Imena sedmorice arkanđela:

sv. Mihael, sv. Gabriel, sv. Rafael,

sv. Uriel, sv. Jehudiel, sv. Sealtiel, sv. Barakiel

Preko Velike Barijere, 52.

Počevši od devetnice u čast sv. Mihaelu arkanđelu godine 1998, postupno mi se predstavilo sedam arkanđela na čelu sa sv. Mihaelom. To je za mene neposredno prethodilo razdoblju najsnažnijih objava. Sedam mi se arkanđela predstavilo kao “sedam Duhova Božjih što ih je Bog poslao po svojoj zemlji” te su mi počeli objašnjavati razna pitanja.

Na početku stvaranja, kad se Lucifer pobunio protiv Boga, sedam se arkanđela istaknulo među svim drugim anđelima po svojoj posvemašnjoj vjernosti. Ulili su hrabrost ostalim anđelima, postavivši im se kao predvodnici u velikoj bitci protiv Lucifera. Svojom su poniznošću i vjernošću stekli povlasticu da stoje ispred Božjega prijestolja te da Bogu služe na posve poseban način. Zauzeli su položaje na čelu anđeoskih vojski i u izravnu službu svetoga Trojstva. Svi anđeli, koji su dionicima anđeoskih zborova, dijele se na sedam velikih vojski, na čelu kojih stoji po jedan od sedmorice arkanđela. Svakoj vojsci pripadaju anđeli različitih zborova.

Sv. Mihael je vođa sedmorice arkanđela i svih anđeoskih vojski. Hijerarhijski raspored među sedmoricom arkanđela služi kao uzor svim hijerarhijama, a značajka mu je savršeno zajedništvo u Duhu Svetome. Sv. Mihael je pred Bogom najodgovorniji za provedbu nauma da se sve što je na zemlji i sve što je na nebu uglavi u Kristu. Često mi je kazivao da je on Preteča slavnoga dolaska Isusa Krista na kraju vremena. To mi je potvrdio i apostol Ivan:

“Ja sam proživio objavu što je sadržava knjiga Otkrivenja zajedno sa sedmoricom arkanđela, i drukčije nije moglo biti. Ne zaboravite da sedmorica arkanđela, na čelu sa sv. Mihaelom, nastupaju prije slavnoga dolaska Isusa Krista. Sv. Mihael će mu biti Pretečom. Onako kako je sv. Ivan Krstitelj bio siromašnim i skrušenim. Pretečom dolaska siromašnoga i raspetoga Krista na zemlju, tako će slavnome Kristovu dolasku prethoditi njegov moćni arkanđeo, veliki knez sv. Mihael, kojemu svi mnogo dugujete. On, naime, neprestano bdije nad Božjim narodom.” (sv. Ivan Apostol, 20/11/2006)

Bila su mi objavljena imena sedmorice arkanđela: sv. Mihael, sv. Gabriel, sv. Rafael, sv. Uriel, sv. Jehudiel, sv. Sealtiel, sv. Barakiel. Prva je zadaća sedmorice arkanđela da prikažu same sebe za sve anđele, od najmanjega do najvećega, i da im budu primjer posvemašnje vjernosti Bogu. Nadalje, svaki od njih ima posebno poslanje. Sv. Mihael osobito služi Ocu, sv. Gabriel Sinu, sv. Rafael Duhu Svetome, sv. Uriel Blaženoj Djevici Mariji. Ostala trojica arkanđela u izravnijoj su službi čovječanstva.
Sedmorica arkanđela ponajviše se bore protiv sedam smrtnih grijeha i čuvaju u dušama sedam darova Duha Svetoga. Motre Boga i provode njegove naloge. On ih šalje da obave određene zadatke na bilo kojemu mjestu u svemiru, pa i u čistilištu i u paklu. Čula sam kako duše u čistilištu sedmoricu arkanđela spominju nazivajući ih “sedmoricom velikih arkanđela”, da bi ih razlikovale od ostalih. Sedmorica arkanđela su ujedno i vođe Božjega naroda, kao što je sv. Mihael priskočio u pomoć židovskome narodu, a djeluju nevidljivo; “Šaljem, evo, svog anđela pred tobom...”. Njihova pomoć, kao u počecima Crkve, veoma je važna za hodočasnički Božji narod, u ovo vrijeme. Njihovo djelovanje ne zamjenjuje odgovorno djelovanje čovjekovo. Pruža pomoć kako bi svećeništvo Crkve što ga je ustanovio Isus Krist doseglo puninu i sveopće zajedništvo. Njihova molitva i njihovo djelovanje pomažu Božjem narodu da se uzvisi, kako bi i on postao kraljevstvom svećenika.

