Crkva Isusa Krista svega svemira:

  • prikazuje se Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, sve dok sve stvoreno ne bude uglavljeno u Isusu Kristu;
  • živi kozmičku Pedesetnicu, tj. podlaže se Božjem autoritetu i zakonima Duha, sve dok cjelokupno čovječanstvo svemira ne bude sjedinjeno u Duhu Svetom i ne formira samo jedan narod;
  • zrači trojstvenu silu na čovječanstvo i na sve stvoreno;
  • čeka i priprema slavni Kristov dolazak da bi s njim ušla u novo stvaranje;
  • prepoznaje i proglašava Blaženu Djevicu Mariju, Kraljicu i Majku svega svemira i živi u jedinstvu s njezinim Srcem;
  • naviješta smrt Gospodinovu i proglašava njegovo uskrsnuće živo sudjelujući u euharistijskoj Žrtvi;
  • trudi se živjeti prema tri stupa Kraljevstva Božjeg:

1) prikazanje života Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu;

2) bezgrešnost ili cjelovitost života;

3) sveopće zajedništvo;

Prepoznaje i prihvaća tri izvanredna sredstva te živi s njima u zajedništvu što je nužan uvjet za sveopće zajedništvo.

Kroz ove godine, preko knjiga, zapisa i propovijedi, obznanili smo vam ono što su nam Bog i njegova sredstva objavili. Radi se o jednom velikom božanskom planu spasenja svega svemira. Na ovoj stranici[1] pronaći ćete sve što vam je potrebno da biste shvatili o čemu govorimo. Ovdje se ograničavamo da bismo saželi neke temeljne točke koje su u temelju hoda i poslanja Crkve Isusa Krista svega svemira.

Evo u sažetku ono što nam je bilo objavljeno:

Postoji Presveto Trojstvo: Otac, Sin i Duh Sveti, jedini i pravi Bog koji je stvorio svemir. Bile su nam otkrivene etape povijesti čovječanstva i Božje intervencije kroz tisućljeća u korist njegove djece.

Postoje tri svemira: visoki svemir, srednji svemir i niski svemir. Svaki od njih nastanjen je ljudima koji su naša braća, stvorena poput nas na sliku i priliku Božju. Oni žive na vrlo različitim planetima; Zemlja se nalazi u niskom svemiru.

Bili su nam objašnjeni izdaja Lucifera i pobunjenih anđela, kao i istočni grijeh počinjen od jednog dijela čovječanstva, s razornim posljedicama koja su oba događaja proizvela.

Na početku, Bog nije stvorio samo jednog muškarca i jednu ženu, nego razne parove koji su tvorili jedan mali narod, prvu jezgru čovječanstva. Pokazao im je postojanje Lucifera i zamolio svakoga da odabere komu će služiti, Bogu ili Luciferu. Odgovor praroditelja nije bio jednodušan.

Neki su odlučili služiti Bogu i ostati mu vjerni i stoga nisu počinili istočni grijeh; od tih praroditelja rođena su čovječanstva vjerna Bogu koja nastanjuju visoki svemir. Drugi su bili neodlučni i od njih su proizišla čovječanstva srednjeg svemira koja, iako se nisu otvoreno pobunila protiv Boga, ostala su povučena i nesigurna između dobra i zla. Treći su na kraju odbili služiti Bogu te su odabrali u različitim nijansama Lucifera, rađajući tako buntovna čovječanstva niskog svemira.

Praroditelji sa Zemlje su otišli dalje, sve do stvaranja saveza s Luciferom, posvećujući mu svoje prvorođence. Stoga je Zemlja od samog početka bila planet koji je u najvećem neprijateljstvu prema Bogu i najmanje je evoluirala od svega stvorenja. Upravo na Zemlji Lucifer je oduvijek koristio svoju najveću moć.

Nakon istočnog grijeha, čovječanstvo se podijelilo, raspršilo po raznim planetima i raznim svemirima, odvojeno često nepremostivim distancama. Međutim, Bog je praroditeljima obećao Spasitelja. 

