Pred tebe,
o Isuse Kriste, Kralju Svemira,
mi polažemo cijelo svoje biće
i sve što nam je bilo povjereno.
 
Podređujemo tvojoj kraljevskoj i svećeničkoj moći
sveopću Crkvu Božju,
koju ćeš povesti do punine,
jer ti si Pastir,
jedini i Svevišnji.
 
Nitko ne može voditi Božji narod
osim tebe.
Ti si iznad svih
anđela i arkanđela
te svih stvorenja.
Ti si Bog Svemogući,
Kralj i Vladar svemira.
 
Primi našu hvalu
što si nas stvorio,
što si nas otkupio.
Hvala na onome što činiš sada,
da bude zauvijek poražen
neprijatelj dobra.
 
Primi naše potpuno posvećenje tvojemu Duhu.
Želimo biti pokorni tebi,
našemu Kralju,
koji stvaraš svemir i njime vladaš
te stalno iznova stvaraš svaku stvar.
 
Zazivamo tvoju pomoć,
tvoju zaštitu,
snagu tvojega Duha Svetoga,
da bismo navijestili tebe, koji si umro i uskrsnuo,
tebe koji u slavi sjediš zdesna Ocu.
 
Neka nas tvoj Duh
pokreće na našemu poslanju.
Neka svakome čovjeku dobre volje
stigne navještaj novoga života,
koji se rađa
i stalno obnavlja
po tebi. Amen.