Vidjela sam da svaki od sedmorice arkanđela na haljini i na crvenoj svećeničkoj štoli nosi utisnut križ i znamen koji ga razlikuje od ostalih. Svaki anđeo koji pripada njegovoj vojsci nosi isti znamen.

Sedam su znamena:
- sv. Mihael: svjetlosni mač, znamen suda i Božje Riječi;
- sv. Gabriel: ime Isusovo (JHS);
- sv. Rafael: plamen, znamen Duha Svetoga;
- sv. Uriel: Bezgrešno Srce;
- sv. Jehudiel: maslinova grana, znamen mira i pomirbe;
- sv. Sealtiel: vaga, znamen ravnoteže;
- sv. Barakiel: voda što izvire, znamen Božjega blagoslova. Sada predstavljam sedmoricu arkanđela njihovim vlastitim riječima, kojima su mi se obratili 29/9/1998.

Kaže sv. Mihael:

“Ja sam Mihael, arkanđeo i svećenik, službenik Prve Osobe Presvetoga Trojstva, Oca. Obavljam sve zadatke koje mi On povjeri, izravno ili preko drugih anđela svoje vojske, i stalno mu stojim na raspolaganju. Osobito se borim protiv oholosti. Svi o meni misle kao o strašnome arkanđelu koji kažnjava, koji baca u pakao. Zapravo sam jednostavno arkanđeo koji je izabrao Boga, koji je izabrao služiti jedinome pravome Bogu. “Tko je kao Bog?” viknuo sam Luciferu prije nego što je otpočela strahovita bitka. To je moj vječiti povik, koji i dalje odjekuje i odjekivat će svemirom do kraja vremena, kao svjedočanstvo o mojoj vjernosti i o vjernosti svih anđela jedinome Gospodinu neba i zemlje. Nisam strašan arkanđeo, iako u meni potpuno djeluje Božja moć. Primio sam, naime, i zadatak da dušama pomažem otkriti koliko je Bog dobar i milosrdan. Pomažem dušama pokojnika što ih pratim na Božji sud. Odmah nakon smrti, naime, duša sa mnom provede stanovito razdoblje, za vrijeme kojega je ja pripremam za susret s Kristom Sucem i Spasiteljem. To je vrijeme veoma važno za dušu, jer joj Bog omogućuje da još razmisli, pokaje se i primi oprost grijeha. Kao Božji svećenik, ja joj u svemu pomažem i pratim je molitvom i ljubavlju. Razmislite koliko je milosrdan naš Bog, koji do zadnjega časa nastoji dušu što je moguće više privesti k sebi! Jako bih htio da se i živi više utječu meni kao bratu, svećeniku punom svjetla, koji im može pomoći da razluče i da nađu Boga. Ja vam tijekom zemaljskoga života mogu pomagati i slati vam anđele, arkanđele, nebesku vojsku, jer je Gospodin dopustio da svi oni slušaju moje zapovijedi. Želim vam pomoći. Kad moram provesti Božji sud, to činim s ljubavlju i u svjetlosti, nikad s mržnjom ili iz osvete. I vi biste morali postupati tako, jer očitovati Božji sud ne znači nositi ljudsku srdžbu. Znači, naprotiv, postati kanalom Božje pravde, koja je istinita pravda, jer je plod njegove dobrote i milosrđa. Blagoslivljam vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