Isus Krist, Sin Božji i Spasitelj, utjelovio se na Zemlji, neprijateljskom planetu koji je daleko od Boga, a blizak Luciferu. Ovdje je umro i uskrsnuo kako bi uništio Luciferovo djelo te uspostavio novi savez između Boga i čovječanstva. Otkupljenje koje je izvršio Sin Božji proširilo se na sav svemir, pošto cjelokupno čovječanstvo treba biti povraćeno Bogu, po Isusu Kristu. Stoga će cjelokupno čovječanstvo prisutno u svemiru trebati izabrati između Isusa Krista i Lucifera, između Boga i idola. Na kraju vremena, Isus će se vratiti u slavi kako bi sudio žive i pokojne te okupio oko sebe svoj narod. Svi oni koji mu budu vjerni, bez obzira kojem planetu pripadali bit će uvedeni od Isusa Krista u NOVO STVARANJE, gdje će konačno biti slobodni od zla, tvorit će zauvijek jedno jedino čovječanstvo, kako je trebalo biti od početka. Bog će biti sve u svima.

Isus Krist je utemeljio na Zemlji svoju Crkvu u korist svega svemira. Onako kako je Isus bio rođen na Zemlji da bi spasio cjelokupno čovječanstvo, tako je na isti način bila utemeljena Crkva na Zemlji kako bi Kraljevstvo Božje proširila na sav svemir. Crkva, prva stanica Kraljevstva Božjega, bila je pozvana naviještati spasenjene samo čovječanstvu na Zemlji nego i u cijelom svemiru. Naime, osim čovječanstava vjernih Bogu od početka, ostala čovječanstva bila su u neznanju glede spasiteljskog djela Isusa Krista; ostajala su u tami i u patnji, pritisnuta djelovanjem zla. To je bio veliki plan Božji o kojem govori Sveti Pavao apostol u poslanici Efežanima[2]: uglaviti u Kristu cjelokupni svemir.

Isus je otvoreno govorio svojim apostolima o postojanju druge braće u svemiru, poučavao ih je glede toga prije i nakon svoga uskrsnuća. Rađajuća Crkva bila bi praćena od čovječanstava vjernih Bogu iz visokog svemira, koja su opremljena prikladnim sredstvima i spoznajama noseći navještaj spasenja svim nastanjenim planetima. Crkva je bila pozvana dati svoju raspoloživost za Božji plan i sveopće poslanje bi brzo započelo.

No, nije bilo tako: kulturna zaostalost tog vremena, sumnje, strahovi, prve podjele unutar same Crkve nisu polučile jednodušan odgovor. Bog je poštivao odabir Crkve, dajući joj vrijeme da dođe do zrelosti. Tijekom stoljeća, Bog nije prestajao davati predstavnicima Crkve i pojedincima znakove postojanja života u svemiru. I same apostole su posjetila braća iz visokog svemira. Unatoč tomu sveopće poslanje Crkve na Zemlji nikada nije započelo. Naprotiv, Crkva je sve više ograničila svoje djelovanje samo na Zemlju, iako je poznavala od početka stvarnost svemira.

Sa XX stoljećem i Velikim Jubilejom u 2000. godini, Bog je jako ubrzao svoj plan kako bi poveo cjelokupno čovječanstvo Isusu Kristu. Služio se sredstvima i posebnim događajima, počevši od velikih ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi i u Međugorju, gdje se još uvijek ukazuje. Nastavio je pozivati službenu Crkvu, u njezinim različitim vjeroispovijestima, da proglasi postojanje ljudi u svemiru te da se stavi na raspolaganje Božjim planovima, s ciljem navještaja spasenja svim narodima svemira. Do danas se ništa od svega toga nije dogodilo i službena Crkva se nikada nije očitovala. Bog je stoga odlučio drugačije providjeti.

