav je došao do odluke da napusti red Manje Braće i izađe iz svećeničkog reda. O toj odluci ovako govori: "Prikazao sam svoj život Isusu po Mariji. On mi je pokazao službu koju trebam vršiti u planu uglavljenja u Kristu cijelog svemira i ne mogu se povući. Idem naprijed, poslušan Njemu, s dužnim poštovanjem prema hijerarhijskoj Crkvi". Isus postavlja Oca Tomislava direktno pod svoj autoritet kako bi mogao vršiti svoju službu u Centralnoj Jezgri.
 
Stefanija je također prošla kroz mnoge kušnje u odnosu sa crkvenim Autoritetom. Isus, koji je u prvom trenutku tražio od nje da bude poslušna i u šutnji pred odlukama Autoriteta, 2007. godine joj govori: "Sve do danas tražio sam od tebe da budeš poslušna Biskupu. To si i učinila i prikazala mi svoje patnje, kao što sam od tebe i tražio. No sada te odrješujem od ove veze i stavljam te pod svoj direktni autoritet. Želim da Božji plan koji sam ti objavio u ovim godinama bude proglašen svim ljudima dobre volje, budući da ga Autoritet Crkve nije prihvatio. Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve; a ti idi i slijedi me". U svjetlu ovih riječi, u duhovnom zajedništvu sa Ocem Tomislavom i poradi njihovog zajedničkog poslanja, također i Stefanija odluči ići naprijed, napuštajući Zajednicu. Otac Tomislav i Stefanija 14. veljače 2007. krenuše zajedno u kuću u Finale Ligure, u Italiji, gdje sve do sada žive i djeluju. 
 
Nakon njihovog dolaska u našu kuću u Finale Ligure, naš odnos s Ocem Tomislavom i Stefanijom postaje sve intenzivniji. Od periodičnog odnosa pretvorio se u svakidašnji: nekoliko članova preselili su se u Finale Ligure kako bi im bili na pomoć te podijelili s njima bratski život. Tako smo ih imali priliku bolje upoznati i promatrati njihovo vladanje.
 
Prva Stefanijina knjiga biva objavljena 2008. pod naslovom "Preko velike Barijere". Knjiga opisuje plan uglavljenja u Kristu cijelog svemira. Prikazuje na dinamičan način Božje djelovanje preko glavnih sredstava, koja on koristi, kako bi svoj plan priveo k ispunjenju, od trojstvenog života do novog stvaranja. Poradi toga cilja je osnovana izdavačka kuća "Luci dell'Esodo"  (Svjetla Izlaska), koja od tada objavljuje sve knjige koje prate naš hod.
U 2010. godini svjetlost dana ugledala je također i internetska stranica www.versolanuovacreazione.it , koja objavljuje sve što se odnosi na naš hod, informirajući zainteresirane osobe te promovirajući u njima novi duh.
Od tada do danas, izašli smo s mnogim inicijativama s ciljem upoznavanja plana uglavljenja u Kristu cijelog svemira. Mnoge osobe, ne samo u Italiji, nego i u drugim zemljama, prate ove programe i žele se staviti u službu Božjeg plana. Naše knjige i web stranice prevedene su na različite jezike, koje čitaju i posjećuju mnoge osobe sa svih kontinenata. Stvara se jedan narod.
Nastojimo pomoći ovom narodu da bi napredovao u spoznaji onoga što nam je Bog objavio i povjerio, kako bi na kraju postala novi kvasac u krilu Božjeg naroda koji je njegova Crkva.