Kaže sv. Gabriel:
“Ja sam Gabriel, arkanđeo i svećenik, a služim Drugoj Osobi Presvetoga Trojstva, Isusu Kristu. Donio sam blagovijest Djevici Mariji. Služio sam Gospodinu Isusu u svim razdobljima njegova zemaljskog života, od rođenja, preko njegova silaska nad pakao, do uskrsnuća. Sada mu i dalje služim u njegovoj slavi. Borim se osobito protiv srditosti. Arkanđeo sam velikih navještaja. Od Boga sam dobio povlasticu da donesem najveći navještaj svih vremena: navještaj spasenja. Neumorno obilazim ljude dobre volje, da bih im navijestio spasenje što se obnavlja za svakoga čovjeka. Budite pripravni, jer svaki dan donosi nov navještaj, ako ga znate slušati i unijeti ga u svoje duše. Svaki vam dan Gospodin dolazi navijestiti da će u vama oživjeti, u vama postati tijelom, u vama umrijeti i uskrsnuti. Svaki je dan dan spasenja za sve ljude. Za ljude dobre volje, svaki dan donosi navještaj novoga života. Ja, kao arkanđeo navještenja, posredujem kako bi duše bile spremne, budne, sposobne da u sebi osjete navještaj koji nosi vijest o životu i o ljubavi. Blagoslivljam vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

Kaže sv. Rafael:
“Ja sam Rafael, arkanđeo i svećenik te službenik Treće Osobe Presvetoga Trojstva, Duha Svetoga. Obavljam zadatke koje mi On povjeri i od Njega primam zaduženje da štitim poglavito one koji su posvećeni Njemu i koje je on pripremio za osobito poslanje. Borim se u prvome redu protiv razbludnosti. Nadasve štitim svećenike, jer oni od Duha Svetoga primaju svećeničku karizmu, te hodočasnike, putnike, bolesnike. Blagoslivljam vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

Kaže sv. Uriel:
“Ja sam Uriel, arkanđeo i svećenik, a u službi sam Blažene Djevice Marije, Kraljice i Majke svemira. Provodim svaki njezin nalog te svojim postrojbama okružujem i čuvam marijanska svetišta, mjesta na kojima se Djevica ukazala i sva mjesta gdje Božja milost djeluje na poseban način. Vi dobro znate, naime, da je na tim mjestima najsnažnije prisutan sotona. Zato Bog tim mjestima pribavlja i snažnu prisutnost anđela. Borim se protiv mržnje, ljubomore te svake vrste nesloge i podjele. Arkanđeo sam dobrote pa svojom molitvom ishodim da se u dušama razvije dar velikodušnosti te da u njima izraste sjeme Božje dobrote i nježnosti Blažene Djevice Marije, koje stalno osjećam. Surađujem s ostalom šestoricom arkanđela, pa među nama vlada sklad, kako bismo omogućili da se savršeno provodi Božji naum, koji je uvijek naum ljubavi, dobrote, milosrđa i mira za sve duše i za cijeli svemir. Kažem vam ovo: nastojte biti dobri, jer Božja dobrota može otvoriti vrata duša. Ne budite bešćutni, ne budite uvijek spremni ljutito odgovarati kad vas izazovu, nego budite strpljivi, velikodušni, dobri kao što je prema vama dobar Bog. Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

Kaže sv. Jehudiel:

“Ja sam Jehudiel, arkanđeo i svećenik, a osobito se borim protiv zavisti među dušama i u Božjemu narodu. Vi niste svjesni koliko zavisti ima među kršćanima, čak i među izabranim dušama! U svakome od vas postoji klica zavisti, koja je veoma opasna i koju sotona spretno iskorištava. On se služi zavišću što leži u ljudskome srcu. Stoga se sa svojom vojskom borim protiv toga grijeha u vama. Arkanđeo sam tišine. Čuvam tišinu u dušama, jer je ona najmoćnije oružje protiv tuđe zavisti i zlobe. Kad bi ljudi pred bilo kakvim oblikom zavisti, mržnje i nepravde znali šutjeti i ući u Boga, tražiti ga u samima sebi gdje je On prisutan, prestalo bi se toliko ratovati među dušama! Iako me malobrojni poznaju, to mi svejedno ne priječi da radim za vas, s vama i sa svim ljudima dobre volje. Želim vam reći da ne budete zavidni jedni prema drugima, da ne budete zavidni na milosti koju Bog udjeljuje svakome, jer je za Boga i u Božjemu naumu važan svatko od vas. Ne budite zavidni! Ako je tkogod primio koji dar više, na tome zahvalite Bogu i ne budite zavidni, jer to rastužuje Duha Svetoga, koji dijeli darove i pravedno ih raspoređuje. Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