Iz tog razloga, u 2004. godini, Bog je stavio u službu tri izvanredna sredstva: Centralnu Jezgru, anđele i braću vjernu Bogu iz svemira. O njima smo više govorili i stoga vas iznova upućujemo na ono što je objavljeno na ovoj stranici.[3] Nadodajemo samo da izvanredna sredstva, osobito Centralna Jezgra vrše ono što bi trebala vršiti Crkva na Zemlji. Oko ovih sredstava će se sjediniti svi oni koje Bog poziva, u ovom vremenu te svjedočiti Isusa Krista sve do nakraj svemira. Svaki čovjek koji živi u svemiru znat će da je dijete Boga Oca, po Isusu Kristu u Duhu Svetom. Ništa više neće moći spriječiti da se to dogodi jer je Bog tako odlučio.

Na čelo tri izvanredna sredstva Bog je postavio Svetog Mihaela arkanđela, pokazujući ga kao Preteču drugog Isusova dolaska. On je na čelu Božjeg naroda kako bi ga sabrao sa svih strana svemira i doveo Isusu Kristu, jedinom Pastiru.

Ovim sredstvima se suprotstavljaju Lucifer i njegovi saveznici. Ovo će suprotstavljanje postati sve jače.

Godina 2012. bila je posebna godina, u kojoj je Bog dao čovječanstvu Zemlje, osobito Crkvi, zadnju mogućnost da odluči ili bar prihvati poslanje evangelizacije svemira. Bog je čekao da Papa konačno da navještaj o prisutnosti života u svemiru te da se kršćani probude i postanu svjesni svoje odgovornosti glede čovječanstava svega svemira. Bog je dao još jednu godinu. Kroz cijelu 2012. godinu, Duh Sveti je neprestano djelovao u Crkvi i pojedincima, od kojih je očekivao odgovor. Takav odgovor nije nikada došao.

U 2013. godini Bog je dodijelio misiju evangelizacije svemira vjernim čovječanstvima. Počevši od 2013., braća iz svemira vjerna Bogu prošla su srednji i niski svemir noseći svugdje navještaj spasenja po djelovanju Isusa Krista te krsteći cjelokupne narode u ime Presvetog Trojstva. Njihovo djelovanje je bilo praćeno djelovanjem anđela i Centralne Jezgre. Njihova misija se završila u 2017. godini. Tako se u svemiru stvorio jedan narod koji prepoznaje Trojedinog Boga kao jedinog i pravog Boga, te prihvaća Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja. Ovaj narod je živ i djelotvoran.

U 2018., u trojstvenoj sili započela je evangelizacija Zemlje. S njom je također započela faza koja neposredno prethodi slavni Kristov povratak.

Zašto evangelizacija Zemlje? Stoga jer je to najkompleksniji i najproblematičniji planet u svem svemiru. Naime, iako je bio posjećen od Isusa Krista i unatoč prisutnosti kršćana, Zemlja je ostala u osnovi poganska. Veliki dio tog čovječanstva je odbacio i nastavlja odbacivati Isusa Krista, služeći mnogim idolima, iza kojih se skrivaju đavli koji bjesne na tom planetu. Razina do koje su dosegle laž, idolatrija i surovost je postala alarmantna.

Unatoč svemu, kroz ove se godine također i na Zemlji stvorio jedan narod koji je prihvatio Božji plan uglavljenja u Kristu svega svemira i koji se stavio na raspolaganje svima onima koji žele ići ovim putem. To je novi narod, tj. otvoren Božjoj novosti, koji se trudi nadići svaku podjelu između kršćana te između svih sinova Božjih. To je jedan narod u Božjem narodu, usko sjedinjen sa tri izvanredna sredstva i sa svom braćom koja vjeruju u Trojedinog Boga i vjerno mu služe na Zemlji i u svemiru.

Na dan Duhova 2016, Duh Sveti je sjedinio ovaj narod na Zemlji sa narodom prisutnim u svemiru da bi od njih napravio samo jedan narod, bez ikakvih barijera i podjela u duhu.

Ovaj narod prisutan na Zemlji i u svemiru, bio je izričito pokazan od samog Isusa i od Blažene Djevice Marije kao „CRKVA ISUSA KRISTA SVEGA SVEMIRA“. Kao članovi centralne Jezgre mi vam naviještamo i svjedočimo prisutnost i djelovanje ove Crkve.

