Amfiteatar avion     Jaganjac1600

Obrazac krštenja u Duhu Svetom i ognju

Krštenje u Duhu Svetom i ognju, koristeći jednostavni obrazac kršćanskog krštenja, kako bi došli do onih duša koje ne mogu pristupiti krštenju na redovan način. Preko vaše molitve i prikazanja života Isusu, one duše koje žele biti krštene ulaze u zajedništvo s vama. To je zato što su vaše duše hramovi Božji i kada ste sjedinjeni s Kristom, Bog dopušta onim dušama koje su spremne za krštenje da se sjedine s vašim duhom.
 
Odaberite jedno muško i jedno žensko ime, na primjer Marija i Josip. Zatim, recite: "Marijo, Josipe, ja vas krstim u ime Oca (†), i Sina (†) i Duha Svetoga (†)". Nije potrebna blagoslovljena voda.
 
(Na znak (†) označi se u zraku znak križa, kao što čini svećenik u trenutku kada blagoslivlja)
 
 
Za daljnje produbljivanje sadržaja koje smo vam izložili, upućujemo vas na naše knjige i web stranice, gdje ćete pronaći detaljna pojašnjenja i upute o tome kako nas kontaktirati.
 
Mi ćemo neprestano molimo za sve vas i za ovaj narod o kojem smo govorili, kako bi hitao naprijed, zaštićen od zla i dosegao svoj cilj u novom stvaranju koje očekuje svakoga od nas.
 
Bratski vas pozdravljajući, prepuštamo vas riječima i blagoslovu Svetog Mihaela arkanđela:
 
“U svakom vremenu Bog si je stvorio na Zemlji jedan mali ostatak, jedan ponizni narod koji je ostao vjeran njegovim zakonima ljubavi i života: to je malo stado o kojem govori Isus (Lk 12,32), poradi njegove ljubavi Bog je oprostio mnoge grijehe ovom čovječanstvu i poradi te ljubavi će ostvariti svoje planove također i na Zemlji. Sveti, proroci i pravednici koji su živjeli na vašem planetu tijekom povijesti, otvorili su put ostvarenju Božjeg plana na Zemlji. Gotovo uvijek vrijeđani i progonjeni prikazivali su svoje živote i patnje za sve vas udaljujući kazne koje je vaše čovječanstvo sigurno zaslužilo. Kao što je pisano: ”Za malo muke zadobili su dobra velika jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu.” (Mudr 3,5-6). Njihova žrtva, koju je Bog dopustio nije bila uzaludna što će biti jasno na kraju vremena.
Ovo malo stado i danas je prisutno na Zemlji; ono je sjedinjeno s Bogom i njegovim sredstvima te djeluje u tišini usred poteškoća ovog poganskog svijeta, bez vjere i zakona. Ono je poput klice koja je predodređena rasti. Iz te klice Bog će izroditi novi narod, preko kojeg će ostvariti svoje planove. Svi ste pozvani biti dijelom tog novog naroda, jer Bog ne daje nikome prednost. Da biste postali dijelom nije dovoljan entuzijazam: trebate se svući od sebičnosti, kompromisa i svake ambicije i ozbiljno se odlučiti na promjenu vašeg života, te da živite prema božanskim zakonima koje vam je Bog dao upoznati po Isusu Kristu.
Sada je vrijeme u kojem svatko od vas od najmanjeg do najvećeg treba napraviti vlastiti odabir: ili s Bogom ili s Luciferom. Ne gubite vrijeme, jer nema više puno vremena. (…)
Ništa neće nedostajati pravoj djeci Božjoj, onima koji žele biti uglavljeni u Kristu da bi postali nova stvorenja. Bit će poučeni o svemu onom što ih očekuje: Duh Sveti će ih iznutra uvoditi u istinu i dobivat će sve jače potvrde u pravo vrijeme. Bog će zaštiti svoje malo stado. (…)
A vama maleno stado, kažem da se ne bojite jer Bog će uvijek biti uz vas. Ostanite u miru i živite tako da u vama rastu vjera, nada i ljubav. Budite znak Božje prisutnosti među ljudima na Zemlji koji će biti sve konfuzniji i izgubljeniji. To je ono što Bog od vas očekuje. Dopustite da Bog čini velike stvari; vi ste pozvani biti maleni i jednostavni kao djeca koja se s ljubavlju predaju u Očeve ruke. Molite puno i zagovarajte Boga da bude milostiv prema čovječanstvu Zemlje.
Blagoslivljam vas i blagoslivljam cjelokupno čovječanstvo Zemlje, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga". 
 