Kaže sv. Sealtiel:

“Ja sam Sealtiel, arkanđeo i svećenik, a osobito se borim protiv neumjerenosti i proždrljivosti. Bdijem nad ljudskim bićima, kako bi postigla ravnotežu u svemu što rade: kad misle, kad djeluju, ali i u tjelesnom i psihičkom pogledu. Bdijem kako ljudi ne bi zapali u izopačenost, kako ne bi izgubili smisao za pravu mjeru. U svemu postupati s pravom mjerom veoma je važno u duhovnome životu. Važno je dosegnuti ravnotežu u tijelu i u duši, između tijela i duše, tako da svaki čin u životu postane skladnim. Ako u ljudima nedostaje duhovne i psihofi zičke ravnoteže, nemoguće je napredovati na duhovnome putu. Poglavito je u današnjemu svijetu, koji toliko teži za posjedovanjem stvari i za aktivizmom, teško naći osobe koje održavaju takvu ravnotežu. Mnogi ravnotežu brkaju s lažnim blagostanjem, ili odsutnošću patnje, ili pak s lažnim spokojem, to jest s odsutnošću kušnji. Sklanjaju se u svoj egoizam i individualizam. Drugi ravnotežu traže u ezoterijskim i magijskim obredima, u raznim vrstama meditacija kojima se zapravo ne postiže prava ravnoteža. Treći se opet posvećuju fanatičnome kultu vlastitog tijela, u nadi da će spriječiti starost i bolesti, posežući i za vrlo neuravnoteženim i škodljivim prehrambenim i životnim navikama. Sve to možete lako uočiti u nekim duhovnim pokretima, u dijelu medicine i znanosti, u medijskoj promidžbi. Ravnoteža i umjerenost doduše dolaze od unutarnje discipline, ali prije svega iz sklada sa Stvoriteljem; kad je duša u skladu sa Stvoriteljem, postiže ravnotežu. Duh Sveti, naime, živi u duši svakoga čovjeka. Ako je osoba pripravna učiti, ponizna, sposobna prihvatiti svaku kušnju s ljubavlju i spremna prepustiti se vodstvu Duha Svetoga, živeći jednostavnim i radosnim životom u Bogu, tada lako može iskusiti pravi mir. Kadra je ovladati svakom razuzdanom pobudom, ne služeći se tehnikama, nego omogućujući Duhu Svetome da djeluje kroz nju. Bez vjere u Trojedinoga Boga, čovjek ne nalazi svoju ravnotežu, jer je sve što polazi od čovjeka i u čovjeku se iscrpljuje ograničeno, prah je koji se vraća u prah. Čovjek neće da prihvati patnju, želi izbjeći ili zanemariti ono što ga ranjava. Zazire od križa pa tako izmišlja lažne doktrine koje ga neće podsjećati na nužnost žrtvovanja. No čovjek koji se ne suoči s problemom patnje i smrti te ga ne razriješi u korijenu ostaje nepotpunim, nezrelim i egoističnim čovjekom. Tko vjeruje u Boga te u Spasitelja i Otkupitelja Isusa Krista može shvatiti vrijednost patnje kao iznimnoga sredstva osobnoga i sveopćega otkupljenja, kao put prikazanja sebe, kao prijenosnika milosti. To ne znači da Bog hoće da patite. Mnogi ljudi, naime, a nažalost i mnogi kršćani, ovako đavolski hule: Bog je uzrok svih zala koja pogađaju čovječanstvo. Pazite, ljudi! Smrt i bolest, jednako kao i grijeh i zlobu, nije za vas htio ni predvidio Bog. On je čovjeka stvorio na svoju sliku i priliku, čistog i besmrtnog. Grijeh pobune vaših predaka, koji se stalno ponavlja u povijesti svih ljudi svih vremena, doveo vas je u dodir s izvorom svih grijeha, s gospodarom smrti – Luciferom, kojemu ste vi i vaši očevi slobodnom voljom izabrali služiti. Sjetite se da je uzrok zala što ojađuju Zemlju vaš grijeh. Za ta je zla odgovoran svatko od vas, onoliko koliko sudjeluje u Luciferovu djelu i misli, te žudi za vlastitim interesima nauštrb istine i ljubavi. Sjetite se još i da Bog neprestano djeluje u svemu što je stvorio kako bi ograničio i dokinuo Luciferovu moć u svemiru. Isus Krist je došao da bi uništio zloduhova djela, i ponovno će doći ovjenčan slavom da konačno zatre neprijatelja dobra, napasnika, strašnoga lopova koji dušama krade život da bi u njih uveo smrt. Kad Bog ne bi ograničavao Lucifera i njegove pristaše, svijet bi već odavno bio razoren. Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