Crkva Isusa Krista svega svemira:

prikazuje se Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, sve dok sve stvoreno ne bude uglavljeno u Isusu Kristu;

živi kozmičku Pedesetnicu, tj. podlaže se Božjem autoritetu i zakonima Duha, sve dok cjelokupno čovječanstvo svemira ne bude sjedinjeno u Duhu Svetom i ne formira samo jedan narod;

zrači trojstvenu silu na čovječanstvo i na sve stvoreno;

čeka i priprema slavni Kristov dolazak da bi s njim ušla u novo stvaranje;

prepoznaje i proglašava Blaženu Djevicu Mariju, Kraljicu i Majku svega svemira i živi u jedinstvu s njezinim Srcem;

naviješta smrt Gospodinovu i proglašava njegovo uskrsnuće živo sudjelujući u euharistijskoj Žrtvi; 

trudi se živjeti prema tri stupa Kraljevstva Božjeg:

1) prikazanje života Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu;

2) bezgrešnost ili cjelovitost života;

3) sveopće zajedništvo; 

Prepoznaje i prihvaća tri izvanredna sredstva te živi s njima u zajedništvu što je nužan uvjet za sveopće zajedništvo.

 

U zaključku

Crkva Isusa Krista svega svemira nije zatvorena u samu sebe. Nasuprot, želi učiniti svakog čovjeka dobre volje dionikom moćne milosti koju Bog izlijeva, u ovom vremenu, na sav svoj narod u svemiru.

Ova Crkva se ne suprotstavlja nikome. Uvijek je spremna dati razlog nade koju posjeduje svima onima koji traže pojašnjenja(1 Pt 3, 15), no ne ulazi u besplodne diskusije.

Živi u miru sa svima i sve ljubi Kristovom ljubavlju. Neprekidno moli za žive i pokojne, za prijatelje i neprijatelje da što prije dođe Kraljevstvo Božje.

Tko god želi biti članom ove Crkve i upoznati programe, pronaći će na ovoj stranici[4] ono što mu je potrebno. Moći će posjećivati naše Kuće-svetišta, u kojima se sinovi Božji susreću kako bi podijelili jednostavan i bratski život te zajedno napredovali prema novom stvaranju.

S naše strane trudit ćemo se uključiti vas u sve ono što nam bude objavljeno. Blagoslivljamo vas od srca i pratimo prikazanjem našeg života bratskom ljubavlju.

Tomislav Vlašić i Stefania Caterina

20. svibnja, 2018., Svetkovina Duhova

 [1] https://premanovomstvranju.org

[2] Usp. Ef 1, 8-12

[3] https:// premanovomstvaranju.org

[4] https://premanovomstvaranju.org

Kroz ove godine, preko knjiga, zapisa i propovijedi, obznanili smo vam ono što su nam Bog i njegova sredstva objavili. Radi se o jednom velikom božanskom planu spasenja svega svemira. Na ovoj stranici[1] pronaći ćete sve što vam je potrebno da biste shvatili o čemu govorimo. Ovdje se ograničavamo da bismo saželi neke temeljne točke koje su u temelju hoda i poslanja Crkve Isusa Krista svega svemira.

Evo u sažetku ono što nam je bilo objavljeno:

vPostoji Presveto Trojstvo: Otac, Sin i Duh Sveti, jedini i pravi Bog koji je stvorio svemir. Bile su nam otkrivene etape povijesti čovječanstva i Božje intervencije kroz tisućljeća u korist njegove djece.

vPostoje tri svemira: visoki svemir, srednji svemir i niski svemir. Svaki od njih nastanjen je ljudima koji su naša braća, stvorena poput nas na sliku i priliku Božju. Oni žive na vrlo različitim planetima; Zemlja se nalazi u niskom svemiru.

vBili su nam objašnjeni izdaja Lucifera i pobunjenih anđela, kao i istočni grijeh počinjen od jednog dijela čovječanstva, s razornim posljedicama koja su oba događaja proizvela.