Jednostavna molitva, pripisana Svetom Franji Asiškom

4) Jednostavna molitva, pripisana Svetom Franji Asiškom, po kojoj ulazimo u zajedništvo sa Svetim Franjom i Svetom Klarom da bi se uključili u franjevački duh, zajedno sa svim franjevačkim svecima i sveticama. Ova molitva predstavlja za nas životni program, bit duha Svetog Franje, koji smo prigrlili i želimo živjeti. U njemu nalazimo također i sažetak evanđeoskih blaženstava (Mt 5, 3-11; Lk 6, 20-49):
 
Jednostavna molitva Svetog Franje
 
Gospodine, učini me oruđem svoga mira!
Gdje je mržnja, da donosim ljubav!
Gdje je uvreda, da donosim praštanje!
Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo!
Gdje je zabluda, da donosim istinu!
Gdje je sumnja, da donosim vjeru!
Gdje je očaj, da donosim nadu!
Gdje je tama, da donosim svjetlo!
Gdje je žalost, da donosim radost!
Gospodine, daj da ne tražim
da me tješe, nego da tješim druge;
da ne zahtijevam da me razumiju,
nego da ja razumijem druge;
da ne tražim samo da me ljube,
nego da i ja ljubim druge!
Jer: tko se daruje, prima;
tko prašta, bit će mu oprošteno,
i tko umire sebi, rađa se za vječni život!
Amen.
 

Posveta plamenom Srcu Svetog Josipa

3) Posveta plamenom Srcu Svetog Josipa, zaštitniku Božjeg naroda. Također je i ovu molitvu diktirao Sveti Mihael arkanđeo Stefaniji Caterini:
 
Molitva Svetom Josipu
 
Sveti Josipe, pravedniče nad pravednicima,
zaštitniče Božje obitelji u cijelom svemiru,
čuvaj Crkvu na Zemlji u ovom važnom i
osjetljivom vremenu.
 
Zagovaraj pred Bogom
kako bi Crkva uvijek izabrala pravi put,
nadilazeći u miru poteškoće,
provokacije i zapreke
koje joj duh svijeta nameće.
 
Plamena vatra tvoga srca neka nas zapali
istinskom vjerom,
sigurnom nadom i uzvišenom ljubavlju,
kako bismo mogli hoditi,
zajedno s tobom i tvojom Djevičanskom
Zaručnicom Marijom,
teškim putovima našeg vremena.
 
Vodi nas kako si vodio malog Isusa,
držeći ga za ruku.
Ti si mu pomogao rasti i postati čovjekom.
Pomozi i nama da postanemo
prava djeca Božja,
na slavu i čast Presvetog Trojstva.
Amen.
 

Posveta Isusu Kristu, Kralju Svemira

Pred tebe,
o Isuse Kriste, Kralju Svemira,
mi polažemo cijelo svoje biće
i sve što nam je bilo povjereno.
 
Podređujemo tvojoj kraljevskoj i svećeničkoj moći
sveopću Crkvu Božju,
koju ćeš povesti do punine,
jer ti si Pastir,
jedini i Svevišnji.
 
Nitko ne može voditi Božji narod
osim tebe.
Ti si iznad svih
anđela i arkanđela
te svih stvorenja.
Ti si Bog Svemogući,
Kralj i Vladar svemira.
 
Primi našu hvalu
što si nas stvorio,
što si nas otkupio.
Hvala na onome što činiš sada,
da bude zauvijek poražen
neprijatelj dobra.
 
Primi naše potpuno posvećenje tvojemu Duhu.
Želimo biti pokorni tebi,
našemu Kralju,
koji stvaraš svemir i njime vladaš
te stalno iznova stvaraš svaku stvar.
 
Zazivamo tvoju pomoć,
tvoju zaštitu,
snagu tvojega Duha Svetoga,
da bismo navijestili tebe, koji si umro i uskrsnuo,
tebe koji u slavi sjediš zdesna Ocu.
 