Kaže sv. Barakiel:

“Ja sam Barakiel, arkanđeo i svećenik. Donosim Božji blagoslov i Božji blagoslov čuvam u dušama. Borim se protiv lijenosti. Bog neprekidno blagoslivlja svaku dušu i svako stvorenje. Taj blagoslov rađa snagu koja iscjeljuje. Nažalost, čovjek je često sklon da rasprši silu Božjega blagoslova. Ne može shvatiti koliko je on važan i moćan. Tako ga ponekad i vrlo glupo rasprši, ne razmišljajući što je dobio i ne nastojeći da to oplodi, poput nadarenosti koja se nikada ne upotrijebi. To vrijedi za mnoge osobe, pa i za mnoge svećenike koji, nažalost, više ne uspijevaju razumjeti vrijednost svojega blagoslova i moći koja u njemu leži. Stoga ja sa svojim anđelima čuvam snagu blagoslova u dušama. Sotona stalno proklinje, a njegovo prokletstvo teži da poništi snagu Božjega blagoslova, kako bi u stvorenjima nastala praznina. Božji blagoslov donosi snagu i svjetlo, zbog toga sotona proklinje kako bi tu snagu i to svjetlo poništio te ih zamijenio slabošću i mrakom. Sotona dobro zna što je Božji blagoslov. Nažalost, to više ne znaju mnogi vjernici i Bogu posvećeni ljudi. Blagoslov što ga podjeljuju svećenici katkad je rastresen, brzoplet, gotovo neka formalnost. Ni u kršćanskim obiteljima, gdje je nekoć bilo normalno da otac i majka blagoslivljaju svoju djecu, više nema uzajamnih blagoslova, a vidite kako su se izopačili odnosi unutar obitelji! I mnogi vjernici sada misle da je blagoslov nešto nalik na magijski obred, na praznovjericu, no uopće nije tako. Ozbiljno vas pozivam da promislite što je Božji blagoslov i što bi se dogodilo svakome stvorenju kad ga Bog ne bi neprestano blagoslivljao: ne bi mogle živjeti ni biljke ni životinje, priroda ne bi cvjetala bez stalnoga Božjeg blagoslova. Osobito opominjem one koji su život prikazali Bogu, neka pred Njim i pred svim stvorenjima preuzmu odgovornost da budu pronositeljima Božjega blagoslova, neka postanu ‘živi blagoslov’ u svakoj prilici, pogotovo u progonima i kušnjama. Budite blagoslov za svakoga, čak i za svoje neprijatelje! Neka iz cijeloga vašeg bića odiše blagoslov. Neprestano blagoslivljajte svojega bližnjeg i sve stvoreno, zemlju, biljke, životinje itd., blagoslivljajte uvijek. Svako stvorenje, a ne samo čovjek, vaš je ‘bližnji’. Potrebni su mu vaša ljubav i vaš blagoslov. Budite svjesni da je Božji blagoslov neizmjerno moćno oružje u borbi protiv paklenskih sila. Blagoslov što ga podjeljuju oni koji žive u svjetlosti i koji se prinose Bogu toliko oslabljuje sile zla da ih poništava. Blagoslivljam vas i pozivam vas da shvatite vrijednost onoga što je u vama, kao i moć svojega blagoslova kad on ishodi iz Duha Svetoga koji je u vama: u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

"Preko Velike Barijere": Stefania Caterina