Na početku, Bog nije stvorio samo jednog muškarca i jednu ženu, nego razne parove koji su tvorili jedan mali narod, prvu jezgru čovječanstva. Pokazao im je postojanje Lucifera i zamolio svakoga da odabere komu će služiti, Bogu ili Luciferu. Odgovor praroditelja nije bio jednodušan.

Neki su odlučili služiti Bogu i ostati mu vjerni i stoga nisu počinili istočni grijeh; od tih praroditelja rođena su čovječanstva vjerna Bogu koja nastanjuju visoki svemir. Drugi su bili neodlučni i od njih su proizišla čovječanstva srednjeg svemira koja, iako se nisu otvoreno pobunila protiv Boga, ostala su povučena i nesigurna između dobra i zla. Treći su na kraju odbili služiti Bogu te su odabrali u različitim nijansama Lucifera, rađajući tako buntovna čovječanstva niskog svemira.

Praroditelji sa Zemlje su otišli dalje, sve do stvaranja saveza s Luciferom, posvećujući mu svoje prvorođence. Stoga je Zemlja od samog početka bila planet koji je u najvećem neprijateljstvu prema Bogu i najmanje je evoluirala od svega stvorenja. Upravo na Zemlji Lucifer je oduvijek koristio svoju najveću moć.

vNakon istočnog grijeha, čovječanstvo se podijelilo, raspršilo po raznim planetima i raznim svemirima, odvojeno često nepremostivim distancama. Međutim, Bog je praroditeljima obećao Spasitelja. 

vIsus Krist, Sin Božji i Spasitelj, utjelovio se na Zemlji, neprijateljskom planetu koji je daleko od Boga, a blizak Luciferu. Ovdje je umro i uskrsnuo kako bi uništio Luciferovo djelo te uspostavio novi savez između Boga i čovječanstva. Otkupljenje koje je izvršio Sin Božji proširilo se na sav svemir, pošto cjelokupno čovječanstvo treba biti povraćeno Bogu, po Isusu Kristu. Stoga će cjelokupno čovječanstvo prisutno u svemiru trebati izabrati između Isusa Krista i Lucifera, između Boga i idola. Na kraju vremena, Isus će se vratiti u slavi kako bi sudio žive i pokojne te okupio oko sebe svoj narod. Svi oni koji mu budu vjerni, bez obzira kojem planetu pripadali bit će uvedeni od Isusa Krista u NOVO STVARANJEgdje će konačno biti slobodni od zla, tvorit će zauvijek jedno jedino čovječanstvo, kako je trebalo biti od početka. Bog će biti sve u svima.

vIsus Krist je utemeljio na Zemlji svoju Crkvu u korist svega svemira. Onako kako je Isus bio rođen na Zemlji da bi spasio cjelokupno čovječanstvo, tako je na isti način bila utemeljena Crkva na Zemlji kako bi Kraljevstvo Božje proširila na sav svemir. Crkva, prva stanica Kraljevstva Božjega, bila je pozvana naviještati spasenjene samo čovječanstvu na Zemlji nego i u cijelom svemiru. Naime, osim čovječanstava vjernih Bogu od početka, ostala čovječanstva bila su u neznanju glede spasiteljskog djela Isusa Krista; ostajala su u tami i u patnji, pritisnuta djelovanjem zla. To je bio veliki plan Božji o kojem govori Sveti Pavao apostol u poslanici Efežanima[2]: uglaviti u Kristu cjelokupni svemir.

Isus je otvoreno govorio svojim apostolima o postojanju druge braće u svemiru, poučavao ih je glede toga prije i nakon svoga uskrsnuća. Rađajuća Crkva bila bi praćena od čovječanstava vjernih Bogu iz visokog svemira, koja su opremljena prikladnim sredstvima i spoznajama noseći navještaj spasenja svim nastanjenim planetima. Crkva je bila pozvana dati svoju raspoloživost za Božji plan i sveopće poslanje bi brzo započelo.