Neka nas tvoj Duh
pokreće na našemu poslanju.
Neka svakome čovjeku dobre volje
stigne navještaj novoga života,
koji se rađa
i stalno obnavlja
po tebi. Amen.
 

Posveta Mariji, Majci i Kraljici Svemira

2) Posveta Mariji, Majci i Kraljici Svemira i Isusu Kristu, Kralju Svemira, u zajedništvu sa Svetim Mihaelom arkanđelom i sa izvanrednim sredstvima da bi se uključili u sveopće zajedništvo. Ovo je potrebno više nego ikad, s obzirom da je započelo završno razdoblje pripreme slavnoga Isusova dolaska.
Na dan 23. studenoga 2007, dok su se obavljale pripreme za Svetkovinu Krista Kralja, arkanđeo Mihael mi je kazao dvije posvetne molitve, jednu Majci i Kraljici Svemira, a drugu Isusu Kristu Kralju Svemira. Istaknuo je da one izražavaju njegovu pobožnost, kao i molitvu Preteče slavnoga Kristova dolaska i vođe svetoga Božjeg naroda.
 
Posveta Mariji, Majci i Kraljici Svemira
 
Tebi, Kraljice i Majko Svemira,
povjeravamo univerzalnu Crkvu,
uoči novih vremena
i novih putova
što će ih Božji narod morati prijeći.
 
Tebi povjeravamo
i posvećujemo tvome Bezgrešnom Srcu
sve anđele, koji ti se klanjaju,
o Marijo, milosti puna,
kao što ti se klanjao arkanđeo Gabrijel.
 
Tvojemu Bezgrešnome Srcu
posvećujemo sav ljudski rod
u cijelome svemiru,
svako dijete Božje koje traži život.
Neka tvoje krilo, o Majko,
rađa i hrani
svakoga čovjeka dobre volje,
svako Božje stvorenje.
 
Povjeravamo ti žive i pokojne,
koji gledaju u tebe
s ljubavlju i nadom,
na svojemu putu pročišćenja
prema svjetlost istine
i punini raja.
 
Povjeravamo ti sva stvorenja
rođena iz Božje ljubavi
i stvorena za njegovu slavu.
U tvojemu Srcu, o Marijo,
neka se preobraze,
i neka se od tvojih stvorenja udalji
svaka sotonska zloća.
 
Neka tvoje Bezgrešno Srce,
o Kraljice i Majko Svemira,
bude naša utvrda
i zalog budućih dobara.
Neka tvoje Bezgrešno Srce
bude snaga i zaštita
cijeloj Božjoj Crkvi.
 
Primi naše prikazanje,
našu ljubav i našu zahvalnost.
Podređujemo se
duhu koji je u tebi,
Božjemu Duhu, čistome i bezgrešnome,
koji svemiru daje život.
 
Zazivamo tvoju moćnu zaštitu
za sveopću Crkvu Božju,
nadasve za one koji će u ovo vrijeme,
primiti milost i zadaću
da otvore put čovječanstvu.
 
Budi blagoslovljena
i neka se sveti ime tvoje
u cijelome svemiru!
U tebe se potpuno pouzdajemo.
Ti ćeš nam znati otvoriti put,
jer si Majka novih vremena. Amen
 

Molitva Sv. Mihaelu

1) Molitva Svetom Mihaelu arkanđelu, koji je na čelu izvanrednih sredstava i sveg Božjeg naroda prisutnog u cijelom svemiru. On nas vodi prema slavnom Kristovu dolasku i štiti nas svojim anđeoskim četama:
 
Molitva Svetom Mihaelu arkanđelu
 
O, preslavni Vojvodo vojske nebeske,
Sveti Mihovile arkanđele,
brani nas u boju protiv knezova tmine
i njenih svjetskih upravljača.
Dođi u pomoć ljudima što ih je Bog
na svoju sliku i priliku stvorio
i od đavolskog silništva za veliku cijenu otkupio.
Moli se Bogu mira neka satre Sotonu
našim nogama,
da nam ne može škoditi.
Prikaži naše molitve Svevišnjemu
da nas brzo preteče milosrđe Gospodnje,
i da ti uhvatiš zmaja, staru zmiju
i svezana ga baciš u bezdan odakle ne može više izići.
Amen.