Josip i Marija

su otac i majka čovječanstva

Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici, 329.

"To su Marija i Sveti Josip koji u ovom vremenu na poseban način bdiju nad Božjim narodom i nad sva tri izvanredna sredstva. Njihovo majčinstvo i očinstvo djeluju u korist cijelog čovječanstva u svemiru. Molitva i zagovor Blažene Djevice Marije i Svetog Josipa ključni su za ostvarenje Božjih planova. Dobro je da im se molite i više nego ikada budete s njima sjedinjeni".  
 
Ono što se govori o Mariji uvijek je malo. Marija je tajna; možemo je razumjeti jedino ako smo uronjeni u Duha Svetoga. Ipak, bit će puno od koristi za novi narod ako shvati Mariju u njenoj ulozi Suotkupiteljice čovječanstva odakle izvire njezino majčinstvo; stoga nam je Bog daruje kao Majku, ali isto tako kao uzvišenog člana Crkve.
 
“Kad sam umro na križu, oko mene nije bilo nikoga, osim moje Majke, koja se sjedinila s mojom žrtvom. Žene, apostoli, naravno da su me ljubili, ali nisu razumjeli što se odvijalo pred njihovim očima. Oni još ne primiše pomazanje Duha Svetoga kako bi u potpunosti razumjeli što to znači prikazati se Ocu u jedinstvu sa mnom. Kasnije će razumjeti.
Moja Majka, međutim, bila je spremna za to; morala je biti jer ja nisam mogao umrijeti sam na križu. Morao sam pridružiti svojoj žrtvi sve one koji će se kroz stoljeća darovati meni. Marija je bila prvo ljudsko biće u svemiru koje se savršeno sjedinilo s mojom žrtvom na križu i koje je u potpunosti sudjelovalo u mojemu uskrsnuću. Moja Majka je bila prvo ljudsko biće koje je dovršilo sa mnom Vazmeni prolazak. Svi drugi su se pridružili njoj, po njoj, poslije nje. Čak i čovječanstva drugih planeta od nastanka vjernih Bogu, koji su svojom molitvom pratili moj put na Zemlji, su se sjedinila s Marijom u trenutku moje žrtve na križu. Zbog toga se čovječanstvo neće moći sjediniti sa mnom, osim po Mariji. Prolazak preko njenog Bezgrešnog Srca je obavezan za sve koji žele postići mistično jedinstvo sa mnom. Moja Majka je ona koja je otvorila put, prvo biće koje je postiglo puno i savršeno jedinstvo sa mnom na križu, preko križa, za vječnost.
U mojoj Majci, prije nego u bilo kome drugom, moj Vazmeni prolazak iz smrti u život je utjelovljen i postao vidljiv. Njezina prisutnost među apostolima bila je presudna: nakon što su primili Duha Svetoga apostoli i učenici su razumjeli sve, ali su preko Marije potpuno ušli u moju žrtvu i sjedinili se sa mnom”. 
 
U Božjem planu, Sveti Josip je na poseban način bio sjedinjen sa Presvetom Djevicom Marijom. Sveti Josip se zaziva kao zaštitnik Crkve, tj. onaj koji čuva Božji život u Crkvi kao što je čuvao Isusa i Mariju. Isus potvrđuje:
 
“I ne zaboravite Sv. Josipa, srca plamena, moga poočima na Zemlji, pravednika nad pravednicima. Nitko nije bio pravedan poput njega, njegova pravednost je premašila pravednost mnogih drugih i moć njegova duha je golema. Marija i Josip su vam majka i otac na putu, kao što su bili i meni, i njima vas povjeravam”. 
 
