Članovi Centralne jezgre su su očevi i majke čovječanstava, jer se preko njih silno izlijeva Božji život i komunicira se brojnim dušama. Stoga žive u posebnom zajedništvu sa Presvetom Djevicom Marijom i Svetim Josipom; pozvani su da ljube svakog čovjeka bez obzira na različitosti naroda i rasa.

Prema novom stvaranju, 196.

Da bismo opisali narav i djelovanje ovog izuzetno važnog sredstva, koristit ćemo neke isječke iz Isusove poruke preko Stefanije Caterine:
 
"Drugo sredstvo (Centralnu Jezgru op.a.), čini skupina osoba koje sam pozvao na poseban zadatak, izabirući ih iz različitih čovječanstava u svemiru, uključujući i ovo sa Zemlje.
 
Ova vaša braća i sestre sjedinjena su međusobno u mome Duhu i djeluju isključivo u duhu. Oni tvore jednu kompaktnu jezgru, koja djeluje zajedno sa sedam velikih arkanđela; Sv. Mihael, na čelu je te jezgre i odgovoran je za nju pred Bogom.
Znate da je svako tijelo sastavljeno od bezbroj stanica, i svaka treba funkcionirati da bi održala cijeli organizam. Tako je i u narodu Božjem: svaki vjernik, svaka skupina koja se sjedinjuje da bi živjela u zajedništvu sa mnom, tvori jednu stanicu koja daje život mom Mističnom Tijelu. Skupina osoba o kojoj vam govorim, izabrana je da bude jedna stanica posebno aktivna i sposobna aktivirati mnoge druge. Nazivam je Centralna Jezgra, jer je ključni dio moga djelovanja u ovom vremenu i razvija svoju snagu u centru, tj. u srcu moga naroda.
 
Ne radi se o velikom broju osoba, nije ih više od pedeset, niti se radi o pojedincima koji imaju veće zasluge ili su učeniji od drugih. Radi se o osobama koje su spremno odgovorile na moj poziv i koje su išle do kraja, unatoč mnogim kušnjama s kojima su se trebale suočiti. Bog nikada ne gleda na zasluge neke osobe kada je poziva, nego proniče dubine duha. On traži iskrenost, poučljivost, poslušnost Duhu, što je i prva poslušnost, apsolutnu ljubav i vjernost Njemu, koji vode prema tome da se Bog izabere prije svega, iznad svake stvari i ljudskog interesa. Centralna jezgra sastavljena je upravo od takvog tipa osoba, kojima sam mogao povjeriti posebno poslanje za ovo vrijeme.
Koje je poslanje članova Centralne Jezgre? Prije svega prikazanje vlastitog života Bogu jednih za druge, tvoreći tako prvu jezgru u svemiru u kojoj muškarci i žene pripadnici različitih planeta, rade rame uz rame za kraljevstvo Božje i žive sveopće zajedništvo.
Samo snaga Božja omogućava takvo zajedništvo, bez obzira na fizičke distance i čini ga jako djelotvornim na korist cjelokupnog čovječanstva. Tako će jednog dana biti za sve, jer će se ljudi raspršeni po mnogim planetima trebati skupiti i formirati samo jedan narod, narod Božji; jedno stado i jedan Pastir . Radi se o postepenom procesu, u kojemu će Centralna Jezgra otvoriti put narodu Božjem, prema sveopćem zajedništvu.
 
Članovi Centralne Jezgre na poseban su način sjedinjeni sa svećeništvom sedmorice velikih arkanđela, a tako bi se trebalo dogoditi i u cijelom mom narodu: kraljevsko svećeništvo mojih vjernika, doista ne može biti neovisno od zajedništva sa svećeništvom sedmorice velikih arkanđela, što garantira potpuno zajedništvo sa nebeskom Liturgijom.
 
Centralna jezgra putuje cijelim svemirom i svugdje nosi navještaj spasenja, sve dok me svaki čovjek ne upozna i ne povjeruje u mene, ne bude kršten u moje ime i ne postane svjestan moga djelovanja u ovom vremenu, nužnosti da bude uglavljen u mene.
Članovi Centralne Jezgre djeluju u svemiru u duhu ali i fizički, jer mnogi od njih pripadaju jako razvijenim čovječanstvima a koja su oduvijek mogla pokriti za vas nemoguće distance; na taj način, gdje ne stiže jedno, stiže drugo. Moja je želja da ova vaša braća moćno djeluju gdje god vam je potrebno.
 
Centralna Jezgra dodiruje u duhu sve dimenzije svemira, žive kao i pokojne i otvoreno se suočava sa silama zla, da bi zaštitila narod Božji i otvorila put svakom čovjeku dobre volje. Poslanje Centralne Jezgre osjetljivo je i jako zahtjevno, stoga uživa posebnu zaštitu.
 
Svi članovi Centralne Jezgre pozvani su na prikazanje vlastitog života Bogu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, bezuvjetno i bez kompromisa u korist cijelog čovječanstva. Pozvani su uzeti na sebe križeve čovječanstva, ne da bi bili savladani, nego da bi ih prikazali Bogu i pretvorili u pobjedu moga uskrsnuća; stoga trebaju neprestano prolaziti ono što sam ja već prije prošao, sjedinjeni sa mnom, prolaze neprestano iz smrti u uskrsnuće. Tako oni zagovaraju u korist svih živih i pokojnih.
U članovima Centralne Jezgre djeluju maksimalno duhovno očinstvo i majčinstvo. Oni su očevi i majke čovječanstava, jer se preko njih silno izlijeva Božji život i komunicira se brojnim dušama. Stoga žive u posebnom zajedništvu sa Presvetom Djevicom Marijom i Svetim Josipom; pozvani su da ljube svakog čovjeka bez obzira na različitosti naroda i rasa. Svako dijete Božje povjereno je njihovom očinstvu i majčinstvu bez ikakvih privilegija.
 
Centralna Jezgra ne postavlja se iznad nikoga niti zamjenjuje Crkvu, tj. narod Božji, nego je jednostavno pozvana da se prikaže Bogu i da djeluje prema njegovim željama, i tako daje poticaj i vitalnost životu cijele Crkve, otvarajući uvijek nove prostore za poslanje mog naroda.
 
Centralna Jezgra štiti i stoji uz narod Božji, ali nije nikakva hijerarhijska institucija, jer živi po čistim zakonima Duha, koji se ne odnose na hijerarhije nego na službe. Izvršava jednu službu, ali ne daje nikome naredbe, osim silama zla, koje se trebaju pokoriti pred snagom koja iz nje izbija. Isto tako ne prima naredbe od nikakve ljudske hijerarhije, jer je pod mojom direktnom vlašću, i ja je koristim po svojoj volji. Ne mogu li to možda činiti? Ne zazivate li me Gospodine? Dopustite onda da činim ono što trebam učiniti .”
 
Kao što smo već rekli, Bog je pozvao Tomislava Vlašića i Stefaniju Caterinu da postanu dio Centralne Jezgre 2004. godine. Sve što nam je dakle, došlo preko njih izravno je svjedočanstvo njihova življenja i djelovanja unutar Centralne Jezgre. Mi smo povjerovali njihovom svjedočanstvu koje je za nas bilo i jest izvor obogaćenja i milosti. Izabrali smo živjeti u potpunom zajedništvu s Centralnom Jezgrom i s drugim Božjim sredstvima u ovom vremenu. Prepoznali smo plodove koje je takvo zajedništvo rađalo u nama i u onima koji su, poput nas povjerovali. O tome vam želimo posvjedočiti.