No, nije bilo tako: kulturna zaostalost tog vremena, sumnje, strahovi, prve podjele unutar same Crkve nisu polučile jednodušan odgovor. Bog je poštivao odabir Crkve, dajući joj vrijeme da dođe do zrelosti. Tijekom stoljeća, Bog nije prestajao davati predstavnicima Crkve i pojedincima znakove postojanja života u svemiru. I same apostole su posjetila braća iz visokog svemira. Unatoč tomu sveopće poslanje Crkve na Zemlji nikada nije započelo. Naprotiv, Crkva je sve više ograničila svoje djelovanje samo na Zemlju, iako je poznavala od početka stvarnost svemira.

vSa XX stoljećem i Velikim Jubilejom u 2000. godini, Bog je jako ubrzao svoj plan kako bi poveo cjelokupno čovječanstvo Isusu Kristu. Služio se sredstvima i posebnim događajima, počevši od velikih ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi i u Međugorju, gdje se još uvijek ukazuje. Nastavio je pozivati službenu Crkvu, u njezinim različitim vjeroispovijestima, da proglasi postojanje ljudi u svemiru te da se stavi na raspolaganje Božjim planovima, s ciljem navještaja spasenja svim narodima svemira. Do danas se ništa od svega toga nije dogodilo i službena Crkva se nikada nije očitovala. Bog je stoga odlučio drugačije providjeti.

vIz tog razloga, u 2004. godini, Bog je stavio u službu tri izvanredna sredstva: Centralnu Jezgru, anđele i braću vjernu Bogu iz svemira. O njima smo više govorili i stoga vas iznova upućujemo na ono što je objavljeno na ovoj stranici.[3] Nadodajemo samo da izvanredna sredstva, osobito Centralna Jezgra vrše ono što bi trebala vršiti Crkva na Zemlji. Oko ovih sredstava će se sjediniti svi oni koje Bog poziva, u ovom vremenu te svjedočiti Isusa Krista sve do nakraj svemira. Svaki čovjek koji živi u svemiru znat će da je dijete Boga Oca, po Isusu Kristu u Duhu Svetom. Ništa više neće moći spriječiti da se to dogodi jer je Bog tako odlučio.

Na čelo tri izvanredna sredstva Bog je postavio Svetog Mihaela arkanđela, pokazujući ga kao Preteču drugog Isusova dolaska. On je na čelu Božjeg naroda kako bi ga sabrao sa svih strana svemira i doveo Isusu Kristu, jedinom Pastiru.

Ovim sredstvima se suprotstavljaju Lucifer i njegovi saveznici. Ovo će suprotstavljanje postati sve jače.

vGodina 2012. bila je posebna godina, u kojoj je Bog dao čovječanstvu Zemlje, osobito Crkvi, zadnju mogućnost da odluči ili bar prihvati poslanje evangelizacije svemira. Bog je čekao da Papa konačno da navještaj o prisutnosti života u svemiru te da se kršćani probude i postanu svjesni svoje odgovornosti glede čovječanstava svega svemira. Bog je dao još jednu godinu. Kroz cijelu 2012. godinu, Duh Sveti je neprestano djelovao u Crkvi i pojedincima, od kojih je očekivao odgovor. Takav odgovor nije nikada došao.

vU 2013. godini Bog je dodijelio misiju evangelizacije svemira vjernim čovječanstvima. Počevši od 2013., braća iz svemira vjerna Bogu prošla su srednji i niski svemir noseći svugdje navještaj spasenja po djelovanju Isusa Krista te krsteći cjelokupne narode u ime Presvetog Trojstva. Njihovo djelovanje je bilo praćeno djelovanjem anđela i Centralne Jezgre. Njihova misija se završila u 2017. godini. Tako se u svemiru stvorio jedan narod koji prepoznaje Trojedinog Boga kao jedinog i pravog Boga, te prihvaća Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja. Ovaj narod je živ i djelotvoran.

vU 2018., u trojstvenoj sili započela je evangelizacija Zemlje. S njom je također započela faza koja neposredno prethodi slavni Kristov povratak.