Sveti je Josip prihvatio Božji plan s Marijom. Tako je postao dionikom bezgrešnosti svoje Zaručnice. On je primjer za sve nas. U jednoj poruci preko Stefanije Caterine, Sveti Josip nam je objasnio da se preko djevičanske šutnje ulazi u tajnu Trojstva. Donosimo jedan odlomak:
 
“Želim vam pričati o veoma moćnu oružju protiv neprijatelja, o djevičanskoj tišini koja je u vama. Tišina i djevičanstvo uvijek idu skupa, jer nitko ne može stupiti u pravu tišinu ako ne posjeduje nutarnju čistoću, no da bismo stupili u čistoću, potrebna je unutarnja tišina.
Kakva tišina? Naravno, ne tišina kao odsutnost zvuka, nego djevičanska tišina.
Tišina je vladala kad je Bog stvarao svemir, Riječ je sišla u Mariju u tišini. Presveto Trojstvo djeluje u tišini koja je punina, živ dodir između Triju Osoba Presvetoga Trojstva. Između Triju Trojstvenih Osoba, naime, struje punina i ljubav te vlada tišina, jer svaka Osoba sluša drugu te tako u tišini nastaje zajedništvo. Tišina je vladala u kući u Nazaretu, jer je svatko slušao drugog, a slušajući drugog, slušao je Boga u drugome.
Tišina je veoma moćna brana od sila zla. Ona vas potpuno uvodi u život Presvetoga Trojstva, tvori branu oko vaše duše i oko vašega tijela.
Tišina vas uranja u trojstveni vir. Shvatite dobro: vir Presvetoga Trojstva privlači vas i sve što vam pripada, privlači i preobražava. Preobražava ono što je dobro još ga više ojačavajući, a uništava ono što je zlo. Zlo, naime, ne može odoljeti, nego ga uništava vir.
 
Morate naučiti da sve uranjate u taj vir, sve dobro i sve zlo što su u vama, u vašoj duši kao i u vašemu tijelu, sve dobro što kola u vama, ali i zlo koje dotaknete. Bacite sve u taj vir, da bi se osnažilo ili uništilo“. 
 
U drugoj poruci također potvrđuje:
 
"Tko zaista izabire čistoću, izabire je dokraja. Ja nisam imao nikakvog interesa seksualne naravi prema Mariji, to nije postojalo u mome srcu, nije bilo predviđeno niti željeno od Boga za mene, te ne bi imalo nikakvog smisla u Božjem planu. Stoga mi je darovana milost nadilaženja svake napasti, jer Bog uvijek daje milosti nužne za izvršenje njegova djela. Osim toga, moja Zaručnica nije bila poput drugih: posjedovala je milost takve čistoće da ništa prljavo nije moglo biti uz nju. Iz nje je isijavala čistoća koja se mogla uspoređivati samo sa onom Isusovom. Kada sam promatrao Mariju i malog Isusa zajedno, osjećao sam neizmjernu čistoću koja je isijavala iz njihovih osoba; bili su savršeni, u njima nije postojala niti najmanja sjena grijeha, bili su potpuno uronjeni u Boga. Moja se duša hranila jednom takvom savršenošću; stoga sam također i ja došao do bezgrešnosti, ploda mog hoda svetosti ali i izvanredne milosti koju sam upijao u mom posebnom jedinstvu s Isusom i Marijom". 
 
U ovom vremenu, osim izvanrednih i uzvišenih sredstava, sudjeluju također sveci i pravednici u uglavljenju u Kristu svega stvorenog. Oni su ojačani u svome djelovanju kako bi učinkovitije utjecali na cijeli svemir. S njima sjedinjeni, također i mi bivamo ojačani.
 
Svaka osoba u Bogu doseže ostvarenje vlastitog identiteta i svoga poslanja. U Mističnom Tijelu Kristovu svi odnosi među osobama se u skladu usavršavaju. Presveta Djevica Marija i Sveti Josip zaručnici su u Kristu, mistično sjedinjeni s Njime. Njihovo zaručničko jedinstvo u Kristu je na poseban način djelotvorno u ovim vremenima u kojima Trojstvo snažno djeluje. Tako njihovo očinstvo i majčinstvo u Bogu mogu pomoći svim sinovima i kćerima Božjim u svemiru. U tom pogledu se očekuje trijumf Bezgrešnog Srca Marijina. 
Stoga je dobro uvijek ih zazivati kako bi se rodilo i došlo do savršenstva zajedništvo između muškaraca i žena u Bogu.
 
Za više informacija o temama iz ovog poglavlja, posebno vas upućujemo na naše dvije knjige: "Preko velike Barijere" i "Ispisati Povijest- Svezak II- Svemir i njegovi stanovnici".