CRKVA ISUSA KRISTA SVEGA SVEMIRA

 

ICONAcasaOBRUB

Kuća-svetište Gospina Lica

MEĐUGORJE

ICONAcasaOBRUBDobro došli u Dom molitve duhovne obitelji «Kraljice Mira, potpuno tvoji – po Mariji k Isusu»
Gospa se ukazala u Međugorju da bi pozvala Božji narod i cijelo čovječanstvo da se vrati k Njenom Sinu i da ga primi kao Spasitelja, pred kim se svako koljeno treba prignuti. Sve će podložiti Kristu čija se kraljevska vlast proteže cijelim svemirom. Sve ono što je od Boga stvoreno, ljudi, bilo sa zemlje, bilo sa drugih planeta, sva stvorenja se moraju uglaviti u Kristu, tako da Bog bude sve u svemu.
Gospa poziva na neprestanu molitvu, tj. na intimni odnos s Bogom preko njenog Bezgrešnog Srca. Zbog toga nas potiče da prikažemo vlastiti život Isusu Kristu, preko njenog Bezgrešnoga Srca, da bi ga on uzdigao k Ocu, a Otac preobrazio. Prikazati svoj život znači sjediniti se sa Kristovom žrtvom, prijeći iz pokvarenog života grijeha u novi život koji izvire iz Kristovog Srca prikazanog na križu. Tako čineći sjedinjujemo se s cijelim Božjim narodom koji već živi s Kristom u svetosti, sjedinjujemo se s anđelima i arkanđelima, sjedinjujemo se s čovječanstvima na drugim planetima koji su ostali vjernu Bogu.
Ako sve mora biti uglavljeno u Kristu, onda uglavljenje treba poći od našeg intimnog odnosa s Bogom, po prikazanju vlastitog života po Mariji, Majci novog naroda. Za ovo vrijeme Bog je predvidio da njegov narod bude dobro organiziran, tj. da bude oblikovan u malenim jezgrama sačinjenim od osoba koje prikazuju svoj život jedni za druge, po primjeru Marije i Josipa. Ove malene jezgre su poput stanica u tijelu gdje protječe život Duha Svetoga i gdje osobe žive vazmeni prolazak imajući za uzor Isusa koji je umro i uskrsnuo otvarajući put svakom čovjeku dobre volje.
Ove jezgre nisu prepuštene same sebi, već su povezane milošću koju hrani Bog oblikujući jedan jedini Božji narod. Jednoj jezgri, koja se nalazi u srcu Božjeg naroda, Bog je dao milost da spaja, jer je ova jezgra primila zadatak da pripoji k sebi sve ostale jezgre. Osobe koje pripadaju ovoj jezgri, Isus ju je nazvao Centralnom Jezgrom, su povezane Božjom snagom. One prikazuju svoj život za cijelo čovječanstvo. Centralna Jezgra ne zamjenjuje Crkvu, već kao sredstvo koje je u Božjim rukama otvara put Božjem narodu. Ovu jezgru sačinjavaju ljudi, bilo sa zemlje, bilo sa drugih planeta koji su vjerni Bogu, i sveci. Na čelu te jezgre je arkanđel sveti Mihovil.
Preko Centralne Jezgre Božji narod sudjeluje u nebeskoj liturgiji gdje se Isus prinosi za cjelokupno čovječanstvo prikazujući ga Ocu. Zadatak Centralne Jezgre je da otvori put Božjem narodu naređujući sotoni da se povuče pred Božjim stvorenjima. Da bismo sudjelovali u nebeskoj liturgiji potrebno je duhovno se sjediniti s Centralnom Jezgrom i prihvatiti njezinu službu posred Božjeg naroda. Valja naglasiti da u Centralnoj Jezgri u potpunosti djeluje novo svećeništvo koje je donio Isus Krist na zemlju. Novo svećeništvo se rađa iz naroda koji živi svoje sveopće svećeništvo.
Svako dijete Božje treba živjeti svoje sveopće svećeništvo u jedinstvu sa svećeništvom arkanđela. Prikazujući samog sebe sudjeluje u Kristovoj euharistijskoj žrtvi koji je jednini svećenik.
Budućnost Božjeg naroda je da bude doveden do novog stvaranja preko milosti koju Bog daje svom narodu, a posebno svojim izvanrednim instrumentima: anđelima, Centralnoj Jezgri i vjernoj braći i sestrama u svemiru. Sav će Božji narod postati jedno, okupljen oko Krista jedinog pastira i svećenika. Novo će stvaranje biti napredan i brz proces u onima koji su se odlučili potpuno pripadati Isusu Kristu.
Svaki čovjek i svaka žena su predodređeni živjeti puninu svoga poziva na duhovno očinstvo i majčinstvo po prikazanju života. Marija je prvo stvorenje koje je u potpunosti ušlo u život Presvetog Trojstva i u njoj potpuno djeluje Božansko majčinstvo na dobrobit svih ljudi, jer je ušla u mistično jedinstvo s Kristom počevši od njenog Bezgrešnog začeća i sjedinjenja sa Isusovom žrtvom na križu.
Želimo Vam ugodan boravak u Domu molitve i sretan vam hod ka novom stvaranju.
Kuća plavo