Zašto evangelizacija Zemlje? Stoga jer je to najkompleksniji i najproblematičniji planet u svem svemiru. Naime, iako je bio posjećen od Isusa Krista i unatoč prisutnosti kršćana, Zemlja je ostala u osnovi poganska. Veliki dio tog čovječanstva je odbacio i nastavlja odbacivati Isusa Krista, služeći mnogim idolima, iza kojih se skrivaju đavli koji bjesne na tom planetu. Razina do koje su dosegle laž, idolatrija i surovost je postala alarmantna.

vUnatoč svemu, kroz ove se godine također i na Zemlji stvorio jedan narod koji je prihvatio Božji plan uglavljenja u Kristu svega svemira i koji se stavio na raspolaganje svima onima koji žele ići ovim putem. To je novi narod, tj. otvoren Božjoj novosti, koji se trudi nadići svaku podjelu između kršćana te između svih sinova Božjih. To je jedan narod u Božjem narodu, usko sjedinjen sa tri izvanredna sredstva i sa svom braćom koja vjeruju u Trojedinog Boga i vjerno mu služe na Zemlji i u svemiru.

vNa dan Duhova 2016, Duh Sveti je sjedinio ovaj narod na Zemlji sa narodom prisutnim u svemiru da bi od njih napravio samo jedan narod, bez ikakvih barijera i podjela u duhu.

Ovaj narod prisutan na Zemlji i u svemiru, bio je izričito pokazan od samog Isusa i od Blažene Djevice Marije kao „CRKVA ISUSA KRISTA SVEGA SVEMIRA“. Kao članovi centralne Jezgre mi vam naviještamo i svjedočimo prisutnost i djelovanje ove Crkve.

Crkva Isusa Krista svega svemira:

vprikazuje se Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, sve dok sve stvoreno ne bude uglavljeno u Isusu Kristu;

vživi kozmičku Pedesetnicu, tj. podlaže se Božjem autoritetu i zakonima Duha, sve dok cjelokupno čovječanstvo svemira ne bude sjedinjeno u Duhu Svetom i ne formira samo jedan narod;

vzrači trojstvenu silu na čovječanstvo i na sve stvoreno;

včeka i priprema slavni Kristov dolazak da bi s njim ušla u novo stvaranje;

vprepoznaje i proglašava Blaženu Djevicu Mariju, Kraljicu i Majku svega svemira i živi u jedinstvu s njezinim Srcem;

vnaviješta smrt Gospodinovu i proglašava njegovo uskrsnuće živo sudjelujući u euharistijskoj Žrtvi; 

vtrudi se živjeti prema tri stupa Kraljevstva Božjeg:

1) prikazanje života Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu;

2) bezgrešnost ili cjelovitost života;

3) sveopće zajedništvo; 

Prepoznaje i prihvaća tri izvanredna sredstva te živi s njima u zajedništvu što je nužan uvjet za sveopće zajedništvo.

U zaključku

Crkva Isusa Krista svega svemira nije zatvorena u samu sebe. Nasuprot, želi učiniti svakog čovjeka dobre volje dionikom moćne milosti koju Bog izlijeva, u ovom vremenu, na sav svoj narod u svemiru.

Ova Crkva se ne suprotstavlja nikome. Uvijek je spremna dati razlog nade koju posjeduje svima onima koji traže pojašnjenja(1 Pt 3, 15), no ne ulazi u besplodne diskusije.

Živi u miru sa svima i sve ljubi Kristovom ljubavlju. Neprekidno moli za žive i pokojne, za prijatelje i neprijatelje da što prije dođe Kraljevstvo Božje.

Tko god želi biti članom ove Crkve i upoznati programe, pronaći će na ovoj stranici[4] ono što mu je potrebno. Moći će posjećivati naše Kuće-svetišta, u kojima se sinovi Božji susreću kako bi podijelili jednostavan i bratski život te zajedno napredovali prema novom stvaranju.

S naše strane trudit ćemo se uključiti vas u sve ono što nam bude objavljeno. Blagoslivljamo vas od srca i pratimo prikazanjem našeg života bratskom ljubavlju.

Tomislav Vlašić i Stefania Caterina

20. svibnja, 2018., Svetkovina Duhova[1] https://premanovomstvranju.org

[2] Usp. Ef 1, 8-12

[3] https:// premanovomstvaranju.org

[4] https://premanovomstvaranju.org